หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEM ตอนที่ 119 – เรียนรู้คณิตจากบัตรเกมอื่นๆ (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เรียนรู้คณิตจากบัตรเกมอื่นๆ

เศษส่วน (Fraction) ประกอบด้วยเลขเศษ (Numerator) กับเลขส่วน (Denominator) หนทางหนึ่งที่จะทำให้เข้าใจเศษส่วน คือ จินตนาการถึงคุกกี้วงกลมซึ่งหักออกเป็น 4 ชิ้นเท่าๆ กัน ถ้าเราหยิบขึ้นมาชิ้นหนึ่ง ก็เป็น ¼ ของทั้งชิ้น (Whole) เลขเศษคือจำนวนชิ้นที่อยู่ในมือเรา (ซึ่งคือ 1) เลขส่วนของจำนวนชิ้นทั้งหมดที่ประกอบขึ้น (Make up) เป็นคุกกี้ (ซึ่งคือ 4)

มี 2 – 3 หนทางที่เราจะเล่นเกมบัตรเศษส่วน ในแต่ละฉบับ (Version) ของเกม เราสร้างเศษส่วน ด้วยการหงายไพ่ใบหนึ่ง แล้ววางไว้เหนือเส้นเศษส่วน (Fraction line) จากนั้นหงายไพ่อีกใบหนึ่ง วางไว้ใต้เส้นเศษส่วน หนทางหนึ่งของการเล่นเกมบัตรเศษส่วนคือ การสร้างกระดานเกม 2 ชุด

หรือกำหนดให้มี 2 ตำแหน่งที่จะซ้อนไพ่ (Stacking) บนกระดานเกมเดียวกัน แล้วหงายไพ่ 4 ใบ ต่อการเล่น 1 รอบ เพื่อสร้างให้เกิดเศษส่วน วางข้างเคียงกัน (Side by side) ในฉบับนี้ของเกม งานของเด็กคือการเปรียบเทียบเศษส่วนทั้งสอง และกำหนดว่า ค่าไหนใหญ่กว่ากัน

อีกหนทางหนึ่งในการเล่นเกมนี้คือ หงายไพ่เพียง 2 ใบ เพื่อสร้างเศษส่วนเดียวก่อน แล้วถามเด็กว่า กำหนดได้ไหมว่า เศษส่วนนั้นมากว่า 1 หรือน้อยกว่า 1 ตัวอย่างเช่น ถ้าไพ่ใบบน (Top) เป็นหมายเลข 2 และใบล่าง (Bottom) เป็นหมายเลข 5 ผลลัพธ์คือ เศษส่วนที่น้อยกว่า 1 ถ้าไพ่ใบบนเป็นหมายเลข 8 และใบล่าง เป็นหมายเลข 3 ผลลัพธ์คือ เศษส่วนที่มากกว่า 1

เศษส่วนแท้ (Proper fraction) คือ เศษส่วนที่มีค่าสัมบูรณ์ (Absolute value) น้อยกว่า 1 ตัวอย่างเช่น ½ เป็นเศษส่วนแท้ 2/3 ก็เป็นเศษส่วนแท้ เนื่องจากค่าของมันน้อยกว่า 1 สำหรับเศษส่วนไม่แท้คือ เศษส่วนที่มีค่าสัมบูรณ์ (Absolute value) มากกว่า 1 หรือ = 1 ตัวอย่างเช่น 5/2, 4/4 และ -5/4 ล้วนเป็นเศษส่วนไม่แท้ แต่มิได้หมายความว่า เศษส่วนไม่แท้เป็นสิ่งที่ไม่ดี หรือบกพร่อง มันเป็นเพียงการนิยามแนวความคิดในทางคณิตศาสตร์

เด็กอาจใช้บัตรเกมเศษส่วนในการฝึกปรือการทำให้เศษส่วนง่ายขึ้น (Simplify) สำหรับฉบับ (Version) นี้ของเกม เราเพียงวางบัตรที่มีค่าน้อยกว่าไว้ส่วนบนและบัตรที่มีค่ามากกว่าไว้ส่วนล่าง เพื่อหลีกเลี่ยงเศษส่วนไม่แท้และเศษส่วนคละ (Mixed fraction) ซึ่งเป็นผลรวม (Sum) ของตัวเลขเต็ม (Whole) กับเศษส่วนแท้ ตัวอย่างเช่น 3 ½ มีค่า = 3 + ½ เศษส่วนคละอาจเป็นตัวเลขติดลบ อย่างไรก็ตาม เราจะไม่เขียน 0 ¼ เป็นเศษส่วนคละ เนื่องจาก 0 + ¼ มีค่า = ¼

เมื่อเด็กมีความเชี่ยวชาญ (Master) มากกว่า 1 ฉบับพื้นฐาน (Elementary) ของบัตรเกมเศษส่วน ก็สนับสนุนให้เขาเล่นฉบับที่ท้าทายมากขึ้น ซึ่งต้องแปลงบัตรเศษส่วนให้เป็นทศนิยม (Decimal) โดยปราศจาก (Sans) การใช้เครื่องคำนวณ

แหล่งข้อมูล:

  1. Sawah, Rihab and Anthony Clark. (2015). The Everything STEM Handbook – Help Your Child Learn and Succeed in the Fields of Science, Technology, Engineering, and Math. Avon, MA: Adams Media.
  2. Math activities for kids - https://en.wikipedia.org/wiki/Dominance_(genetics). [2018, October 4].
  3. Card game - https://en.wikipedia.org/wiki/Card_game [2018, October 4].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน