หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEM ตอนที่ 12 – หนุ่มสาวชาว STEM (4)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


หนุ่มสาวชาว STEM (4)

โฮเซ่ โรเมโอ้-มาริโอน่า (Jose Romero-Mariona) นักวิทยาศาสตร์วิจัยหลัก (Lead Research Scientist) สำหรับความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ (Cyber-security) อวกาศและระบบสงครามกองทัพเรือ (Naval Warfare System) ณ ศูนย์บัญชาการ มหาสมุทรแฟซิฟิค (Pacific Commander Center) กล่าวว่า

“เมื่อผมอายุได้ 16 ปี ผมอพยพมากับพ่อแม่จากประเทศเอลซัลวาดอร์ (El Salvador) สู่สหรัฐอเมริกา
ผมต้องโอนย้ายจากหลักสูตร “ชุบตัว” (Immersion) ภาษาอังกฤษ สู่หลักสูตรธรรมดา และหลักสูตรก้าวหน้า (Advanced placement : AP) ผมมักตื่นเต้น (Intrigued) กับวิชาคณิตศาสตร์ ที่สามารถมี
หลากหลายหนทางในการนำไปสู่คำตอบเดียวกัน . . .

“ผมมีความรู้สึกแบบเดียวกันกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งผมใช้เครื่องที่อยู่ในห้องสมุดเป็นประจำ เพราะพ่อแม่ผม
ไม่สามารถซื้อให้ผมได้ ต่อมาผมสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้เองได้ ผมทำคะแนนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณได้ดี อย่างไรก็ตาม อาจารย์ที่ปรึกษาผม ไม่แนะนำให้เรียนต่อในชั้นอุดมศึกษา เพราะภูมิหลังของผมที่ยากจนและเป็นชนหมู่น้อย . . .

“ผมพยายามดิ้นรนด้วยตัวเอง โดยเรียนรู้จากเพื่อนๆ ที่พ่อแม่มีฐานะดีพอที่จะสนับสนุนให้เรียนต่อ
มหาวิทยาลัย ผมเรียนรู้สาขาวิชาที่ผมชอบและการแสวงหาแหล่งเงินทุนสงเคราะห์ (Financial aid)
จนสามารถเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ณ เมืองเออร์วิน (Irvin) ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก . . .

“ผมสำเร็จการศึกษาด้วยทุนการศึกษา (Fellowship) ที่ทำให้ผมกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ของรัฐ (Government scientist) ปัจจุบันนี้ ผมเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยและพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัย
ของคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่ค้นหาหนทางที่จะกีดกันผู้ร้ายให้ห่างไกลจากระบบเครือข่ายนานารูปแบบ . . .

“โดยเฉพาะเครือข่ายที่สร้างผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานวิกฤต (Critical infra-structure) อาทิ การทำน้ำให้บริสุทธิ์ (Water purification) การเชื่อมไฟฟ้าต่อจากโรงงานผลิตไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ (Electronic grid) และโรงกลั่นน้ำมันและก๊าซ (Gas and oil refinery) . . .

“สิ่งเหล่านี้ ทำให้ผมได้เรียนรู้ในชีวิตจริงที่จะไม่ยอมแพ้ง่ายๆ แต่อาจต้องพยายามมากขึ้น หรือ
เปลี่ยนวิถีใหม่ในการแก้ปัญหา”

ประเทศไทยอยู่ระหว่างร่างกฎหมายหลายฉบับ ว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ (National Cyber-security Act) เพื่อปกป้องจากภัยคุกคามและอาชญากรรมที่อาจแผ่ผลกระทบไปทั่ว
ทั้งในระดับส่วนบุคคลและระดับชาติ จึงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกหน่วยงานอย่างรวดเร็ว (Swift)
และเป็นเอกภาพ (Uniform) เพื่อกำหนดมาตรการในการรับมือกับความมั่นคงของกองทัพ ความสงบ
ภายในประเทศ และเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ

แหล่งข้อมูล:

  1. U.S. News and World Report. (2015). A Parent’s Guide to STEM. Washington D.C.
  2. Laws on Digital Economy and Cybersecurity - http://www.lawplusltd.com/download/Updated%20webformat%20Editorial%20on%20Thailand%20DE%20bills.pdf [2016, September 15].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน