หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEM ตอนที่ 121 – เรียนรู้จากลูกเต๋า (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เรียนรู้จากลูกเต๋า

งาน (Task) ของเด็กคือ การคิดให้ออก (Figure out) ว่าตัวเลขอะไร ที่จะแทน X ที่ทำให้สมการ (Equation) เป็นจริง ทุกครั้งที่ครูทอด (Roll) ลูกเต๋า ครูสร้างสมการใหม่พร้อมด้วย X ตัวใหม่ให้แก้โจทย์ จุดมุ่งหมายของเกมคือ การแก้โจทย์ให้ได้ค่าของ X จำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใน 10 นาที

อาจง่ายกว่า ถ้าทุกครั้งที่ทอดลูกเต๋า ครูให้เด็กลองคิดโจทย์ในใจ (Visualize) แล้วให้เด็กเขียนสมการบนแผ่นเศษกระดาษ โดยใช้หมายเลข (Numeral) มาตรฐานแทนจำนวนจุด (Dot) บนลูกเต๋า ถ้าเด็กยังไม่เคยทำโจทย์สมการ เขาก็ยังเล่นเกมได้ ครูเพียงแต่ต้องแนะกลยุทธ์ (Strategy) ของการแก้โจทย์หาค่า X เท่านั้น

ครูอธิบายให้เด็กเข้าใจสมการที่อยู่บนกระดานเกมว่า เป็นเครื่องชั่ง (Scale) ซึ่งมิใช่เครื่องชั่งที่อยู่ในห้องน้ำ ที่สามารถอ่านตัวเลขดิจิทัลได้ (Digital read-out) แต่เป็นเครื่องชั่งแบบเก่าเหมือนตาชั่งในสุภาษิต (Proverbial scale) ที่ต้องอยู่ในลักษณะสมดุล (Balance) หากข้างหนึ่งของสมการมีค่าที่สูงกว่าอีกข้างหนึ่ง สมการนั้นก็จะไม่สมดุล

ตัวอย่างเช่น ถ้าเด็กทอดลูกเต๋าคู่หนึ่ง แล้วได้หมายเลข 6 และ 2 สมการบนกระดานจะอ่านได้ 2 + X = 6 ถามเด็กว่า หมายเลขอะไรที่แทนค่าของ X แล้วทำให้สมการสมดุล? วิธีมาตรฐานของการแก้โจทย์คณิตศาสตร์นี้ คือแยก (Isolate) ค่าที่ไม่ทราบ (Unknow) X ออกมา

เนื่องจากทั้งสองข้างของสมการจะต้องเท่ากัน เราจะคำนวณ (Operation) อะไรก็แล้วแต่ ทางข้างซ้ายของสมการจะต้องเท่ากับทางข้างขวาเสมอ การแยก X ในตัวอย่างนี้ เราจำเป็นต้องลบ 2 จากข้างซ้ายของสมการ แล้วค่าที่ยังเหลืออยู่ (Remaining) ข้างซ้าย จะเป็น X แต่เมื่อเราลบ 2 จากข้างซ้าย เราจำเป็นต้องลบ 2 จากข้างขวาเช่นเดียวกัน

ในการลบ 2 จาก 6 ผลต่าง (Difference) คือ 4 ดังนั้นการลบ 2 จากแต่ละข้างของสมการ ค่าที่คงเหลืออยู่ก็คือ X = 4 และนี่คึอคำตอบ (Solution) ของค่าที่ไม่ทราบของ X การดำเนินตามกลยุทธ์นี้ ค่าที่ไม่ทราบ (หรือ X) ก็จะกลายเป็นค่าที่ทราบ

นักปราชญ์ (ผู้เป็นทั้งแพทย์และนักคณิตศาสตร์) ชาวเวลช์ (Welsh scholar) ชื่อโรเบิร์ต เร็คคอร์ด (Robert Recorde) เป็นผู้ประดิษฐ์ (Invent) เครื่องหมายเท่ากับ (=) ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ก่อนหน้าจะมีเครื่องหมายนี้ นักคณิตศาสตร์จะใช้คำว่า “เท่ากับ” เร็คคอร์ดได้ชื่อว่า เป็นผู้เขียนตำรา (Text-book) คณิตศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ เล่มแรกของโลก แล้วยังเขียนตำราแพทยศาสตร์อีกหลายเล่ม เขาเป็นแพทย์หลวงของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 6 (Edward VI) และพระราชินีแมรี่ (Queen Mary) และเป็นผู้ควบคุมการเงิน (Controller) ของคลัง รวมทั้งโรงกษาปณ์ในราชสำนัก (Royal mint) อีกด้วย

แหล่งข้อมูล:

  1. Sawah, Rihab and Anthony Clark. (2015). The Everything STEM Handbook – Help Your Child Learn and Succeed in the Fields of Science, Technology, Engineering, and Math. Avon, MA: Adams Media.
  2. Math activities for kids - https://en.wikipedia.org/wiki/Dominance_(genetics). [2018, October 18].
  3. Robert Recorde - https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Recorde. [2018, October 18].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน