หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEM ตอนที่ 122 – เรียนรู้จากลูกเต๋า (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เรียนรู้จากลูกเต๋า

หนทางหนึ่งที่จะทำให้ลูกเต๋าพีชคณิต (Algebra dice) กลายเป็นสิ่งท้าทาย (Challenging) ก็คือ การยอมให้มีค่าลบ (Negative value) สำหรับค่าที่ไม่ทราบ (Unknown) X แทนที่จะทอด (Roll) ลูกเต๋าในเวลาเดียวกัน และวางค่าที่สูงกว่าไว้ข้างขวา เราอาจทอดลูกเต๋าทีละลูก แล้ววางตำแหน่งของการทอดครั้งแรกไว้ข้างขวา และการทอดครั้งที่สองไว้ข้างซ้า

ผลลัพธ์ (Outcome) คงเป็น (Inevitably) ดังเช่น 5 + X = 3 ซึ่งโจทย์นี้สามารถแก้ได้ด้วยกลยุทธ์เดียวกับที่นำเสนอก่อนหน้านี้ เพียงแต่ค่าของ X จะออกมาเป็นหมายเลขติดลบ อีกหนทางหนึ่งที่จะยกระดับ (Raise) ความท้าทายก็คือ การสร้างกระดานเกม (Game board) ใหม่ที่แสดงการคำนวณที่แตกต่าง ดังหนทางที่เสนอแนะให้ปรากฏบนกระดานเกมต่อไปนี้

_____ - X = _____               X - _____ = _____
_____ X = _____ or (_____) (X) = _____               _____ / X = ______
X / _____ = _____               _____ 2 - X = _____

ทุกครั้งที่นำเสนอการคำนวณใหม่ ครูอาจต้องสอนเด็กให้เข้าใจกลยุทธ์สำหรับการแก้โจทย์ให้ได้คำตอบของ X หลักเกณฑ์ พื้นฐาน (Basic principle) เดียวกันที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ก็คือ ทั้ง 2 ข้างของสมการ จะต้องอยู่ในสภาวะสมดุล (Balance) ดังนั้น ไม่ว่าจะมีการคำนวณ (Operation) อะไรที่ข้างขวา จะต้องมีการคำนวณเดียวกันที่ข้างซ้ายเสมอ

ตัวอย่างเช่น สมมุติว่า สมการที่เกิดจากการเล่นเกมเป็น 3 X = 6 เราสามารถแยก X โดยการหารข้างซ้ายของสมการด้วย 3 ทำให้ข้างซ้ายเหลือ X ข้างขวาของสมการก็ต้องหารด้วย 3 ดังนั้น เมื่อหาร 6 ด้วย 3 ก็จะได้ 2 ในกรณีนี้ X = 2 อันที่จริง เราอาจเล่มเกมในฉบับ (Version) ที่เกี่ยวข้องกับกระดานเกมที่กล่าวมาแล้วทั้ง 6 แบบ โดยติดฉลาก (Label) 1 ถึง 6

จากนั้น ทอดลูกเต๋าหนึ่งเพื่อกำหนดกระดานเกมในรอบ (Round) นั้น แล้วทอดลูกเต๋าเป็นคู่เพื่อกำหนดที่อยู่ (Populate) บนกระดาษเปล่าของกระดานเกมที่คัดสรร (Selected) ไว้ เมื่อเด็กเริ่มพัฒนา (Progress) ความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครูสนับสนุนให้ประดิษฐ์ (Devise) คิดหาเกมใหม่ๆ ให้กระดานเกมลูกเต๋าพีชคณิตที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

เด็กๆ มักสนใจในนานารูปทรง (Shape) ตั้งแต่เยาว์วัย ครูสามารถตอกย้ำ (Reinforce) ความเข้าใจของเด็กในเรื่องเรขาคณิต (Geometry) ด้วยคุณลักษณะของกิจกรรมต่างๆ พร้อมด้วยการนำเสนอแนวความคิด (Concept) ใหม่ๆ พ่อแม่เองก็สามารถเรียนรู้ไปกับเด็กในเรื่องนักคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และคุณประโยชน์ที่เขาเหล่านั้นได้สร้างให้แก่สาขาวิชาเรขาคณิต

แหล่งข้อมูล:

  1. Sawah, Rihab and Anthony Clark. (2015). The Everything STEM Handbook – Help Your Child Learn and Succeed in the Fields of Science, Technology, Engineering, and Math. Avon, MA: Adams Media.
  2. Math activities for kids - https://en.wikipedia.org/wiki/Dominance_(genetics). [2018, October 25].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน