หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEM ตอนที่ 127 – 3 เหลี่ยมกับปิรามิด (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


3เหลี่ยมกับปิรามิด

หลังจากที่วาดชิ้นส่วนบนบัตร แล้วตัดออกตามรูปที่วาด จากนั้นก็ประกอบ (Assemble) ชิ้นส่วนเข้าด้วยกันโดยใช้กาวยึด ครูอาจต้องใช้สก็อตช์เทป (Scotch tape) กับด้านในของปิรามิด เพื่อให้ชิ้นส่วนนั้นยึดติดเข้าด้วยกัน ในขณะที่กาว (Glue) ค่อยๆ แห้งตัว ถ้าเด็กวางแผนที่จะตกแต่ง (Decorate) ปิรามิด โดยการใช้สีเทียน (Crayon) หรือปากกาเส้นหนา (Marker) ก็ควรให้เขาลองทำ ก่อนที่ชิ้นส่วนจะได้รับการประกอบ

อีกวิธีการ (Approach) หนึ่งในการตกแต่งปิรามิดก็คือการยึดด้านข้าง (Side) ด้วยกาว หลังจากที่ชิ้นส่วนได้รับการประกอบเข้าด้วยกันแล้ว เคลือบ (Coat) ปิรามิด ด้วยทรายจริงๆ ซึ่งอาจทำให้เลอะเทอะ (Messy) ดังนั้น ควรทำกันข้างนอก หรือบนกระดาษแข็งชิ้นใหญ่ (Card-board) หรือพลาสติก (Plastic) วิธีการของทราย (แม้จะทำให้เลอะเทอะ) อาจให้ส่งผลให้ปิรามิดขนาดย่อม (Miniature) ดูเหมือนจริง (Realistic-looking) ยิ่งขึ้น

เมื่อพูดถึงนักเรขาคณิตยุคแรกๆ คงไม่อาจมองข้ามบุคคลหนึ่งที่ชื่อ ปิธากอรัส (Pythagoras) เขาเป็นนักคณิตศาสตร์ และนักปรัชญา (Philosopher) ที่มีชีวิตอยู่ในประเทศกรีซ ในราว 500 ปีก่อนคริสตกาล (Before Christ: BC) เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นนักคณิตศาสตร์ “ตัวจริง” (True) คนแรกของโลก เขาเชื่อว่า เรขาคณิต (Geometry) เป็นรูปแบบสูงสุด (Highest form) ของคณิตศาสตร์

เขาเชื่อว่า คณิตศาสตร์ช่วยให้คนเข้าใจโลกรอบตัว โดยที่ตัวเลข (Number) มีบุคลิกภาพ (Personality) ของมันเอง เขาและลูกศิษย์ได้สร้างคุณประโยชน์ (Contribution) มากมายให้แก่การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ อันที่จริง ตัวเขาเองมีชื่อเสียงในทฤษฎีปิธากอรัส (Pythagorean theorem) ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้นานาสูตรของสามเหลี่ยมมุมฉาก

ลองถามนักเรียนว่า เขาคิดว่าเขาสามารถสร้างปิรามิด โดยใช้สามเหลี่ยมหน้าจั่ว (Isosceles) หรือสามเหลี่ยมทแยง (Scalene) ได้ไหม? ลองสนับสนุนให้เขาทดสอบการพยากรณ์ (Prediction) ของเขา โดยพยายามสร้างปิรามิดขนาดย่อม ด้วยรูปทรงสามเหลี่ยมอื่นๆ

ในขณะที่กำลังสร้างหรือหลังการสร้างขั้นต้น (Initial) ครูช่วยนักเรียนในการค้นหาอาณาบริเวณที่หนึ่งในบรรดาสามเหลี่ยมที่ใช้ในการก่อสร้างปิรามิด อาณาบริเวณดังกล่าว สามารถหาได้โดยคูณ (Multiply) ฐานด้วยความสูงแล้วหารผลคูณ (Product) ด้วย 2 ตัวอย่างเช่น ถ้าสามเหลี่ยมมีฐาน 4 นิ้ว และความสูง 4 นิ้ว พื้นที่สามเหลี่ยมจะเป็น 8 ตารางนิ้ว กล่าวคือ 4 X 4 = 16 แล้ว หารด้วย 2 = 8

แหล่งข้อมูล:

  1. Sawah, Rihab and Anthony Clark. (2015). The Everything STEM Handbook – Help Your Child Learn and Succeed in the Fields of Science, Technology, Engineering, and Math. Avon, MA: Adams Media.
  2. Geometry - https://en.wikipedia.org/wiki/Geometry. [2018, November 29].
  3. smallforbig.com: (ม.ป.ป.). make it: Egyptian Pyramid Playset with Cricut. สืบค้นภาพจาก http://smallforbig.com/cricut-craft-projects/make-it-egyptian-pyramid-playset-cricut. [2018, November 29].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน