หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEM ตอนที่ 129 – ความท้าทายของวงกลม

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ความท้าทายของวงกลม

คำว่า “พาย” (Pie) ซึ่งแทนด้วยตัวอักขระ (Alphabet) ที่ 16 ของภาษากรีก กล่าวคือ π เป็นอัตราส่วน (Ratio) ของเส้นรอบวง (Circumference) ต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง (Diameter) หรือ π = C / d ค่าของ π ประมาณ (Approximately) 3.1415926535 โดยที่ตัวเลข (Digit) ต่อท้ายไม่มีที่สิ้นสุด (Infinitely) โดยปราศจากการซ้ำตัวเลข (Repeating)

[ในบริบทที่สัมพันธ์กัน] จำนวนตรรกยะ (Rational number) คือ ตัวเลขที่สามารถแทนได้ด้วยเศษส่วนเชิงเดี่ยว (Simple fraction) ของตัวเลขจำนวนเต็ม (Whole number) อาทิ 5 สามารถแทนได้ด้วย 5 / 1 ดังนั้น จึงเป็นจำนวนตรรกยะ และ 2.5 ก็เป็นตัวเลขตรรกยะ เพราะสามารถแทนได้ด้วย 5 / 2

ส่วนจำนวนอตรรกยะ (Irrational number) เป็นตัวเลขที่ไม่สามารถแทนได้ด้วยเศษส่วนอย่างเชิงเดี่ยว ตัวอย่างเช่น 3 ยกกำลัง 2 หรือ 32 มีค่าประมาณ 1.7320508 เนื่องจากตัวเลขต่อท้ายไม่มีที่สิ้นสุด ตลอดไปโดยปราศจากการซ้ำตัวเลข ดังนั้น 32 จึงไม่สามารถแทนได้ด้วยเศษส่วนเชิงเดี่ยว จึงจัดเป็นจำนวนอตรรกยะ ในบรรดาจำนวนอตรรกยะ π เป็นตัวอย่างที่คนรู้จักมากที่สุด โดยเป็นค่าคงที่ที่ใช้ในการคำนวณเส้นรอบวงของวงกลม

ครูลองให้เด็กเรียนรู้สูตรของเส้นรอบวงอย่างช่ำชอง (Master) แล้วท้าทายให้เขาค้นหาวัตถุวงกลม (Circular object) รอบๆ บ้าน และวัดเส้นรอบวงของวัตถุเหล่านั้น ถ้ามีเด็กเกี่ยวข้องมากกว่า 1 คน ก็จัดให้มีการแข่งขัน (Contest) ว่าใครค้นพบวงกลมที่ใหญ่ที่สุด? ใครค้นพบวงกลมที่เล็กที่สุด? และใครค้นพบวงกลมมากที่สุด? หากเด็กมีปัญหาในการค้นพบตำแหน่งแห่งที่ (Location) ของวงกลม ครูอาจนำทาง (Steer) ไปยังวัตถุวงกลมสัก 2 – 3 ชิ้น เพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้น

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างความคิด - ยางล้อจักรยานยนต์ (Bike tire) ยางล้อรถยนต์ จานข้าว แหวน กล่องกะทัดรัด (Compact case) ฝาเนย (Butter lid) บนโต๊ะกลม (Round table-top) ฐานเหยือกน้ำ (Bottom of a mug) ปลายท่อน้ำ (End of pipe) รูปแบบวงกลม (Circular pattern) บนพรม หรือการพุ่ง (Throw) [เป็นแนวโค้ง] หน้ากลอง (Drum-head) ขนมพายจริง (Actual pie) ไม่ว่าจะแช่แข็ง (Frozen) หรืออบแล้ว (Baked)

สนับสนุนให้เด็กลองใช้สูตรทั้ง 2 แบบ (Version) ของเส้นรอบวง แม้กระทั่งในวัตถุวงกลมเดียวกัน โดยให้เขาเลือกวงกลม วัดเส้นผ่าศูนย์กลางของมัน แล้วใช้เครื่องคิดเลข คูณเส้นผ่าศูนย์กลางด้วย 3.14159 หรือเขาอาจเลือก (Alternatively) เส้นรัศมี แล้วคูณด้วย 2 แล้วคูณผลลัพธ์ด้วยพาย (π) กิจกรรมนี้ ช่วยให้เด็กเรียนรู้การใช้ตลับเทปวัดผล ขณะที่ตอกย้ำ (Reinforce) เรขาคณิตขั้นพื้นฐาน (Basic geometry) ของวงกลม

แหล่งข้อมูล:

  1. Sawah, Rihab and Anthony Clark. (2015). The Everything STEM Handbook – Help Your Child Learn and Succeed in the Fields of Science, Technology, Engineering, and Math. Avon, MA: Adams Media.
  2. Circle - https://en.wikipedia.org/wiki/Circle. [2018, December 13].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน