หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม - ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEM ตอนที่ 2 – โลกของศาสตร์ (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โลกของศาสตร์ (2)

ณ โรงเรียนรัฐแห่งหนึ่งในรัฐจอร์เจีย นักเรียนชั้นประถมต้น กำลังนำเสนอหนทางที่จะออกแบบสวนสัตว์ท้องถิ่นใหม่ (Re-design) พร้อมด้วยพืชและสัตว์ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนอีกแห่งหนึ่งในนครนิวยอร์ค เด็กประถมปลายก็กำลังทดลองพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar energy) ในเรื่องผลกระทบของเรือนกระจก (Green-house effect) ในขณะเดียวกัน นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาจำนวนมากทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เลือกเรียนวิชาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กำลังพบกับวิศวกรพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software engineer) สตรี เพื่อสอบถามงานทางด้านนี้ในท้องตลาด

ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่โรงเรียนทั่วประเทศ ตอกย้ำความสำคัญของ STEM เพราะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน จากชายฝั่งตะวันออกไปยังชายฝั่งตะวันตก (Coast to coast) ผู้ว่าจ้างจำนวนมากในบริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ต่างแสวงหาแรงงานที่มีทักษะเฉพาะของ STEM

อย่างไรก็ตาม บริษัทดังกล่าวไม่สามารถค้นพบจำนวนเพียงพอของผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อบรรจุในตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ จึงมีความกังวลว่า ในอนาคตอันใกล้ จะไม่มีผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี (Tech-savvy) เพียงพอให้สรรหาในตลาดแรงงาน ในขณะที่ความต้องการทักษะ STEM ที่จำเป็น (Essential) ได้เพิ่มขึ้นทวีคูณในทุกๆ อุตสาหกรรม จากภาคโรงงานผลิต ไปยังภาคดูแลสุขภาพ (Health-care) และจากภาคการเงิน (Finance) ไปยังภาคการศึกษา

ผู้นำรัฐและธุรกิจต่างแย่งกันเป็นนำ (Champion) ในการสร้างพลังนวัตกรรม (Innovative power) ของ STEM ซึ่งมีความสำคัญ (Vital) สำหรับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และแสวงหาหนทางที่จะติดอาวุธ (Equip) ให้นักเรียน และนักวิชาชีพอื่นๆ จากทุกภูมิหลัง (Background) ให้มีความสามารถในทักษะของ STEM

ทำไมสหรัฐอเมริกาจึงเผชิญกับปัญหาขาดแคลนขั้นวิกฤติ (Critical dearth) เช่นนี้? คำตอบก็คือ ทั้งประเทศมีผู้เลือกที่จะเอาดีทางด้านนี้น้อยเกินไป บางคนแสดงศักยภาพสูง (Promise) ตั้งแต่เยาว์วัย แต่น่าเสียดายที่สูญเสียความสนใจในสาขาวิชา (Discipline) นี้ระหว่างเส้นทางศึกษาไปสู่ชั้นเรียนที่สูงขึ้น หรือบางคนไม่พบผู้เป็นแบบอย่าง (Role model) ให้เรียนรู้ หรือผู้ให้คำแนะนำ (Mentor) ที่ดี

แล้วนักเรียนบางคนยังขาดโอกาสที่จะได้รับประสบการณ์ที่ล้ำค่า (Valuable) จากการลงมือปฏิบัติ (Hands-on) ด้วยตนเองในสาขาวิชาเหล่านี้ ดังนั้น นักการศึกษา นายจ้าง ข้าราชการ และผู้สนับสนุนอื่นๆ (Advocate) กำลังช่วยกันผลักดันให้เด็กประถมศึกษา (โดยเฉพาะจากกลุ่มด้อยโอกาส) มีส่วนร่วม (Involved) ในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ข่าวดีสำหรับเด็กประถมศึกษาในวันนี้ก็คือ อนาคตที่สดใส เพราะมีการพยากรณ์กันว่า งานในสาขาวิชา STEM จะเติบโตด้วยอัตราที่เป็น 2 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ อาชีพในสาขาวิชาเหล่านี้ อยู่ในกลุ่มที่จะได้รับค่าจ้างสูงสุด เพราะอุปสงค์ (Demand) สูงกว่าอุปทาน (Supply) ในตลาดตลอดเวลา

ส่วนงาน STEM จำนวนมาก ไม่ต้องอาศัยการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยซ้ำ เพียงแต่ต้องมีประกาศนียบัตรรับรองอาชีวศึกษา(โดยเฉพาะช่าง) หรือทักษะเฉพาะที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ ซึ่งเริ่มจับมือเป็นหุ้นส่วน (Partnership) กับสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อผลิตนักศึกษาอันมีทักษะในความต้องการสูงของตลาดแรงงาน

แหล่งข้อมูล:

  1. U.S. News and World Report. (2015). A Parent’s Guide to STEM. Washington D.C.
  2. Greenhouse effect - https://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_effect [2016, July 7].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน