หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม - ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEM ตอนที่ 3 – โลกของศาสตร์ (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โลกของศาสตร์ (3)

การเตรียมเด็กประถมศึกษา เพื่อทำงานในอนาคต ไม่ใช่เป็นเหตุผลเดียวที่พ่อแม่พึงช่วยลูกพัฒนารากฐานให้แข็งแกร่ง (Solid ground) ใน STEM ในยุคของโทรศัพท์อัจฉริยะ (Smart-phone) อินเทอร์เน็ต การดูแลสุขภาพจากทางไกล (Remote) และคอมพิวเตอร์ เด็กจำเป็นต้องมีทักษะพื้นฐานที่ช่ำชอง (Master) เพื่อเจริญเติบโต (Thrive) ในโลกของทุกวันนี้

การเรียนรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer science) แม้จะไม่ลงลึก จะเป็นประโยชน์แก่อาชีพ (Career) ในอนาคต กุญแจสำคัญก็คือ การสร้างความตื่นเต้นให้เด็กในเรื่องวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เยาว์วัย รวมทั้งค้นหาหนทางที่จะช่วยให้เขาได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

โรงเรียนประถมศึกษาหลายสิบแห่งในสหรัฐอเมริกากำลัง “แปลงโฉม” (Transform) หลักสูตรการสอนให้สามารถรับมือ (Tackle) กับ STEM และช่วยให้เด็กเตรียมความพร้อมสำหรับมหาวิทยาลัยและอาชีพ โปรแกรมหลังโรงเรียนเลิก และค่ายฤดูร้อน จำนวนมาก (Numerous) กำลังเกิดขึ้น (Crop up) เป็นดอกเห็ด

จุดมุ่งหมายก็คือ การทำให้เด็กประถมศึกษาเข้าถึงกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในรูปแบบของการสอนพิเศษ (Tutoring) การให้คำปรึกษา (Mentoring) และการลงมือปฏิบัติ (Hands-on) กิจกรรมดังกล่าวมีตั้งแต่การสร้างหุ่นยนต์ (Robot) ไปจนถึงการออกแบบซอฟต์แวร์ประยุกต์บนมือถือ (Mobile app) และพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อทำการทดลอง (Experiment) ขั้นพื้นฐานในวิชาชีววิทยา (Biology) และ ธรณีวิทยา (Geology) เป็นต้น

พ่อแม่สามารถเป็นผู้สนับสนุน (Advocate) ในเรื่อง STEM ไม่ว่าพ่อแม่จะมีภูมิหลัง (Background) การศึกษาอะไรมา บทความนี้จะนำเสนอนานากลเม็ด (Tips) ที่สร้างความสนใจในวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผ่านทัศนศึกษาธรรมชาติ (Nature field trip) การปรุงอาหาร (Cooking) หรือการอ่านประวัติ (Biography) นักวิทยาศาสตร์สตรี ฯลฯ

กลยุทธ์ที่สุดยอดของพ่อแม่คือ การค้นหาหนทางที่จะทำให้ STEM เป็นเรื่องสนุกสนาน และช่วยให้เด็กเข้าใจกลไกการทำงานในโลกแห่งความเป็นจริง (Real world) แล้วในไม่ช้า เขาจะอยู่บนเส้นทางไปสู่การเป็นนักชีวะเคมี (Biochemist) นักฟิสิกส์ (Physicist) และวิศวกรไฟฟ้า (Electrical engineer) ฯลฯ ที่พ่อแม่อาจคุ้นเคยมาก่อน

แต่ดูเหมือนโอกาสจะไม่มีสิ้นสุด (Endless) เมื่อพิจารณาถึงงานที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี อาทิ นักออกแบบเกมวีดิทัศน์ (Video game designer) นักวิเคราะห์ระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ (Cyber-security analyst) และนักรังสีเทคนิคตรวจเอ็กซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Magnetic Resonance Imaging : MRI)

อัตราการเติบโตของงานที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี คาดว่าจะสูงกว่ามาก ในอัตราถัวเฉลี่ยของงานอื่นๆ ในอนาคตอันใกล้นี้ เช่นเดียวกับอัตราค่าจ้างของแต่ละวิชาชีพ (Occupation) เพราะเป็นที่ต้องการมากในตลาดแรงงานในปัจจุบัน

แหล่งข้อมูล:

  1. U.S. News and World Report. (2015). A Parent’s Guide to STEM. Washington D.C.
  2. Mobile app - https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_app [2016, July 14].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
sirikul