หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEM ตอนที่ 53 – แม่เหล็ก (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


แม่เหล็ก

ให้เด็กทดลองโดยมีวัสดุดังนี้ - เข็มเย็บผ้า (Sewing needle) ที่มีคุณสมบัติของแม่เหล็ก (Magnetized) 1 เล่ม เข็มหมุด (Straight pin) หลายเล่ม แท่งจุดไฟ (Wand lighter) เหมือนที่ใช้ในการจุดเตา และคีม (Pliers)

เริ่มต้นด้วยการให้เด็กถือหัวเข็มเย็บผ้าด้วยคีม แล้วใช้แท่งจุดไฟในการจุดไฟ จับมือของเด็กที่ถือคีมอยู่ในมือ จากนั้นนำเข็มเย็บผ้าเข้ามาอยู่ในเปลวไฟ (Flame) จนทำให้ไฟลุกโชน (Glow) เป็นเวลาประมาณ 10 วินาที แล้ววางเข็มเย็บผ้าบนกระดาษชิ้นหนึ่งเป็นเวลา 2 – 3 วินาที เพื่อให้เย็นลง

ลองให้เด็กนำปลายเข็มเย็บผ้าไปสัมผัสกับเข็มหมุดเล่มหนึ่งที่วางอยู่บนโต๊ะ แล้วให้เด็กยกมือที่จับเข็มเย็บผ้าขึ้น สังเกตว่าเข็มเย็บผ้าดูดเข็มหมุดขึ้นมาด้วยหรือไม่? หากเข็มเย็บผ้าส่วนมากลุกโชนด้วยเปลวไฟที่ร้อนผ่าว มันก็จะขจัดคุณสมบัติของแม่เหล็ก (De-magnetize) ออกจากเข็มเย็บผ้าดังกล่าว

หมายความว่า เข็มเย็บผ้าจะไม่สามารถดูดเข็มหมุดอีกต่อไป ผลกระทบ (Effect) ของแม่เหล็ก ถูกขจัดออก (Removed) โดยความร้อน (Heat) เมื่อโลหะของแม่เหล็กถาวร (Permanent magnet) ได้รับความร้อนที่สูงกว่าระดับที่เรียกว่า “อุณหภูมิของคูรี่” (Curie temperature) แม่เหล็กดังกล่าวก็จะสูญเสียคุณสมบัติของการดูด (Magnetization)

อุณหภูมิดังกล่าว ได้รับการค้นพบ (Discover) โดยนักฟิสิกส์ (Physicist) ชาวฝรั่งเศสชื่อ ปิแอร์ คูรี (Pierre Curie) ในปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 โดยเขาทำงานกับภรรยาชาวโปแลนด์เชื้อสายฝรั่งเศสชื่อ มารี คูรี (Marie Curie) ซึ่งก็เป็นนักฟิสิกส์เช่นกัน การทำงานในการทดลองที่เกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี (Radio-activity) ซึ่งทั้งสองได้รับการยกย่อง (Honored) ว่าได้สร้างคุณประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific contribution) อย่างยอดเยี่ยม (Extra-ordinarily) โดยได้รับรางวัลโนเบล (Nobel prize) ในสาขาฟิสิกส์พร้อมกัน ในปี ค.ศ. 1903

คำว่า “ขั้ว (Pole) เหนือ” และ “ขั้วใต้” ทำให้ผู้คนคิดถึงอาณาบริเวณทางภูมิศาสตร์ (Geographic region) ที่รู้จักกันในนาม “ขั้วโลกเหนือ” และ “ขั้วโลกใต้” ที่นักสำรวจได้เดินทางไปสำรวจนานมาแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกประเภทหนึ่งของขั้วเหนือและขั้วใต้ กล่าวคือ ขั้วเหนือและขั้วใต้ของแม่เหล็ก ดังนั้น เมื่อเราอ้างถึง (Refer) โลกของเรา เราควรกล่าวเฉพาะเจาะจงลงไป (Specific) ว่า เรากำลังอ้างถึงขั้วทางภูมิศาสตร์หรือขั้วแม่เหล็ก ขั้วโลกเหนืออยู่ในมหาสมุทรอาร์ติก (Artic) และเป็นจุดเหนือสุดของโลก ส่วนขั้วโลกใต้อยู่ในมหาสมุทรแอนทาร์กติก (Antarctic) และเป็นจุดใต้สุดของโลก โลกหมุนรอบ (Rotate) ตัวเอง 1 ครั้ง ทุกๆ วัน มันหมุน (Spin) รอบแกนสมมุติ (Imaginary axis) ที่เชื่อมโยงขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้เข้าด้วยกัน

แหล่งข้อมูล:

  1. Sawah, Rihab and Anthony Clark. (2015). The Everything STEM Handbook – Help Your Child Learn and Succeed in the Fields of Science, Technology, Engineering, and Math. Avon, MA: Adams Media.
  2. Magnet - https://en.wikipedia.org/wiki/Magnet [2017, June 29].
  3. Pierre curie - https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Curie [2017, June 29].
  4. Marie curie - https://en.wikipedia.org/wiki/Marie_Curie [2017, June 29].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน