หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEM ตอนที่ 60 – ผลิตมอเตอร์เอง

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ผลิตมอเตอร์เอง

ในการผลิตมอเตอร์ (Motor) วัสดุที่ต้องการ ได้แก่ สายลวดทองแดงเคลือบ (Enameled copper wire) ความยาว 20 นิ้ว ขนาด 26 (American wire gauge : AWG) ลวด 2 เส้น เชื่อมกันด้วยปลายคลิปหนีบ (Alligator-clip end) แบตเตอรี่ 6 โวลต์ (Volt) แม่เหล็กทำด้วยธาตุนีโอดีเนียม (Neodymium) ทรงกระบอก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (Diameter) 1.5 นิ้ว และความสูง 0.5 นิ้ว เข็มกลัดนิรภัย (Safety pin) ขนาดใหญ่ 2 อัน จานสไตโรโฟม (Styrofoam) ที่ราบเรียบ แกนเดือย (Dowel) ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว และความยาว 4 นิ้ว กระดาษทราย และคีม (Pliers)

ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เริ่มต้นด้วยการช่วยเด็กยืด (Stretch) เส้นลวดทองแดง และพันม้วน (Winding) รอบแกนเดือย 4 – 5 ครั้ง หลังจากนั้น บอกให้เด็กดึงแกนเดือยออก และห่อหุ้ม (Wrap) ปลายหลวม (Loose end) ของเส้นลวดรอบๆ เส้นลวดส่วนที่ขดเป็นวงกลม (Looped) 2 ครั้ง เพื่อทำเป็นปม (Knot) และดึงขดลวดวงกลมให้แน่น (Tighten) เข้าด้วยกัน

ให้เด็กทำซ้ำกับปลายหลวมของอีกเส้นลวดทองแดงหนึ่ง ช่วยให้เขาแน่ใจว่าเส้นลวดสายตรง (Straight) ส่วนเกิน (Excess) ทั้ง 2 ปลาย ให้เป็นเส้นสายตรงที่ทำเป็นด้ามก้าน (Shaft) ที่มอเตอร์จะหมุนรอบ (Rotate) จากนั้นใช้กระดาษทรายถูส่วนเคลือบออกจากปลายหนึ่งของเส้นลวดทองแดงสายตรง วางวงกลมราบบนพื้นผิว (Flat on surface) แล้วใช้กระดาษทรายถูส่วนเคลือบจากหน้าด้านบน (Top face) ของเส้นลวดสายตรงอีกเส้นหนึ่งที่ยังมิได้ขัดด้วยกระดาษทราย

จากนั้นใช้คีมคู่หนึ่งในการ งัดคลิปออกจากทั้ง 2 ปลายที่ยึดมั่น (Fastening) ของเข็มกลัดนิรภัย แล้วให้เด็กดันแม่เหล็กที่ทำด้วยนีโอดิเมียมประมาณครึ่งทางไปสู่จานสไตโรโฟม เพื่อให้มันยึดมั่น (Stick) เพียงเล็กน้อย (Slightly) เหนือระดับพื้นผิวของสไตโรโฟม วางเข็มกลัดนิรภัยลงด้านใดด้านหนึ่งของแม่เหล็ก เพื่อให้แต่ละด้านก่อร่างเป็นสามเหลี่ยม (Form a triangle) ที่ชี้ขึ้นด้านบน

วางเส้นลวดทองแดงที่ขดเป็นวงกลมในลักษณะที่ด้ามก้านวางอยู่ในรูของเข็มกลัดนิรภัย เด็กอาจต้องผลักเข็มกลัดไปต่อจนเข้าไปในรู (Hole) ของเข็มกลัดนิรภัย อาจต้องช่วยเด็กผลักเข็มกลัดนิรภัยให้ไกลออกไปอีก เพื่อเข้าในจานสไตโรโฟม โดยนำเส้นลวดทองแดงปลายหลวมเข้าใกล้แม่เหล็ก แต่ไม่แตะต้องกัน จากนั้น ให้เด็กใช้เส้นลวดคลิปหนีบในการเชื่อมต่อกับฐานของเข็มกลัดนิรภัย ไปยังปลายขั้วบวก (Positive terminal) ของแบตเตอรี่ และเส้นลวดของคลิปหนีบอีกตัวหนึ่งที่จะเชื่อมฐานของเข็มกลัดนิรภัยอีกอันหนึ่ง ไปยังขั้วลบของแบตเตอรี่ แล้วใช้นิ้วชี้ (Forefinger) ในการให้วงกลมของเส้นลวดทองแดงหมุน (Spin) เพียงเล็กน้อย แล้วเฝ้าสังเกต (Watch) การหมุน (Spin) รอบๆ ตัวมันในภายหน้า (Afterward) และนี่คือ มอเตอร์ที่เราสามารถผลิตขึ้นเองได้

แหล่งข้อมูล:

  1. Sawah, Rihab and Anthony Clark. (2015). The Everything STEM Handbook – Help Your Child Learn and Succeed in the Fields of Science, Technology, Engineering, and Math. Avon, MA: Adams Media.
  2. Electric motor - https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_motor [2017, August 17].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน