หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEM ตอนที่ 69 – รถขับเคลื่อนด้วยลูกโป่ง (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


รถขับเคลื่อนด้วยลูกโป่ง

ถ้าแผ่นไม้ยาวกว่า 10 นิ้ว ใช้มีดหัตถการในการตัดให้ได้แผ่นไม้กว้าง 4 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว เพื่อใช้เป็นตัวถังของรถ แล้วใช้ปืนยิงกาวในการสาธิต (Demonstrate) ให้เด็กวิธีการแนบติด (Attach) หลอดกาแฟอะคริลิกกับด้านหน้าของแผ่นไม้ จัดส่วนกลาง (Center) ของหลอดให้วางตามขอบ ช่วยเด็กในการติดหลอดหนา (Thick-walled) ไปยังขอบหลังของแผ่นไม้

จากนั้น ช่วยเด็กในการเจาะรูผ่านส่วนกลางของฝาพลาสติก และช่วยเด็กในการใช้ปืนยิงกาวยึดติดฝาพลาสติก (โดยด้านเปิดของฝาจ่อหน้าแผ่นซีดี) กับส่วนกลางของแผ่นซีดี จัดแจงให้หรูที่อยู่ส่วนกลาของฝาให้เสมอ (Lined up) กับส่วนกลางของแผ่นซีดี แล้วใช้ฝาพลาสติกเหมือนจานปิดครอบล้อรถ (Hub-cap)

ให้เด็กวางฝาพลาสติกไว้ทั้ง 2 ด้านของแผ่นซีดี เพื่อให้ซีดีมีจานปิดครอบล้อรถทั้ง 2 ข้าง บอกให้เด็กวางฝาพลาสติกที่เหลืออีก 6 ชิ้น ประกบด้านข้างของแผ่นซีดีที่เหลืออีก 3 แผ่น ในลักษณะ (Fashion) เดียวกัน ทำให้เด็กได้ล้อรถครบทั้ง 4 ล้อ แล้วให้เด็กดันไม้เสียบให้ทะลุรูของจานปิดครอบล้อรถ รูที่เจาะเข้าไปในฝาพลาสติก ควรใหญ่พอที่จะให้ไม้เสียบผ่านอย่างง่ายดาย

บอกให้เด็กเลื่อน (Slide) ไม้เสียบ (Skewer) ผ่านหลอด (Straw) ซึ่งยึดติด (Mounted) กับด้านหน้าของตัวถังรถ กล่าวคือด้านหน้าของแผ่นไม้ (Wood sheet) จากนั้น ให้เด็กดันปลายของไม้เสียบให้ทะลุรูของอีกด้านหนึ่งของล้อ เพื่อให้ยึดติดด้านหน้าทั้ง 2 ล้อ ไม้เสียบควรจะพอเหมาะ (Fit) กับจานปิดครอบล้อรถ (Hub-cap) ชุดที่ 2

บอกให้เด็กดัน 2 ล้อดังกล่าวใกล้กับปลายหลอด แต่ทิ้งช่วงห่างเพียงพอให้ไม้เสียบหมุนได้อย่างอิสระ (Rotate freely) ภายในหลอด ให้เด็กดำเนินรอยตามขั้นตอนในการยึดติดล้อหลัง (Rear wheel) กับตัวถังของรถ จากนั้นให้เด็กเลื่อนหลอดสี่เหลี่ยมผืนผ้าเข้าไปยังลูกโป่ง แล้วติดเทปลูกโป่งให้แน่น (Securely) กับหลอด

ให้เด็กใช้เทป 2 หน้าในการพันห่อ (Wrap) ครั้งหนึ่งรอบความกว้างของแผ่นไม้ (ซึ่งเป็นตัวถังของรถ) และทำให้ปลายทั้ง 2 ของเทปแน่น ณ ส่วนหลังของตัวรถ ทดลองหาพื้นผิวที่ราบเรียบ (Smooth surface) ของพื้นคอนกรีตหรือไม้ เพื่อให้เด็กวางรถบนพื้นปลายหนึ่ง บอกให้เด็กเป่าลูกโป่งผ่านหลอดจนกระทั่งโป่งเต็มที่ (Fully inflated)

บอกให้เด็ก วางนิ้วโป้งลงบนด้านหนึ่งของหลอดเพื่อป้องมัน จนกว่าเด็กพร้อมที่จะปล่อย (Launch) รถออก จากนั้นให้เด็กวางลูกโป่งซึ่งยึดติดกับหลอดด้วยเทปบนรถ โดยมีหลอดเรียงอยู่ด้านข้างของความยาวของรถ เมื่อเด็กพร้อม บอกให้เด็กปล่อยหลอด แล้วสังเกตว่าอะไรเกิดขึ้นกับรถ? มันไปได้ไกลแค่ไหน? ห้องยาวพอไหมที่จะให้ลูกโป่งแฟบลง (Deflate) อย่างเต็มที่?

ต้องเข้าใจตั้งแต่แรกว่า รถชนิดนี้มิได้มุ่งหวังให้ไปไกลเหมือนรถที่ใช้แบตเตอรี่ หรือขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้า แต่หวังว่าเด็กจะมีความสนุกสนานและความภาคภูมิใจกับรถที่เขาสร้างมากับมือ ไม่ว่าจะเป็นในชั้นเรียนหรือที่บ้าน มากกว่ารถที่พ่อแม่ซื้อให้เขา จากร้านขายของเด็กเล่น

แหล่งข้อมูล:

  1. Sawah, Rihab and Anthony Clark. (2015). The Everything STEM Handbook – Help Your Child Learn and Succeed in the Fields of Science, Technology, Engineering, and Math. Avon, MA: Adams Media.
  2. Things that Move - http://www.natgeotv.com/ca/things-that-move---s-999/about [2017, October 19].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน