หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEM ตอนที่ 7 – ความเชื่อผิดๆ ใน STEM (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ความเชื่อผิดๆ (3)

5. งาน STEM มักต้องทำตามลำพัง (Isolated) และโดดเดี่ยว (Lonely) – ตรงกันข้ามกับความเชื่อนี้ก็คือ มีวิชาชีพ STEM นับร้อยๆ อย่าง ที่ต้องอาศัยการทำงานเป็นหมู่คณะ เพื่อช่วยกันแก้ปัญหา ตัวอย่างเช่น นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อทำให้น้ำสะอาดและอากาศบริสุทธิ์ หรือวิศวกร ร่วมมือกับผู้อื่นในการออกแบบยานพาหนะ หรือนักวิชาชีพดูแลสุขภาพ ทำงานร่วม (Engage) กับชุมชนในการขจัดโรคให้สิ้นซาก อันสร้างความแตกต่างให้ชีวิตนับล้านๆ คน

ชีวิตของ เอพริล เอริคสัน (Aprille Erickson) สะท้อนความจริงเกี่ยวกับ STEM ที่ตรงความกับความเชื่อผิดๆ ของหลายๆ คน เธอเป็นวิศวกรอวกาศ (Aerospace engineer) ในโครงการอวกาศ NASA (National Aeronautics and Space Administration) ของสหรัฐอเมริกา เธอตอบคำถามว่า อะไรจุดประกาย (Spark) ความสนใจของเธอใน STEM?

“แม่ของฉันเป็นครู ดังนั้น สมัยที่เป็นเด็กฉันมักเดินต้อยๆ ตามเธอไป ในครอบครัวของฉัน ผู้หญิงมักเป็นครู ส่วนผู้ชายก็เป็นวิศวกร ปู่กับตาของฉันมักให้ฉันมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อาทิ การปีนไปบน “นั่งร้าน” (Scaffold) และช่วยขัดถู (Scrape) ตัวบ้าน หรือซ่อมกลอนลูกบิดประตู (Doorknob)

“การใช้มือในการสร้างบ้านและทำสิ่งของเพื่อแก้ปัญหาที่ประสบอยู่ ทำให้ฉันมี “ทรัพย์สิน” (Asset) ที่ค่อยๆ สะสมในตัวสำหรับการกลายเป็นวิศวกรในที่สุด . . .

“เมื่อฉันไปเรียนหนังสือในนครนิวยอร์ค ฉันต้องเรียนวิชาด้านวิทยาศาตร์ และได้รับรางวัลที่ 2 ในนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ขณะที่อยู่ประถมศึกษาตอนปลาย การทดลองของฉันในเวลานั้นคือ การวัด (Barometer) นมในขวด ที่ฉันได้ทำกับปู่ . . .

“ฉันได้ทำงานศูนย์การบินอวกาศ (Space Flight Center) ของ NASA มากว่า 20 ปี แล้ว ครึ่งหนึ่งของประสบการณ์การทำงานที่นี่เกี่ยวข้องกับการบริหารเครื่องมือ (Instrument) อันที่จริง ฉันเริ่มสร้างเครื่องมือชิ้นแรกขณะที่เรียนอยู่ในมัธยมศึกษาตอนต้น ฉันจึงมีความสุขกับการทำงานที่นี่ . . .

“ฉันเชื่อมั่นในการเป็นคนรู้รอบด้าน (Well-rounded) ตัวอย่างที่ดีคือ การเล่นกีฬาซึ่งมีความสำคัญไม่น้อย เพราะทำให้เราได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ และความรู้รอบตัว (Versatility) ทั้งหมดนี้เป็นทักษะที่ช่วยฉันมากในงานที่ทำอยู่ทุกวันนี้ ผู้คนมักลืมไปว่า วิศวกร มิได้ทำงานอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมตามลำพัง ในการออกแบบอะไรสักอย่าง . . .

“เราทำงานตามพันธกิจ (Mission) กับผู้คนหลากหลาย (Multiple) จากหลากหลายประเทศ อันนำมาซึ่งอีกแง่มุม (Aspect) หนึ่งของการเป็นคนรู้รอบด้านนั่นคือ การเรียนรู้ภาษาอื่น หรือการเรียนรู้วัฒนธรรมอื่น [และการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น]”

แหล่งข้อมูล:

  1. U.S. News and World Report. (2015). A Parent’s Guide to STEM. Washington D.C.
  2. NASA - https://en.wikipedia.org/wiki/NASA [2016, August 11].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน