หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEM ตอนที่ 73 – รถกับดักหนู (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


รถกับดักหนู

ถ้าแผ่นไม้ยาวกว่า 14 นิ้ว ใช้มีดหัตถการในการตัดให้ได้ความยาว 14 นิ้ว x ความกว้าง 4 นิ้ว เพื่อใช้เป็นตัวถังรถยนต์ แล้วใช้มีดหัตถการตัดรอยบาก (Notch) จากด้านหลัง (Rear) ของกรอบแผ่นไม้ รอยบากควรมีความลึก 1 นิ้ว และความกว้าง 2 นิ้ว จากนั้นช่วยเด็กใช้ปืนยิงกาว เพื่อให้หลอดกาแฟที่มีผนังหนา (Thick-walled) ยึดติดขอบด้านหน้า (Front edge) ของแผ่นไม้

จัดให้หลอดกาแฟมีศูนย์กลางอยู่ในลักษณะทอดไปตามขอบ แล้วใช้เครื่องตัดลวดในการตัดปลายเข็มกลัดนิรภัยขนาดยักษ์ออก ซึ่งต้องช่วยเด็กออกแรง (Force) จากนั้นใช้ปืนยิงกาวร้อน (Hot glue) เพื่อยึดติดให้มั่นคง (Securely fasten) ไปตามปลายของโครงรถ (Car frame) และต้องให้รูของเข็มกลัดเรียงกันให้ได้ระดับ เพราะเพลา (Axle) หลังจะเลื่อนไถลผ่านรู้ทั้งสอง

เริ่มทำล้อของรถ โดยช่วยเด็กในการเจาะรูผ่านศูนย์กลางของฝาพลาสติก ช่วยเด็กใช้ปืนยิงกาวร้อนที่ฝาพลาติก (โดยหันด้านเปิดของฝาจ่อหน้าแผ่นซีดี) ไปยังศูนย์กลางของแผ่นซีดี ต้องให้ศูนย์กลางของฝาเรียงได้ระดับกับศูนย์กลางของแผ่นซีดี ฝาพลาสติกเป็นเสมือนจานปิดดุมล้อรถ (Hub-cap) แล้วให้เด็กวางฝาพลาสติกประกบอีกด้านหนึ่งของแผ่นซีดีเดียวกัน

หลังจากได้แผ่นซีดีที่มีจานปิดดุมล้อรถทั้ง 2 ด้านแล้ว ให้เด็กประกอบฝาพลาสติก 6 อันที่เหลือ บนแผ่นซีดีอีก 3 แผ่นที่เหลือในลักษณะเดียวกัน เพื่อให้ได้ล้อครบพร้อมที่จะเดินหน้า ช่วยเด็กใช้ไม้เสียบแทงทะลุผ่านรูในจานปิดดุมล้อรถของแต่ละล้อที่ทำเสร็จไปแล้ว รูที่ทะลุผ่านฝาพลาสติก ควรใหญ่พอที่ไม้เสียบจะผ่านได้อย่างง่ายดาย (Snugly)

ให้เด็กเลื่อนไถล (Slide) ปลายเปิด (Free end) ของไม้เสียบ ผ่านหลอดกาแฟ ซึ่งติดตั้ง (Mounted) ณ ปลายด้านหน้าของตัวรถ แล้วให้เด็กผลักดัน (Push) อีกด้านหนึ่งของไม้เสียบให้ทะลุผ่านรูของอีกล้อหนึ่ง เพื่อให้รถหน้าทั้งสองยึดติดกัน ไม้เสียบควรพอเหมาะพอเจาะ (Fit) กับจานปิดดุมล้อรถใบที่ 2

จากนั้นให้เด็กผลักดันล้อทั้งสองไปยังปลายหลอดกาแฟ แต่ทิ้งช่องว่างพียงพอสำหรับไม้เสียบหมุนได้อย่างอิสระ (Rotate freely) ภายในหลอด แล้วให้เด็กเลื่อนไถลไม้เสียบที่ 2 ผ่านเข็มกลัดนิรภัยที่ติดตั้งไว้ท้ายรถ จัดเรียงให้เป็นศูนย์กลาง แจ้งให้เด็กทราบว่า ไม้เสียบนี้ทำหน้าที่ (Serve) เป็นเพลาหลังที่จะขับเคลื่อนด้วยกับดักหนู ช่วยเด็กตัดเทปกาวผ้า (Athletic tape) ให้มีความยาว 1 ฟุต (30 ซ.ม.) แล้วพัน (Wind) รอบศูนย์กลางของเพลาหลัง (Rear axle) จนกระทั่งเทปได้ความหนาที่รองรับ (Padding) เป็น ¼ ของความหนาทั้งหมด จากนั้นยึดสายผูกเคเบิ้ล (Cable tie) ให้แน่นเหนือศูนย์กลางของเทปกาวผ้า แล้วตัดสายเคเบิ้ลส่วนเกินด้วยกรรไกร

สิ่งที่ผูกทำหน้าที่ (Serve) เป็นรอยบาก (Notch) ของบ่วง (Loop) รอบสายตกปลา (Fishing line) จากนั้นใช้ปีนยิงกาว เพื่อยึดติดสายผูกเคเบิ้ลเหนือเทป เพื่อว่าปมที่ผูกไว้จะได้ไม่เคลื่อนที่ กระดิก (Wiggle) เลื่อนไถล (Slide) หรือหมุนรอบ (Rotate) อย่าให้รอยบากที่ผูกปกคลุมด้วยกาว เพื่อว่ารอยบากจะได้ยื่นออกมา (Stick out)

แหล่งข้อมูล:

  1. Sawah, Rihab and Anthony Clark. (2015). The Everything STEM Handbook – Help Your Child Learn and Succeed in the Fields of Science, Technology, Engineering, and Math. Avon, MA: Adams Media.
  2. Things that Move - http://www.natgeotv.com/ca/things-that-move---s-999/about [2017, November 16].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน