หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEM ตอนที่ 74 – รถกับดักหนู (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


รถกับดักหนู

บอกให้เด็กวางล้อหลังบนเพลาหลัง เช่นเดียวกับล้อหน้าบนเพลาหน้า แล้วปรับ (Adjust) กับดักหนู (Mousetrap) ช่วยเด็กใช้มีดหัตถการตัดส่วนล่าง (Bottom) ของที่แขวนเสื้อผ้าพลาสติกในแนวราบ (Horizontal) คงต้องใช้ราว (Rod) พลาสติกความยาวประมาณ 12 นิ้ว รายการนี้อาจต้องออกแรง (Effort) มากหน่อย

ใช้วิจารณญาณกำหนด (Figure out) จุดที่จะให้ราวพลาสติกยึดติดกับกับดักหนู ยกส่วนที่เป็นสลักโลหะ (Metal latch) ให้ไกลตัวเด็ก โดยให้ด้านข้างของสลักที่จะตะครุบ (Snap) ตัวหนูอยู่ห่างไกลออกไป ราวพลาสติกต้องยึดติดกับด้านซ้ายของสลัก แล้วช่วยเด็กผูกราวพลาสติกติดกับแขนโลหะด้านซ้ายของกับดักหนู ด้วยสายผูกเคเบิ้ล ตัดส่วนเกิน (Excess) ของสายเคเบิ้ลออก

หลังจากให้สายผูกเคเบิ้ลยึดติด (Fasten) กับราวพลาสติกด้วยกาวร้อน (Hot glue) แล้ว ให้ยึดติดสายผูกเคเบิ้ลประมาณ 1 นิ้วจากปลาย (Tip) ราวพลาสติก ตัดส่วนเกินของสายเคเบิลออก แล้วให้สายผูกเคเบิ้ลยึดติดกับราวพลาสติกด้วยกาวร้อน เช่นกัน จากนั้นให้เด็กวางกับดักหนู พร้อมราวพลาสติก ไว้ ณ ส่วนหน้ามุมขวาบนของโครงรถ (Car frame)

ค่อยๆ ปลดปล่อย (Release) ภาระ (Load) จากกับดักหนู เพื่อให้ราวพลาสติกจ่อหน้าด้านหน้าของตัวรถ แล้วช่วยเด็กประเมิน (Assess) ว่าควรใช้สายตกปลาสักเท่าไร? บอกเด็กให้ผูกปลายหนึ่งของสายตกปลารอบๆ ราวพลาสติกข้างใต้สายผูกเคเบิ้ล แล้วให้สายตกปลายึดติดกับราวพลาสติกด้วยกาวร้อน

บอกให้เด็กขยาย (Extend) สายตกปลา ให้ยาวตลอดถึงเพลาหลัง ณ ที่สายผูกเคเบิ้ลอยู่ แล้วให้เขาตัดสายให้ยาวเกินกว่าที่มันจะไปถึงเพลา เพื่อให้มีสายส่วนเกินเพียงพอที่จะทำเป็นบ่วง (Loop) โดยช่วยเด็กให้ทำบ่วง ณ ปลายของสายตกปลา จากนั้นให้เด็กเรียนรู้การขับเคลื่อน (Power) รถด้วยกับดักหนู

บอกให้เด็กวางบ่วงของสายตกปลาไปรอบๆ รอยบากสายผูกเคเบิลที่อยู่ในเพลาหลัง ช่วยเด็กในการหมุนล้อหลังเพื่อว่าสายตกปลาเริ่มต้นพันรอบเทปกาวผ้าที่ห่อ (Wrapped) เพลาหลังอยู่ ซึ่งจะช่วยยก (Lift) ราวพลาสติกที่ขยายออกจากแขน (Arm) กับดักหนู บอกให้เด็กพันสายตกปลารอบเพลาหลัง จนกว่าราวพลาสติกจะเคลื่อนย้ายไปทางด้านหลัง โดยวางไปตามโครงรถ แล้วบอกให้เด็กจับล้อหลังไว้ เพื่อป้องกันมิให้รถหมุนรอบ ณ จุดนี้ รถพร้อมแล้วที่จะรับการทดสอบ

ให้เด็กยืนอยู่ด้านหนึ่งของห้องโถง (Hallway) ที่มีพื้นผิวเรียบ (Smooth surface) อาทิ พื้นไม้หรือคอนกรีต แล้วให้เด็กวางรถบนพื้น บอกให้เด็กปลดปล่อยล้อหลัง ลองตั้งคำถามว่า รถจะวิ่งไปได้ไกลแค่ไหน ก่อนที่มันจะหยุด? วัดระยะทางดังกล่าว แล้วให้เด็กบันทึกไว้

ให้เด็กสร้างกับดับหนูตัวที่ 2 แต่ใช้ราวพลาสติก (Plastic rod) ที่สั้นกว่าอันแรก อาจมีความยาวเพียง 8 นิ้ว ให้เด็กจัดการแข่งขันของรถทั้ง 2 คัน วางเข้างๆ กัน (Side by side) สังเกตว่ารถทั้ง 2 วิ่งได้พอๆ กัน หรือไม่? รถคันไหนวิ่งได้เร็วกว่า? และคันไหนวิ่งได้ไกลกว่า? เด็กคงค้นพบว่า รถคันที่มีราวพลาสติกยาวกว่า จะวิ่งได้ไกลว่า

แหล่งข้อมูล:

  1. Sawah, Rihab and Anthony Clark. (2015). The Everything STEM Handbook – Help Your Child Learn and Succeed in the Fields of Science, Technology, Engineering, and Math. Avon, MA: Adams Media.
  2. Things that Move - http://www.natgeotv.com/ca/things-that-move---s-999/about [2017, November 23].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน