หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEM ตอนที่ 8 – ความเชื่อผิดๆ ใน STEM (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ความเชื่อผิดๆ (5)

เอพริล เอริคสัน (Aprille Erickson) เป็นวิศวกรอวกาศ (Aerospace engineer) ในโครงการอวกาศแห่งชาติ (National Aeronautics and Space Administration : NASA) ของสหรัฐอเมริกา เธอตอบคำถามว่า อะไรคือสิ่งที่ท้าทายเธอมากที่สุดใน STEM และเธอเอาชนะ (Overcome) มันได้อย่างไร?

“ฉันสามารถเข้าเรียนที่สถาบันเทคโนโลยีแมสาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology : MIT) โดยไม่เรียนวิชาแคลคูลัส (Calculus) มาก่อน ฉันประสบความลำบากมาก (Stumble) ตลอดปีการศึกษาแรก จนถึงปีที่ 2 ที่ฉันต้องเรียนวิชา “สมการเชิงอนุพันธ์” (Differential equation) แต่ฉันสอบตกถึง 2 ครั้ง . . .

“ฉันรู้ดีว่า จำเป็นต้องเรียนรู้วิชานี้ [ให้ทะลุปรุโปร่ง] จึงจะสามารถแก้โจทย์คณิตศาสตร์ประยุกต์ได้ ฉันตัดสินใจลาพักการเรียน 1 เทอม เพื่อไปเรียนที่วิทยาลัยชุมชน (Community college) ในนครนิวยอร์ก ฉันตั้งใจเรียนมากจนสอบไล่ได้คะแนน 98 จาก 100 ในวิชา “สมการเชิงอนุพันธ์” ซึ่งเพิ่ม (Boost) ความเชื่อมั่นในตัวเอง . . .

“ฉันกลับเข้าไปเรียนที่ MIT ต่อ และไม่ลืมที่จะบอกน้องใหม่นักศึกษาปีที่ 1 ของวิศวกรรมศาสตร์ว่า มันสำคัญอย่างไรที่จะต้องเรียนรู้เครื่องมืออย่างช่ำชอง (Master) ในการทำ “งานเรียน” (Coursework) ของปีแรก ก่อนที่จะเลื่อนชั้นขึ้นไปทำ “งานเรียน” ระดับถัดไปทีละปี? . . .

เอพริล เอริคสัน [ผู้ประสบความสำเร็จอย่างมากในวิชาชีพปัจจุบัน ในองค์กรที่มีความสำคัญในระดับชาติ และระดับนานาชาติ] เธอตอบคำถามว่า พ่อแม่จะช่วย [ลูกเตรียมตัวใน STEM] ได้อย่างไร?

“[พ่อแม่สามารถพา] เด็กไปลงมือปฏิบัติในนานากิจกรรม (Hands-on activities) [พ่อแม่พา] ฉันไปที่หอสมุดสาธารณะบรุ๊คลิน (Brooklyn Public Library) สวนพฤกษชาติ (Botanic Garden) และพิพิธภัณฑ์บรุ๊คลิน (Brooklyn Museum) เป็นประจำ . . .

“ที่นั่น มีองค์กรวิชาชีพต่างๆ ให้ความช่วยเหลือ อาทิ สถาบันอเมริกันแห่งการบินและมนุษย์อวกาศ (American Institute of Aeronautics and Astronautics) ที่ส่งเสริมกิจกรรมของเด็กๆ มากมาย เพียงแต่พ่อแม่ต้องพาลูกออกจากบ้าน หรือเมื่อลูกต้องแก้โจทย์สมการทางวิทยาศาสตร์ พ่อแม่สามารถพาลูกเข้าไปท่องเว็บ หากไม่แน่ใจในคำตอบ . . .

“พ่อแม่ให้ลูกปรุงอาหาร นั่นก็เป็นวิทยาศาสตร์แล้ว ฉันเรียนรู้การชั่งตวงวัด (Measure) และการอบขนมปัง (Bake) ฉันเรียนเย็บปักถักร้อยในชั้นมัธยมตอนต้น และเรียนรู้การประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน การถักเป็นรูปแบบ (Pattern) ซึ่งคล้ายกับสิ่งที่สถาปนิกทำในการวางผัง (Layout) อาคาร หรือการออกแบบสะพาน . . .

“ฉันเป็นลูกเสือหญิง (Girl Scout) ในโรงเรียน ประสบการณ์เหล่านี้ในวัยเด็ก ช่วยสร้างทักษะ [และสะสม] ความชำนาญ ทำให้ฉันสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับโครงการที่ใหญ่โตขึ้นมาก ซึ่งฉันทำอยู่ในขณะนี้ที่ NASA”

แหล่งข้อมูล:

  1. U.S. News and World Report. (2015). A Parent’s Guide to STEM. Washington D.C.
  2. American Institute of Aeronautics and Astronautics - https://www.aiaa.org/ [2016, August 18].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน