หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEM ตอนที่ 83 – การทดลองเรื่องดวงจันทร์ (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การทดลองเรื่องดวงจันทร์

หากคำตอบของเด็กที่เกี่ยวข้อง (Pertaining to) กับคำถามแรก คือ ในช่วงเวลาดวงจันทร์เต็มดวง เด็กมองไปทิศตะวันออก เพราะดวงจันทร์เต็มดวงขึ้นทางทิศตะวันออก (เช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆ) ก็เป็นคำตอบที่ถูกต้อง และถ้าเด็กตอบว่า เราจะเห็น (Visible) ดวงจันทร์นั้นตลอดคืน เพราะมันขึ้น ณ ดวงอาทิตย์ตกดิน ก็ถูกต้องเช่นกัน

เมื่อตรวจสอบ (Examine) คำตอบของคำถามที่ 2 ที่เกี่ยวข้อง (Related) การสังเกต (Observe) ดวงจันทร์ในช่วงเวลาที่ 3 หรือ 3 ใน 4 แล้วเด็กตอบว่า ดวงจันทร์อยู่ทางทิศตะวันออก เนื่องจากมันกำลังจะตก ณ เที่ยงวัน ก็เป็นคำตอบที่ถูกต้อง และถ้าเด็กคิดออก (Figure out) ว่า เราจะไม่เห็นดวงจันทร์นี้ ตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงหัวค่ำ เพราะเมื่อมันตก มันจะหายไป (Disappear) จากท้องฟ้า ก็แสดงว่าเด็กเริ่มจะเข้าใจ (Tune in) ช่วงเวลา (Phase) ของดวงจันทร์

เด็กน่าจะเดา (Guess) คำตอบถูก เมื่อครูถามถึงการมองไปยังทิศตะวันตกขณะที่สังเกตเห็นเสี้ยว (Crescent) ดวงจันทร์ว่าบางลง ทันทีหลังดวงอาทิตย์ตกดิน (Sun-set) ในวันหลังจากดวงจันทร์ใหม่ (New moon) และเมื่อพบดวงจันทร์ในทิศทางเดียวกันกับดวงอาทิตย์กำลังตกดิน เด็กจะตอบถูกหากเขากล่าวว่า เราจะไม่เห็นเสี้ยวดวงจันทร์ตลอดคืน เพราะมันจะตกในทิศตะวันตกในไม่ช้า (Shortly)

ท้ายสุด คำถามเกี่ยวกับการสังเกตช่วงเวลาแรก หรือ 1 ใน 4 หากเด็กตอบว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว ดวงจันทร์อยู่ในทิศตะวันออก เนื่องจากมันขึ้น ณ เวลาเที่ยงวัน ก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องตรงเป้า (Target) เด็กมีแนวโน้มที่จะคิดออกว่า เราจะเห็นดวงจันทร์นี้ ตลอดเวลาที่เหลือจนถึงค่ำคืน เพราะมันเพิ่งจะเริ่มขึ้น และจะเห็นใน 12 ชั่วโมงข้างหน้า

เด็กควรจดจำช่วงเวลาหลัก (Main) เหล่านี้ เพื่อช่วยในการนำทาง (Navigate) เมื่อเด็กคุ้นเคย (Accustomed) ต่อการใช้ช่วงเวลาทั้ง 4 เด็กจะสังเกตเสี้ยวดวงจันทร์ที่ขยาย (Waxing) และถดถอย (Waning) และช่วงเวลานูนขึ้น (Gibbous)

ดังนั้น หากเด็กหลงทางในการเดินทางไกล (Hike) ในเวลากลางวัน แล้วแหงนหน้าขึ้นมองท้องฟ้า และมองเห็นดวงจันทร์ที่สว่างไสวเพียงครึ่งขวา (หมายถึงในช่วงเวลาแรก หรือ 1 ใน 4) และเวลาประมาณบ่าย 2 เด็กก็จะรู้ว่า กำลังหันหน้าไปทางทิศตะวันออก

หรือถ้าเด็กไปเที่ยวค้างคืน (Overnight) กับครอบครัว และรู้สึกน่าเบื่อที่ต้องนั่งในรถนานๆ ลองให้เขามองหาดวงจันทร์ เพื่อเดาทิศทางที่รถกำลังแล่นไป หากเด็กมองออกหน้าต่าง และเห็นดวงจันทร์สว่างไสวเพียงครึ่งซีกซ้าย (หมายถึงในช่วงเวลาที่ 3 หรือ 3 ใน 4) และเป็นเวลาสายๆ ในตอนเช้า เด็กก็จะรู้ว่ากำลังมองไปทิศตะวันตก

ถ้าเด็กเป็นผู้โดยสาร (Passenger) ที่อยู่ด้านข้างของรถ เด็กกำลังจ้องมอง (Gaze) ทิศตะวันตก เมื่อมองออกหน้าต่าง ดังนั้นรถคงกำลังแล่นไปทางทิศใต้ เด็กจะรู้สึกสนุกสนานที่ได้มีส่วนร่วม (Engaged) ในการใช้ความคิด (Mind) และรู้สึกบันเทิง (Entertained) ที่เขาค่อยๆ (Gradual) เพิ่มพูนทักษะ (Skill) ของการนำทาง

แหล่งข้อมูล:

  1. Sawah, Rihab and Anthony Clark. (2015). The Everything STEM Handbook – Help Your Child Learn and Succeed in the Fields of Science, Technology, Engineering, and Math. Avon, MA: Adams Media.
  2. Moon - https://en.wikipedia.org/wiki/Moon [2018, January 25].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน