หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์ประสานศิลป์ STEM ตอนที่ 93 – เคมีในอาหาร (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เคมีในอาหาร

เตรียมการทดสอบสภาพที่เป็นกรดหรือด่าง (pH) ด้วยวัสดุที่จำเป็นดังนี้ – แผ่นทดสอบ (Test strip) ที่มีช่วง pH ระหว่าง 4.5 ถึง 9.0 นมวัว น้ำกะทิ น้ำส้มสายชู น้ำตาลในน้ำแร่ (Spring water) 2 ช้อนโต๊ะ ในแก้วน้ำขนาด 8 ออนซ์ (ประมาณ 227 กรัม) น้ำแร่ แครอท (Carrot) แตงกวา มะเขือเทศ มะนาว ส้ม และน้ำผลไม้หวาน (Sugar-sweetened) โดยใช้ผลไม้และผักเมื่อคั้นสดๆ (Freshly squeeze)

ขั้นตอนปฏิบัติ (Procedure) เริ่มต้นด้วยการเตรียมตัวเด็ก โดยแจ้งว่า เขาสามารถทดสอบรายการที่อยู่ในตาราง (Table) ทีละรายการเท่านั้น ไม่ควรกินหรือดื่มน้ำอะไรอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนการทดสอบ pH ของน้ำลาย (Saliva) มิฉะนั้น ผลการอ่านอาจไม่ถูกต้องแม่นยำ (Accurate) และเป็นการดีที่สุด หากทดสอบเพียง 2 รายการในแต่ละวัน

บอกเด็กให้ทำการทดลอง (Experiment) สิ่งแรกในตอนเช้าก่อนรับประทานอะไรทั้งสิ้น แม้ก่อนแปรงฟันด้วยซ้ำ เพราะยาสีฟันอาจมีผลกระทบต่อการวัดผล (Measurement) ให้เด็กเตรียมแผ่นทดสอบ และอาหารที่เขาต้องการทดสอบในรูปแบบของของเหลว (Liquid form)

ให้เด็กกลั้ว (Swish) น้ำแร่ไปรอบปาก 2 – 3 ครั้ง แล้วบ้วนออก (Spit out) จากนั้นให้เด็กสัมผัสแผ่น pH ด้วยปลายลิ้น แล้วจับคู่ทันทีระหว่างสีแผ่นทดสอบกับผัง (Chart) ค่า pH กล่าวคือ ค้นหา (Identify) ค่าของฐาน (Base value) ของ pH ก่อนที่จะนำอาหารเข้าปาก จากนั้นให้เด็กบันทึก (Record) ค่าของ pH ในตารางรายการ

ถามเด็กเรื่องกลั้วอาหารเหลวประมาณ 1 ออนซ์ (28 กรัม) ที่เขาเตรียมไว้ทดสอบในวันนั้น แล้วกลืน (Swallow) ลงท้องไป ให้เด็กรอสัก 2 นาที ก่อนจะทดสอบน้ำลายของเขา โดยให้เขาใช้แผ่นทดสอบ pH แผ่นใหม่ หลังจากอาหารได้เข้าสู่ร่างกาย (Ingested) แล้ว

ให้เด็กสัมผัสแผ่นทดสอบใหม่ด้วยปลายลิ้น เพื่อจับคู่ทันทีระหว่างสีแผ่นทดสอบกับผังค่า pH เพื่อค้นหาค่าของ pH ในน้ำลายเด็ก หลังจากอาหารเข้าสู่ร่างกาย แล้วให้เขาบันทึกค่าของ pH ในตาราง จากนั้นตั้งคำถามเด็กว่า อาหารดังกล่าวทำให้น้ำลายของเขาเป็นกรด (Acidic) หรือเป็นด่าง (Alkaline)?

เด็กสามารถทดสอบรายการที่เหลืออยู่ในรายชื่อ เพียงแต่ต้องเตือนให้เขาไม่กินหรือดื่มอะไรนอกจากน้ำเป็นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนทดสอบค่า pH

แหล่งข้อมูล:

  1. Sawah, Rihab and Anthony Clark. (2015). The Everything STEM Handbook – Help Your Child Learn and Succeed in the Fields of Science, Technology, Engineering, and Math. Avon, MA: Adams Media.
  2. Food chemistry - https://en.wikipedia.org/wiki/Food_chemistry. [2018, April 5].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน