หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์พิกัดศิลป์ STEM ตอนที่ 130 – จากวงกลมสู่ระบบพิกัด

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


จากวงกลมสู่ระบบพิกัด

ลองพิจารณาต่อยอดกิจกรรมขึ้นไปอีกขั้นตอนหนึ่ง โดยให้เด็กคำนวณพื้นที่ของวงกลมที่เขาค้นพบ โดยใช้สูตร A = π x r2 โดยที่ A แทน (Represent) พื้นที่วงกลม และ r แทนรัศมีของวงกลม พึงสังเกตว่า π ปรากฏในสูตรพื้นที่ของวงกลม ไม่เพียงแต่ π เป็นที่รู้จักกันทั่ว แต่ π เป็นตัวเลขที่มีประโยชน์มากในวิชาเรขาคณิต

อีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนุก ก็คือ ลายแทงขุมทรัพย์คาร์ทีเซียน (Cartesian treasure map) ที่ครูสามารถใช้ตอกย้ำ (Reinforce) ความเข้าใจของเด็กในเรื่องระบบพิกัด (Coordinate system) ซึ่งโดยพื้นฐานแล้ว (Essentially) เป็นเกมกระดาน (Board game) ที่ครูสามารถสร้างขึ้นเองได้

วัสดุที่จำเป็นได้แก่ กระดาษกราฟ (Graph paper) ปากกาปลายแหลม (Felt-tip pen) ไม้บรรทัด หรือสิ่งที่มีขอบตรง (Straight edge) สีเทียน (Crayon) หรือปากกาเส้นหนา (Marker)

เริ่มต้นด้วยแผ่นเปล่า (Clean sheet) ของกระดาษกราฟ เว็บไซต์จำนวนไม่น้อยที่ให้ดาวน์โหลด (Download) กระดาษกราฟฟรี จากนั้น ใช้ไม้บรรทัดหรือขอบตรง และปากกาปลายแหลมในการวาด 2 เส้น [เป็นกากบาท] โดยแบ่งหน้ากระดาษออกเป็น 4 ส่วน (Quadrant) ใช้เครื่องมือในการวัดให้ตรงเป๊ะ (Exactly) ทั้งเส้นและศูนย์กลาง (Precisely centered)

เส้นทั้ง 2 ก่อร่าง (Form) เป็นแกน (Axes) ของระบบพิกัด เลือกแกน X เป็นแนวราบ (Horizontally) และแกน Y เป็นแนวดิ่ง (Vertical) จัด (Orient) หน้ากระดาษให้เหมาะสม เมื่อระบุแกน X และ Y แล้ว จุดที่ 2 เส้นตัดกัน (Intersect) คือจุด ต้นกำเนิด (Origin) ซึ่งจุดพิกัดเป็น 0 บนแกน X และเป็น 0 บนแกน Y ในทางปฏิบัติ ไม่จำเป็นต้องระบุจุดต้นกำเนิด

จากจุดต้นกำเนิด เริ่มกำหนดหมายเลขแต่ละจุด [ซึ่งมีระยะเท่าๆ กัน] ไปทางขวาตามแกนราบ ด้วยปากกาปลายแหลม โดยที่ตัวเลขเพิ่มจาก 1 ไป 2 ไป 3 และไปเรื่อยๆ แล้วดำเนินแบบเดียวกันไปทางซ้ายของจุดต้นกำเนิด โดยกำหนดหมายเลขแต่ละจุดไปตามแกนราบด้วยปากกาปลายแหลม โดยที่ตัวเลขลดจาก -1 ไป -2 ไป -3 และไปเรื่อยๆ

จากจุดต้นกำเนิด เริ่มกำหนดหมายเลขแต่ละจุด [ซึ่งมีระยะเท่าๆ กัน] ไปตามส่วนบนของแกนดิ่ง ด้วยปากกาปลายแหลม โดยที่ตัวเลขเพิ่มจาก 1 ไป 2 ไป 3 และไปเรื่อยๆ แล้วดำเนินแบบเดียวกันไปตามส่วนล่างของจุดต้นกำเนิด โดยกำหนดหมายเลขแต่ละจุดไปตามแกนดิ่ง ด้วยปากกาปลายแหลม โดยที่ตัวเลขลดจาก -1 ไป -2 ไป -3 และไปเรื่อยๆ

ผลลัพธ์ที่ได้คือ ระบบพิกัดที่มีชื่อเรียกว่า “ระนาบคาร์ทีเซียน” (Cartesian plane) หรือ “ระนาบ X – Y” ซึ่งเป็นการแบ่งเป็น 4 ส่วน (Quadrant) ตั้งแต่ 1 ถึง 4

แหล่งข้อมูล:

  1. Sawah, Rihab and Anthony Clark. (2015). The Everything STEM Handbook – Help Your Child Learn and Succeed in the Fields of Science, Technology, Engineering, and Math. Avon, MA: Adams Media.
  2. Circle - https://en.wikipedia.org/wiki/Circle. [2018, December 20].
  3. Coordinate System - https://en.wikipedia.org/wiki/Coordinate_system. [2018, December 20].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน