หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์พิกัดศิลป์ STEM ตอนที่ 132 – ระบบพิกัด (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ระบบพิกัด

ระบบพิกัด (X-Y) จะอยู่ในลำดับ (Order) เฉพาะเสมอ ค่าของ X จะกำหนดก่อนเสมอ และค่าของ Y จะตามมาเป็นอันดับ 2 แต่ทั้งคู่ที่เรียงลำดับไว้แล้ว (Ordered pair) จะถูกกำหนด (Designate) เป็นจุดเฉพาะบนกราฟ (Graph) หรือในกรณีลายแทงขุมทรัพย์ จะเป็นจุดเฉพาะบนลายแทง

ค่าของ X ในคู่ลำดับ แสดงระยะทางในแนวราบ (Horizontal) จากจุดต้นกำเนิด (Origin) และค่าของ Y แสดงระยะทางในแนวดิ่ง (Vertical) จากจุดต้นกำเนิด ค่าของ X ในคู่ลำดับมีอีกชื่อหนึ่งว่า “Abscissa” ของคู่พิกัด ส่วน ค่าของ Y ในคู่ลำดับมีอีกชื่อหนึ่งว่า “Ordinate” ของคู่พิกัด

ตัวอย่างเช่น คู่พิกัด (3, 2) แสดงถึง (Refer) จุดซึ่งอยู่ ณ ตำแหน่งที่ 3 ไปทางขวาของจุดต้นกำเนิดบนแกน X และ ณ ตำแหน่งที่ 2 ขึ้นไปเหนือจุดต้นกำเนิด บนแกน Y ส่วนคู่พิกัด (-5, -10) แสดงถึง จุดซึ่งอยู่ ณ ตำแหน่งที่ 5 ไปทางซ้ายของจุดต้นกำเนิดบนแกน X และ ณ ตำแหน่งที่ 10 ลงไปใต้จุดต้นกำเนิดบนแกน Y

คู่พิกัด (6, -4) แสดงถึงจุดซึ่งอยู่ ณ ตำแหน่งที่ 6 ไปทางขวาของจุดต้นกำเนิดบนแกน X และ ณ ตำแหน่งที่ 4 ลงไปใต้จุดต้นกำเนิดบนแกน Y ส่วนคู่พิกัด (-7, 9) แสดงถึง จุดซึ่งอยู่ ณ ตำแหน่งที่ 7 ไปทางซ้ายของจุดต้นกำเนิดบนแกน X และ ณ ตำแหน่งที่ 9 ขึ้นไปเหนือจุดต้นกำเนิดบนแกน Y ส่วนจุดต้นกำเนิดมีคู่พิกัดเป็น (0, 0)

เมื่อเด็กสามารถค้นหาตำแหน่งของทุกขุมทรัพย์โดยการกำหนดคู่พิกัดของมัน ให้พิจารณาตอบแทนด้วยรางวัล (Reward) จริง อาทิ ให้ขนมแทนทองคำ (Gold) ที่ขุดค้นพบแก่หัวหน้าโจรสลัด (Pirate captain) และลูกเรือ (Crew) ที่หิวโหย (Hungry) จะทำให้การเรียนรู้สนุกสนานยิ่งขึ้น

นักเรียนมีแนวโน้มที่จะสนใจในวิชาที่เขาสามารถเห็นความเกี่ยวข้อง (Relevance) กับชีวิตประจำวันของเขา ดังนั้น ครูอาจพิจารณาลองกิจกรรมอื่นๆ ที่ใช้ระนาบคาร์ทีเซียน (Cartesian plane) ตัวอย่างเช่น ครูทำงานกับเด็กในการสร้างแผนที่เพื่อนบ้าน (Neighborhood map) แล้วค้นหา (Identify) จุดเฉพาะในบริเวณข้างเคียง

นอกจากดิสคาร์เทส (Descartes) แล้วยังมีนักเรขาคณิตชาวกรีกที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ชื่อ “ยูคลิด” (Euclid) เขามีชีวิตอยู่ในราว 300 ปีก่อนคริสตกาล โดยเป็นครูสอนคณิตศาสตร์อยู่ที่เมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) ในอียิปต์ (Egypt) อันที่จริง เขาได้ชื่อว่าเป็น “บิดาแห่งเรขาคณิต” (Father of Geometry) เพราะเขามีผลงานสำคัญๆ มากมายโดยเฉพาะหนังสือที่ชื่อ “ธาตุ” (Elements) ซึ่งเป็นตำรา (Text) ที่ได้รับการศึกษามากที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ (Human history)

แหล่งข้อมูล:

  1. Sawah, Rihab and Anthony Clark. (2015). The Everything STEM Handbook – Help Your Child Learn and Succeed in the Fields of Science, Technology, Engineering, and Math. Avon, MA: Adams Media.
  2. Coordinate System - https://en.wikipedia.org/wiki/Coordinate_system. [2019, January 3].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน