หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์พิกัดศิลป์ STEM ตอนที่ 135 – พูดจาประสาสถิติ

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


พูดจาประสาสถิติ

มีรายงานอย่างกว้างขวาง (Widely reported) ว่า นักประพันธ์ชื่อดัง เอช จี เวลส์ (H. G. Wells) เคยกล่าวว่า “วันหนึ่งในอนาคต การคิดเชิงสถิติ (Statistics) จะกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพ (Efficient citizenship) เช่นเดียวกับความสามารถในการอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing)”

อันที่จริง คำพูดดังกล่าวเป็นการถอดความ (Paraphrase) อีกแบบ (Version) หนึ่งของข้อความที่เวลส์ได้เคยพูดถึงก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการอ่านออก-เขียนได้ในเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical literacy) ซึ่งยังคงสมเหตุผล (Valid) จนถึงทุกวันนี้ อันเป็นโลกของข้อมูล (Information) มากมายก่ายกอง ที่นำเสนอในรูปแบบของสถิติ

บางครั้งมีการใช้สถิติอย่างไม่ถูกต้อง (Misused) หรือแม้กระทั่งตั้งใจให้ผิดเพี้ยน (Intentionally abused) แต่เด็กที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนรู้หลักพื้นฐาน (Basic principle) ของสถิติ จะอยู่บนเส้นทางไปสู่การเป็นพลเมืองที่รับรู้ดีขึ้น (Better informed) กิจกรรมต่อไปนี้ ได้รับการออกแบบ (Designed) เพื่อแนะนำแนวความคิดที่สำคัญๆ (Vital concept) จากโลกของสถิติ

นักสถิติ (Statistician) คือ ผู้ที่ทำงานกับตัวเลขทุกๆ วัน เขามักจะมิได้ทำงานกับตัวเลขเดี่ยว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ตามปรกติ (Ordinarily) จะวิเคราะห์กลุ่มตัวเลข โดยมักจะอ้างถึง (Refer) ว่าเป็นชุดข้อมูล (Data set) ซึ่งแทน (Represent) การนับ (Count) หรือการวัดผล (Measurement) ในชีวิตจริง

ตัวอย่างเช่น ถ้าเราค้นหา (Look up) บันทึกการชนะ-การแพ้ (Win-loss) ของทีมกีฬาที่โปรดปราน (Favorite) ของเรา เรากำลังมองที่ข้อมูล แต่ถ้าเรานับจำนวนนักเรียนในชั้นเรียนที่สวมเสื้อแขนสั้น (Short sleeves) เปรียบเทียบ (Versus) กับผู้ที่สวมเสื้อแขนยาว เรากำลังทำงานกับข้อมูล

เมื่อนักสถิติทำงานกับชุดข้อมูล มีบางอย่างที่เป็นแบบฉบับ (Typically) ซึ่งเขาต้องการรู้ ตัวอย่างเช่น เขามักต้องการทราบว่า จุดศูนย์กลาง (Center point) ของชุดข้อมูลอยู่ที่ไหน ในทางปฏิบัติ มี 3 วิธี (Method) ที่นักสถิติใช้ร่วมกัน (Common use) ในการค้นหาศูนย์กลาง (อาทิ จุดของแนวโน้มสู่ส่วนกลาง (Central tendency) ของชุดข้อมูล แต่ละวิธีมีชื่อแตกต่างกัน และคำตอบที่ได้มักจะให้ (Yield) ผลลัพธ์ไม่เหมือนกัน

เด็กอาจเคยพบ (Come across) คำว่า ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่ากลาง (Median) และค่าฐานนิยม (Mode) มาก่อน แต่อาจได้ยินชื่อเรียกที่แตกต่างกัน อาทิ ภาษาอังกฤษของคำว่า Mean อาจเป็นคำว่า Average

แหล่งข้อมูล:

  1. Sawah, Rihab and Anthony Clark. (2015). The Everything STEM Handbook – Help Your Child Learn and Succeed in the Fields of Science, Technology, Engineering, and Math. Avon, MA: Adams Media.
  2. Statistics - https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics. [2019, January 24].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน