หน้าหลัก » Blogs » ชั้นเรียนประถม – ประสมศาสตร์พิกัดศิลป์STEM ตอนที่ 137 – แนวโน้มสู่ส่วนกลาง (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


แนวโน้มสู่ส่วนกลาง (2)

หนทางง่ายที่สุดที่จะหาค่ากลาง (Median) ก็คือ ในเบื้องต้น ให้จัดแจงค่าของชุดข้อมูลจากต่ำสุดไปจนถึงสูงสุด ตัวอย่างเช่น ชุดข้อมูลประกอบด้วยค่าของ 100, 35, 15, 20, และ 5 เมื่อเรียงลำดับใหม่จากต่ำสุดไปจนถึงสูงสุด ก็จะได้

5, 15, 20, 35 และ 100

ขั้นตอนต่อไปคือ การขีดฆ่าออก (Cross out) ซึ่งค่าต่ำสุด และค่าสูงสุด ทั้ง 2 ค่านี้ มิใช่ ค่ากลาง (Median) ก็จะคงเหลือ

5, 15, 20, 35 และ 100

จากนั้น ขีดฆ่าออก ซึ่งค่าต่ำสุด และค่าสูงสุดออก ทั้ง 2 ค่านี้ มิใช่ ค่ากลาง ก็จะคงเหลือ

5, 15, 20, 35 และ 100

กระบวนการขจัดทิ้ง (Elimination process) จะดำเนินต่อไปจนกระทั่งเหลือค่าเพียงตัวเดียวคือ ค่าที่อยู่ตรงกลางพอดี ค่านี้คือค่ากลาง ซึ่งในตัวอย่างนี้คือ 20

มีอีกมาตรวัดหนึ่งที่อาจเป็นประโยชน์เมื่อทำงานกับข้อมูลคือ พิสัย (Range) การคำนวณพิสัยของชุดตัวเลข ทำได้ง่ายโดยการลบค่าที่ต่ำสุดในชุดข้อมูล ออกจากค่าที่สูงสุดในชุดข้อมูลเดียวกัน คำตอบที่ได้คือ พิสัย สมมุติว่าค่าสูงสุดคือ 100 และค่าต่ำสุดคือ 5 ดังนั้น พิสัยคือ 100 – 5 = 95 พิสัยให้ความคิดของขอบเขต (Scope) ของข้อมูลที่เราทำงานอยู่

ในกรณีที่ชุดข้อมูลประกอบด้วยเลขคู่ (Even number) ของค่า อาทิ

60, 70, 80 และ 90

เมื่อขีดฆ่าค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดแล้ว เหลือเพียง 2 ค่า กล่าวคือ

60, 70, 80 และ 90

ในสถานการณ์เช่นนี้จะมีค่าตรงกลาง (Middle value) 2 ค่า การหาค่ากลางทำได้โดยหารผลบวกของทั้ง 2 ค่า หารด้วย 2 ดังนี้

70 + 80 = 150                      150 ÷ 2 = 75

ดังนั้น ชุดข้อมูลของ 60, 70, 80 และ 90 มีค่ากลางคือ 75

แหล่งข้อมูล:

  1. Sawah, Rihab and Anthony Clark. (2015). The Everything STEM Handbook – Help Your Child Learn and Succeed in the Fields of Science, Technology, Engineering, and Math. Avon, MA: Adams Media.
  2. Central tendency - https://en.wikipedia.org/wiki/Central_tendency. [2019, , January 7].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน