หน้าหลัก » Blogs » ดนตรีกับพัฒนาการด้านการเรียนรู้ (ตอนที่ 3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ดนตรีกับพัฒนาการด้านการเรียนรู้

จากตอนที่ผ่านมานั้นจะเห็นได้ว่าดนตรีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆ มาก แม้ในแนวคิดและทฤษฎีการเรียนการสอนที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปยังมีการนำดนตรีเข้ามาใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ในตอนที่ 3 นี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงแนวทางที่พ่อแม่ ผู้ปกครองจะนำดนตรีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ลูกมีพัฒนาการทางการเรียนรู้

สำหรับวัยทารก

ดนตรีช่วยให้พ่อแม่สื่อสารกับลูกน้อยได้ดีขึ้น ทำให้ลูกรู้สึกปลอดภัยและคลายกังวล

สิ่งแรกที่พ่อแม่ทำเพื่อนำให้ลูกน้อยรักเสียงเพลงคือ ร้องเพลง ไม่ต้องกังวลว่าจะร้องเพี้ยนเพราะทารกชอบเสียงของพ่อแม่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ระหว่างร้องเพลงให้สบตาลูกด้วย

เมื่อลูกเริ่มส่งเสียงอ้อแอ้ ให้พ่อแม่ลองเลียนแบบเสียงลูก โดยทำเสียงให้ใกล้เคียงเสียงดนตรี ทารกที่โตขึ้นอีกนิดอาจเลียนเสียงที่พ่อแม่ทำเป็นทำนองดนตรีได้

อาจลองบอกเวลาให้ลูกรักรับรู้ด้วยเสียงดนตรี พ่อแม่อาจลองแต่งเพลงที่บอกว่าถึงเวลาอาบน้ำ รับประทานอาหาร หรือนอน เทคนิคนี้อาจช่วยให้ลูกเรียนรู้เวลาตั้งแต่ยังเล็กด้วยวิธีที่ผ่อนคลาย

ทำเสียงดังในบ้านบ้าง ให้ลูกถือลูกแซ็กสำหรับเขย่า หรือของที่มีเสียง เพื่อให้ลูกได้ทำเสียงดนตรีเอง

ให้ลูกเคลื่อนไหวตามเสียงเพลง พ่อแม่อาจจับให้ลูกโดดขึ้นลงขณะที่ร้องเพลงให้ฟัง หรือจับมือลูกเคาะตามจังหวะเพื่อให้ลูกรับรู้ถึงจังหวะด้วยก็ได้

สำหรับวัยเตาะแตะ

เพลงและเกมดนตรีสามารถเพิ่มคลังคำศัพท์ให้แก่เด็กได้ ทั้งยังสอนให้เด็กเรียนรู้ที่จะให้ความร่วมมือ และประสานการทำงานระหว่างร่างกายและจิตใจอีกด้วย

หาของที่เคาะได้และไม่เป็นอันตรายกับเด็กให้ลูกเล่น เช่น ช้อนไม้ หม้อเบาๆ แล้วให้ลูกเคาะเล่นเพื่อทำให้เกิดเสียง ลูกจะได้เรียนรู้เรื่องของจังหวะ เสียงดัง-เบา และความยาวของเสียง

หาเพลงใหม่ๆ เด็กวัยเตาะแตะชอบเพลงที่จบแบบหักมุม เช่น เพลง Pop Goes the Weasel และเพลงที่ช่วยเรื่องความจำ เช่น Old MacDonald และ Bingo และอาจร่วมร้องด้วยเมื่ออายุ 2 ขวบ

ร้องผิดๆถูกๆ เมื่อลูกรู้จักเนื้อเพลงแล้ว พ่อแม่ลองตั้งใจร้องผิดเป็นบางคำบ้าง ลูกจะตื่นเต้นและช่วยแก้ไขให้ถูกต้อง

พาไปชมการแสดงดนตรีสำหรับเด็ก เพื่อให้ลูกได้ฟังดนตรีที่เล่นสดบ้าง จะสังเกตได้ว่า ดนตรีนั้นสามารถใช้เป็นสื่อในการพัฒนาลูกน้อยในด้านต่างๆ ได้หลากหลาย ทั้งยังช่วยให้บรรยากาศระหว่างสมาชิกในครอบครัวเป็นกันเองและผ่อนคลายมากขึ้น ในตอนหน้า ผู้เขียนจะกล่าวถึงแนวทางการใช้ดนตรีพัฒนาลูกน้อยวัยก่อนเข้าเรียนและวัยเรียนต่อไป

แหล่งข้อมูล:

  1. How to Raise a Child Who Loves Music http://www.babycenter.com/0_how-to-raise-a-child-who-loves-music_64199.bc [November 30, 2013]
  2. Let’s Rock! Raising a Music Lover http://www.parents.com/baby/development/intellectual/raising-a-music-lover/#page=4 [November 30, 2013]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน