หน้าหลัก » Blogs » ทดสอบเด็กไทย ในระดับโลก (ตอนที่ 4 และตอนจบ)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ผลทดสอบของ PISA ของปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเปิดเผยใน ปี พ.ศ. 2553 ปรากฎว่านักเรียนจากนครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ได้ทำคะแนนสูงสุดในโลก ในทุกวิชา (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน) OECD ยกย่องนักเรียนเซี่ยงไฮ้ว่าเป็น “ผู้บุกเบิก” การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริง อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเรียนการสอน

จีนได้ยกเลิกการมุ่งเน้นผลิตชนกลุ่มน้อยที่เป็นผู้นำ แล้วเปลี่ยนมาเป็นการสร้างระบบใหม่ในระดับมวลชน โดยการเพิ่มรายได้และการฝึกอบรมของครูอย่างมีนัยสำคัญ ลดการเรียนการสอนแบบท่องจำ (Rote learning) และเน้นหนักกิจกรรมในห้องเรียนที่เอื้ออำนวยต่อการแก้ปัญหา (Problem-solving)

OECD ตั้งข้อสังเกตว่า แม้ในชนบทของประเทศจีน ผลการทดสอบนักเรียนใน 12 จังหวัด (ซึ่งในบางพื้นที่มีประชากรยากจนมาก) ก็ยังใกล้เคียงกับระดับเฉลี่ยของประเทศที่พัฒนาแล้วในกลุ่ม OECD สำหรับประเทศกำลังพัฒนาอย่างจีน ปรากฏว่า 99.4% ของประชากรในวัยเยาว์ เข้าโรงเรียนประถมศึกษากันทั่วหน้า จนเป็นที่อิจฉาของประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ

ในขณะเดียวกัน นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ก็ยังมีถึง 99% ของนักเรียนที่จบประถมศึกษา ในนครเซี่ยงไฮ้ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ก็สูงถึง 98% ของนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนต้น และจำนวนผู้เข้าเรียนระดับอุดมศึกษาอยู่ที่ 80% ของผู้ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย

การเจริญเติบโต [ทางการศึกษา] นี้ สะท้อนถึงคุณภาพด้วย ไม่เพียงแต่ปริมาณเท่านั้น ตามที่ได้รับการยืนยันจากการจัดอันดับโดย OECD ว่า ระบบมัธยมศึกษาของเซี่ยงไฮ้ เป็นอันดับ 1 ของโลก เนื่องจากจีนได้ขยายตัวการเข้าถึงโรงเรียน และหดตัวการสอนแบบท่องจำ [ซึ่งเป็น 2 เกณฑ์มาตรฐานสำคัญในการประเมินผล]

ในจำนวน 74 ประเทศ ที่มีนักเรียนเข้าทดสอบ PISA ในปี พ.ศ. 2552 ปรากฏว่า นักเรียนจาก 2 แคว้น ในประเทศอินเดียทำคะแนนได้เป็นอันดับที่ 72 และ 73 ในวิชาคณิตศาสตร์และการอ่าน ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์ ได้อันดับที่ 73 และ 74 ซึ่งมีการสันนิษฐานกันว่า ผลทดสอบที่ตกต่ำเช่นนี้ อาจเกิดจากปัจจัยทางภาษา (Linguistic)

ประมาณ 30.77% ของนักเรียนจากแคว้น Himachal Pradesh แสดงความเห็นว่า ภาษาที่ใช้ในการทดสอบแตกต่างจากภาษาพูดในท้องถิ่นของตน ผลการทดสอบนี้สร้างความตื่นตะหนกในบรรดาสื่อมวลชนของอินเดีย ในขณะที่สถานีโทรทัศน์ของอังกฤษ (British Broadcasting Company : BBC) รายงานว่า ในปี พ.ศ. 2551 มีเพียง 15% ของนักเรียนอินเดีย ที่เข้าถึงการมัธยมศึกษาตอนปลาย

ASTV ผู้จัดการ LIVE สรุปถึงความพยายามในการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย นับตั้งแต่ระบบการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของ (Child center) การยกเลิกไม้เรียวที่ใช้ลงโทษนักเรียน การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การวัดผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย ด้วยข้อสอบ GAT - PAT และล่าสุด การเลิกให้นักเรียนตัดผมเกรียน ลดชั่วโมงเรียน และลดการบ้าน แต่กลับให้ผลลัพธ์ ซึ่งสะท้อนออกในรูปผลการเรียนที่ตกต่ำลง จนเพียร์สัน (Pearson) บริษัทด้านการศึกษาในสหรัฐอเมริกา จัดอันดับให้ไทยอยู่ที่ 3 จากสุดท้ายจากจำนวน 40 ประเทศ

แหล่งข้อมูล

  1. การศึกษาไทย ประชานิยมฉบับควายเซ็นเตอร์! - http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9560000012563 [2013, February 6].
  2. Programme for International Student Assessment - http://en.wikipedia.org/wiki/Programme_for_International_Student_Assessment [2013, February 6].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน