หน้าหลัก » Blogs » ทักษะเด็กไทย ในอนาคต (ตอนที่ 8 และตอนจบ)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เอ็กเวอร์ด เดอ โบโน (Edward de Bono) ได้รับปริญญาตรีแพทยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Malta ซึ่งเป็นประเทศทางใต้ของยุโรป ปริญญาโทด้านจิตวิทยาและสรีรวิทยาจากมหาวิทยาลัย Oxford ประเทศอังกฤษ ปริญญาเอกทางด้านปรัชญาและแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Cambridge และปริญญาเอกทางด้านการออกแบบ (Doctor of Design) จากสถาบันเทคโนโลยี Melbourne ในออสเตรเลีย และปริญญาเอกนิติศาสตร์ (LL.D) จากมหาวิทยาลัย Dundee ในสก๊อตแลนด์

เขามีตำแหน่งทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ Oxford, Cambridge, London และ Harvard และเป็นศาสตราจารย์ดาวินชีแห่งการคิด (Da Vinci Professor of Thinking) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีก้าวหน้า (University of Advancing Technology) ที่เมือง Phoenix รัฐอริโซนาในสหรัฐอเมริกา และเขาได้รับการคัดเลือกให้เป็นทูต (Ambassador) 1 ใน 27 คน ของมหกรรมยุโรปแห่งความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (European Year of Creativity and Innovation) ใน ปีพ.ศ. 2552

เดอโบโน ได้เขียนหนังสือ 57 เล่ม ซึ่งได้รับการแปลใน 34 ภาษา เขาสอนวิธีคิด ให้กับหน่วยงานรัฐบาล และลูกค้าที่เป็นบริษัท องค์กร และส่วนบุคคล ซึ่งมีทั้งการฝึกอบรมเป็นกลุ่มส่วนตัวหรือกลุ่มสาธารณะ และเป็นผู้ก่อตั้ง “ศูนย์การคิดใหม่ของโลก” (World Center for New Thinking) ณ ประเทศ Malta ซึ่งเขาอธิบายว่า เป็น “กาชาดแห่งปัญญา” (Intellectual Red Cross)

เดอโบโน เป็นผู้สนับสนุนให้มีการสอนวิชาการคิดในโรงเรียน ซึ่งในปัจจุบัน ก็มีโรงเรียนต่างๆ ในกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ที่ได้รวมเครื่องมือคิด (Thinking tools) ของเดอโบโนเข้าอยู่ในหลักสูตรของการเรียน เขาเป็นคนแรกที่ประดิษฐ์คำว่า “ความคิดทางอ้อม” (Lateral thinking) และเขาเขียนหนังสือยอดนิยมไปทั่วโลกเรื่อง “ความคิดแบบหมวก 6 ใบ” (Six Thinking Hats)

คุณค่าของหมวกในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์ในการคิดนี้ก็คือ การกำหนดบทบาทของผู้สวม ซึ่งหมวกทั้ง 6 ใบ แต่ละใบจะมีสีต่างกัน อันได้แก่ สีขาว แดง ดำ เหลือง เขียว และฟ้า สีของหมวกแต่ละใบ มีความสัมพันธ์กับการทำงานของการคิดดังนี้

  • สีขาว แสดงความเป็นกลางไม่มีอคติ ไม่ลำเอียง หมวกขาวจะเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงและตัวเลข
  • สีแดง แสดงถึงความโกรธ ความเดือดดาล และอารมณ์ หมวกแดงจึงให้มุมมองทางด้านอารมณ์
  • สีดำ หมายถึงข้อควรระวัง และคำเตือน หมวกดำจะชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนของความคิดนั้นๆ
  • สีเหลือง แสดงความรู้สึกในทางที่ดี รวมถึงความหวังด้วย หมวกเหลืองจึงเป็นมุมมองในเชิงบวกและคิดในแง่ดี
  • สีเขียว แสดงถึงความคิดริเริ่ม และความคิดใหม่ๆ หมวกเขียวจึงหมายถึงความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
  • สีฟ้า แสดงถึงการจัดระบบกระบวนการคิดของหมวกอื่นๆ หมวกฟ้าจึงหมายถึงการควบคุมให้อยู่ในระเบียบ

ในทางปฏิบัติ ความสับสนเป็นศัตรูที่สำคัญที่สุดของการคิดที่ดี โดยเฉพาะเมื่อเราพยายามทำหลายสิ่งหลายอย่างมากเกินไปในเวลาเดียวกัน เสมือนการโยนรับสับเปลี่ยนหมวก 6 ใบในเวลาเดียวกันเป็นเรื่องยาก ตัวอย่างเช่น ครั้งหนึ่งเราอาจจะมองหาอันตรายที่ซ่อนเร้นอยู่ (หมวกดำ) อีกครั้งหนึ่งเราแสวงหาความคิดใหม่ๆ (หมวกเขียว) และอีกบางครั้งที่เราสนใจข้อเท็จจริง (หมวกขาว) แต่ในขณะเดียวกัน เราก็อาจได้รับผลกระทบจากความรู้สึกของเรา (หมวกแดง) [เคล็ดลับอยู่ที่] เราจะไม่พยายามทำทุกอย่างในเวลาเดียวกัน แต่จะพยายามทำเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นในแต่ละครั้ง

เวลาเราทำงานพิมพ์สี สีแต่ละสีจะพิมพ์แยกกันทีละครั้ง ทีละสี และสุดท้ายเราก็จะได้รับผลรวมเป็นงานพิมพ์สีที่สมบูรณ์ เช่นเดียวกับความคิดแบบหมวกทั้ง 6 ใบ เราทำแต่ละเรื่องในแต่ละครั้ง และสุดท้ายภาพที่เต็มสมบูรณ์ก็จะปรากฏภายใต้เรื่องราวทั้งหมด นี่คือความจำเป็นทางจิตวิทยาที่ต้องแยกความคิดแต่ละแบบออกจากกัน

แหล่งข้อมูล

  1. คณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตร วางเป้า 12 ทักษะ เด็กไทยในอนาคต - http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1363769292&grpid=&catid=19&subcatid=1903 [2013, April 4].
  2. Edward de Bono - http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_de_Bono [2013, April 4].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน