หน้าหลัก » Blogs » ทารกและวัยเตาะแตะ - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 12 : ปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ปฏิบัติการที่เป็นเลิศ

ปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (Best practice) ซึ่งสนับสนุนการดูแลและการศึกษาของทารกและวัยเตาะแตะ ได้แก่

 1. สุขภาพและความปลอดภัย คือรากฐาน (Foundation) ของการวางแผนโปรแกรม โดยมีหลักการ (Principle) สนับสนุน ดังนี้
  • สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical) สนองตอบมาตรฐานของรัฐ และของท้องถิ่น
  • อัตราส่วนผู้ดูแล (Care-giver) สนองตอบมาตรฐานของรัฐและของท้องถิ่น ในขณะเดียวกันก็ทำให้เด็กเล็กมีอิสระในการเคลื่อนไหวและสำรวจ โดยมีการเฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัย
  • ผู้ดูแลร่วมมือ (Collaborate) กับครอบครัวในเรื่องโภชนาการ (Nutrition) และ “หลักหมุด” (Milestone) ของพัฒนาการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
 2. หลักสูตรอยู่ในบริบทของความสัมพันธ์ (Relationship) และกิจวัตร (Routine) โดยมีหลักการสนับสนุน ดังนี้
  • ผู้ดูแลหลัก (Primary care-giver) รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กเล็กเป็นเวลายาวนาน
  • ความผูกพัน (Attachment) และ พัฒนาการของความเชื่อใจได้ (Trust) ได้รับการสนับสนุนผ่านการสนองตอบความจำเป็นของเด็กเล็กแต่ละคนที่ไม่ซ้ำกัน (Unique) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่มีตารางกลุ่มที่เป็นกิจวัตร [ตายตัว]
  • แผนหลักสูตรสำหรับเด็กเล็กแต่ละคน สนองตอบพัฒนาการผ่านปฏิสัมพันธ์เฉพาะ (Specific interaction) บนพื้นฐานของความสัมพันธ์และกิจวัตร
 3. ปฏิสัมพันธ์และวัสดุ [ที่ใช้ในการสอน] เหมาะสมตามพัฒนาการของเด็กเล็กแต่ละคน (Individual) และวัฒนธรรม โดยมีหลักการสนับสนุน ดังนี้
  • ผู้ดูแลทุกคนได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อยหนึ่งวิชา ในเรื่องพัฒนาการเด็กเล็ก และใช้ความรู้นั้นในปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างเช่น ไม่ให้มีอาหารเคี้ยวยาก (Solid food) จนกว่าเด็กเล็กจะสามารถใช้ลิ้นผลักดัน [อาหาร] ออก (Tongue thrust reflex)
  • ผู้ดูแลสังเกตเด็กเล็กแต่ละคนเป็นประจำทุกๆ วัน แล้วบันทึกพัฒนาการทุกคน พร้อมทั้งปรับปฏิสัมพันธ์ และวัสดุที่ใช้ในการสอน ตามเด็กเล็กแต่ละคน
  • หากพัฒนาการของเด็กเล็กเฉพาะคน เริ่มปรากฏว่าไม่เป็นปรกติ ผู้ดูแลควรแสวงหา (และควรได้รับ) ทรัพยากร ซึ่งสนับสนุน (Scaffold) การแทรกแซง (Intervention) ที่เหมาะสมแต่เนิ่นๆ [เพื่อแก้ไข]
  • ผู้ดูแลคุ้นเคยกับครอบครัวที่อยู่ในโปแกรม และได้ตระเตรียมแผนครอบครัว พร้อมทั้งนำไปลงมือปฏิบัติ ซึ่งได้รับการผนวกเข้ากับหลักสูตรของเด็กเล็กแต่ละคน

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Social behavior - http://en.wikipedia.org/wiki/Social_behavior [2014, November 20].
 3. Tongue thrust - http://en.wikipedia.org/wiki/Tongue_thrust [2014, November 23].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน