หน้าหลัก » Blogs » ทารกและวัยเตาะแตะ - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 18 : หลักหมุดพัฒนาการของเด็กเล็ก

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


หลักหมุดพัฒนาการของเด็กเล็ก

ในเดือนที่ 1 - เด็กเล็ก (ทารกและวัยเตาะแตะ) จะเริ่มมองหน้าคน สามารถยกหัวขึ้นเมื่อนอนด้วยหน้าท้อง และสนองตอบ ต่อเสียงที่ได้ยิน

ในเดือนที่ 2 - เด็กเล็กจะเริ่มเปล่งเสียง (Vocalize) ทำเสียงในลำคอ (Gurgle) และร้องคู (Coo)

ในเดือนที่ 3 - เด็กเล็กจะเริ่มเฝ้ามองหน้าคน ยกหัวและหน้าอกขึ้นเมื่อนอนด้วยหน้าท้อง เริ่มมองตามวัตถุที่เคลื่อนไหว และเริ่ม พูดอ้อแอ้ (Babble)

ในเดือนที่ 4 - เด็กเล็กจะเริ่มยิ้มและหัวเราะ สามารถรับน้ำหนักร่างกายบนขาทั้งสองข้างได้ และร้องกู่เสียงเมื่อมีใครพูดคุยด้วย

ในเดือนที่ 5 - เด็กเล็กจะเริ่มแยกแยะสีเข้ม (Bold) ที่แตกต่างกัน เล่นด้วยมือและเท้า และสามารถพลิกตัวได้เพียงด้านหนึ่ง

ในเดือนที่ 6 - เด็กจะเริ่มหันเหไปตามเสียง เลียนแบบเสียงที่ได้ยิน พลิกตัวได้ทั้งสองด้าน และเอื้อมมือไปถึงวัตถุ

ในเดือนที่ 7 - เด็กเล็กจะเริ่มนั่งเองได้โดยไม่ต้องพยุง เล่นเกมได้เล็กน้อย สนองตอบต่อการเรียกชื่อ และค้นหาวัตถุที่ซ่อนไว้ได้ ในเดือนที่ 8 - เด็กเล็กจะเริ่มเรียก แม่และพ่อได้ ไขว่คว้าวัตถุได้ เปลี่ยนจากมือหนึ่งไปยังอีกมือหนึ่งได้ และเริ่ม คลานได้

ในเดือนที่ 9 - เด็กเล็กจะเริ่มยืนขึ้นได้ แต่ยังต้องยึดเหนี่ยวบ้าง และเริ่มเข้าใจ “ความคงถาวรของวัตถุ” (Permanent object)

ในเดือนที่ 10 - เด็กเล็กจะเริ่มโบกมือได้ คลานได้คล่องขึ้น โดยที่หน้าท้องไม่แตะพื้น

ในเดือนที่ 11 - เด็กเล็กจะเริ่มแยกแยะระหว่างพ่อกับแม่ได้ และยืนขึ้นเองได้เป็นเวลา 2 ถึง 3 วินาที

ในเดือนที่ 12 - เด็กเล็กจะเริ่มเลียนแบบกิจกรรมของผู้อื่น แสดงความต้องการด้วยอากัปกิริยา (Gesture) พูดจาคำแรกได้ และ เริ่มย่างก้าวแรก (First step)

ในเดือนที่ 13 - เด็กเล็กเริ่มจะใช้คำพูดได้คล่องขึ้น และสามารถเดินได้หากได้รับความช่วยเหลือ

ในเดือนที่ 14 - เด็กเล็กจะเริ่มกินอาหารด้วยนิ้วมือ เทของออกจากภาชนะได้ และเดินได้โดยไม่ต้องมีการช่วยเหลือ

ในเดือนที่ 15 - เด็กเล็กจะเริ่มเล่นกับลูกบอลได้ และสามารถพูดครั้งละ 3 คำได้อย่างสม่ำเสมอ

ในเดือนที่ 16 - เด็กเล็กจะเริ่มพลิกหน้าหนังสือได้ และผูกพันกับของเล่นหรือวัตถุนิ่ม (Soft)

ในเดือนที่ 17 - เด็กเล็กจะเริ่มสร้างหอคอยด้วยบล็อก (Block) 3 ถึง 4 ชิ้น สนุกกับการเล่นสมมุติ (Pretend) และชอบขี่ของเล่น

ในเดือนที่ 18 - เด็กเล็กจะเริ่มอ่านหนังสือแผ่นกระดาษแข็ง (Board book) ปีนป่ายได้ โดยใช้เก้าอี้และโต๊ะเป็นฐานยืนขึ้น แล้วพยายามเอื้อมมือไปถึงของเล่น

ในเดือนที่ 24 - เด็กเล็กจะเริ่มเอ่ยชื่ออย่างน้อย 6 ส่วนของร่างกาย แยกแยะรูปร่าง (Shape) และสีได้ ใช้ประโยคที่ประกอบด้วย 2 ถึง 4 คำ เตะลูกบอลได้ และเริ่มต้นวิ่งได้

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Motor skill - http://en.wikipedia.org/wiki/Motor_skill [2014, December 7].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน