หน้าหลัก » Blogs » ทารกและวัยเตาะแตะ- ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 23 : พัฒนาการภาษา (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


พัฒนาการภาษา1

พัฒนาการภาษาเริ่มต้นเมื่อแรกเกิด โดยการร้องครั้งแรก เสียงร้องคู (Coo) ครั้งแรก การเรียก “ป่าป๊า” และ “หม่าม้า” เป็นครั้งแรก คำแรกๆ เหล่านี้ เป็นสิ่งพิสูจน์การได้ยิน (Auditory) ว่า เด็กมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาภาษา ตาม “หลักหมุด” (Milestone) ดังต่อไปนี้

 • เมื่อสิ้นสุดอายุ 3 เดือน เด็กจะ . . .
  • ยิ้มเมื่อมีคนปรากฏตัว หรือเมื่อมีใครพูดด้วย
  • ทำเสียงร้องอุทาน
  • จำเสียงคนพูดได้
  • ร้องแตกต่างกันตามความต้องการที่ไม่เหมือนกัน (พ่อแม่เรียนรู้ความหมายตามความต้องการของลูก)
 • เมื่อสิ้นสุดอายุ 6 เดือน เด็กจะ . . .
  • ทำเสียงโครกในลำคอ (Gurgle) เมื่อเล่น
  • พูดอ้อแอ้ (Babble) พยางค์ที่ซ้ำซาก (Repetitive syllable)
  • ใช้เสียงในการแสดงความพอใจ (Pleasure) หรือไม่พอใจ
  • ส่ายตาไปตามทิศทางของเสียง
  • สนองตอบต่อการเปลี่ยนใน “น้ำเสียง” (Tone) ของผู้ดูแล
  • เริ่มสังเกตว่า ของเล่นบางชิ้นเกิดเสียงได้
  • ให้ความสนใจแก่เสียงดนตรี
 • เมื่อสิ้นสุดอายุ 12 เดือน เด็กจะ . . .
  • เริ่มคำพูดแรก (First word) ที่เป็นสาระ
  • พยายามเลียนคำพูด
  • พูด 2 ถึง 3 คำ อาทิ “ป่าป๊า” และ “หม่าม้า”
  • เข้าใจคำสั่ง (Instruction) ง่ายๆ อาทิ “ดื่มนมเถอะลูก”
  • เข้าใจคำว่า “ไม่” (No)
  • หันและมองไปในทิศทางของเสียง
 • เมื่อสิ้นสุดอายุ 18 เดือน เด็กจะ . . .
  • ชี้ไปยังวัตถุหรือรูปภาพ เมื่อมีคนเอ่ยถึง
  • จำชื่อของผู้คน วัตถุ หรือส่วนของร่างกาย ที่คุ้นเคย
  • ทำตามที่บอกอย่างง่ายๆ พร้อมอากัปกิริยา (Gesture)
  • พูดได้ประมาณ 8 ถึง 10 คำ

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Language development - http://en.wikipedia.org/wiki/Language_development [2014, December 18].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน