หน้าหลัก » Blogs » ทารกและวัยเตาะแตะ - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 28 : การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ผลการวิจัยครั้งแล้วครั้งเล่า แสดงว่า ทารกและวัยเตาะแตะที่ได้รับการเลี้ยงดู (Rear) ดูแล (Care) และพร่ำสอนในสภาพแวดล้อมที่เชื้อเชิญ (Inviting) สะดวกสบาย (Comfortable) ปลอดภัย (Safe) สนับสนุน (Supportive) ท้ายทาย (Challenging) และให้เกียรติ (Respectful) จะมีแนวโน้มของร่างกายที่แข็งแรงกว่า จิตใจที่มีความสุขกว่า และประสบความสำเร็จมากกว่า เด็กที่มิได้อยู่ในบรรยกาศดังกล่าว

ผู้ดูแลเด็กจึงต้องวางแผนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Enriched) ดังกล่าว ตั้งแต่การวางแบบพื้น (Floor layout) จนถึงการจัดแจงให้มีบรรยกาศคล้ายบ้าน (Home-like) ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ไม่ว่าจะเป็นม่าน ภาพแขวนผนัง เก้าอี้นั่ง-นอน (Couch) เป็นต้น เด็กเล็กชอบบรรยกาศอบอุ่น อยู่สบาย (Cozy) และปลอดภัย

สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทารกและวัยเตาะแตะ ผู้ดูแล ครูปฐมวัย และพ่อแม่ ต่อไปนี้เป็นแนวทางในการจัดให้มีสภาพแวดล้อมสำหรับเด็กเล็ก

 • พื้นที่สำหรับเปลี่ยนผ้าอ้อม (Diapers) และห้องสุขา ควรแยกจากพื้นที่ครัว การกินอาหาร และกิจกรรมเด็กเล็ก
 • ฟูกที่ใช้กับทารกต้องแน่น หลีกเลี่ยงฟูกนิ่ม อาทิ หมอน (Pillow) หมอนข้าง (Comforter) ผ้าห่มปุยนิ่ม (Fluffy) และของเล่นบุด้วยผ้า (Stuffed)
 • ของเล่นสำหรับเด็กเล็กควรทำด้วยวัสดุที่ไร้สารพิษ (Non-toxic) ปราศจากตะกั่ว (Lead-free)) และได้รับการทำความสะอาดอย่างถูกอนามัย (Sanitized) อย่างสม่ำเสมอ
 • นโยบายและแผนปฏิบัติการ (Policy and Action Plan) สำหรับกรณีฉุกเฉินทางสุขภาพ (Health emergency) ต้องปิดประกาศให้บุคลากรทราบ และได้รับการสนองตอบอย่างรวดเร็ว อาทิ กรณีวัสดุติดคอ หรือหืดหอบ (Asthma)
 • หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อสนองตอบกรณีฉุกเฉิน ต้องปิดประกาศให้บุคลากรทราบ และปรับปรุงให้ทันกาล (Update)
 • ข้อมูลการติดต่อกับครอบครัว และใบยินยอมให้ดูแลในกรณีฏุกเฉิน มีอยู่แล้วอย่างสมบูรณ์
 • ผู้ดูแล บุคลากร อาสาสมัคร และเด็กเล็ก ต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ำไหล . . .
  • หลังการเปลี่ยนผ้าอ้อม และการใช้ห้องสุขา
  • ก่อน ระหว่าง และหลังการเตรียมอาหาร หรือกิจกรรม
  • เมื่อมือแปดเปื้อนเลือด หรือของเหลวจากร่างกาย (Body fluid) [อาทิ น้ำมูก และน้ำลาย]
  • หลังการจับต้องสัตว์เลี้ยง
  • ก่อนและหลังการให้ยา (Medication)
  • ก่อนและหลังการพันแผล (Wound bandage)
  • หลังการช่วยเด็กเล็กให้ใช้ห้องน้ำ

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Environmental Psychology - http://www.psychologytoday.com/basics/environmental-psychology [2014, December 29].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน