หน้าหลัก » Blogs » ทารกและวัยเตาะแตะ - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 2: ช่วงปีวิกฤตแห่งการเรียนรู้ (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ช่วงปีวิกฤตแห่งการเรียนรู้

ต่อไปนี้เป็นภาพสะท้อน (Portrait) โดยทั่วไป ของซาร่าห์ (Sarah) เด็กหญิงอายุ 9 เดือน ชาวอเมริกันผิวขาว (Caucasian) อยู่กับแม่และยาย แสดงออกซึ่งความรู้สึกอย่างเปิดเผยและอย่างง่ายดาย และชอบกินอาหารมาก

ในด้านสังคม-อารมณ์ (Social-emotional) ซาร่าห์ เริ่มแสดงความกังวล (Anxiety) เมื่อถูกพรากจากแม่ หรือเมื่อแม่เดินออกจากห้องเด็กไป และเมื่อเผชิญกับคนแปลกหน้าที่มาแตะต้องรถเข็นของเธอ แต่ก็พัฒนาความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust) ต่อแม่หรือผู้ดูแลหลัก (Primary care-giver) หากเป็นผู้คอยสนองตอบ (Responsive) ต่อสิ่งที่เด็กสื่อเป็นนัย (Cue) หรือร้องเรียก

นอกจากนี้ เธอยังใช้การอ้างอิงทางสังคม (Social reference) และความผูกพัน (Attachment) อันแน่นแฟ้น ต่อผู้ดูแลหลัก เพื่อให้เกิดความมั่นคง (Secure) โดยเธอกวาดส่อง (Scan) ใบหน้าของผู้ดูแล เพื่อให้แน่ใจว่าของเล่นที่มีเสียง [ซึ่งเธอสัมผัสอยู่] เป็นสิ่งที่ปลอดภัย

ในด้านการรับรู้-ภาษา (Cognitive-language) ทักษะการรับรู้ความถาวรของวัตถุ (Object permanence) เพิ่มขึ้นเมื่อซาร่าห์มีอายุได้ 8 เดือน โดยเริ่มต้นค้นหาวัตถุที่สังเกตเห็น ว่าได้ถูกวาง ณ ตำแหน่งหนึ่ง หรือถูกย้ายให้พ้นจากสายตา เมื่อแม่นำของเล่นดังกล่าวไปซ่อนไว้หลังกาย ซาร่าห์ก็จะคลานไปหาเธอ เพื่อนำของเล่นดังกล่าวออกมา (Retrieve) นอกจากนี้ การกระทำซ้ำ (Repeat) ก็มีผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด อาทิ เมื่อซาร่าห์ดึงหางตัวไดโนเสาร์ที่เป็นของเล่นออก เพื่อฟังเสียงเพลง

ในด้านการเคลื่อนไหว (Motor) ซาร่าห์เริ่มนั่งอย่างมั่นคง หลังจากพยายามทรงตัว มิให้ล้ม (Topple) โดยไม่ต้องใช้มือค้ำจุน เธอสามารถใช้มือ (Manipulate) จับต้องวัตถุ เธอเรียนรู้การเคลื่อนไหวในหลากหลายวิธี จนสามารถคืบหน้าด้วยหน้าท้อง (Tummy) เมื่ออายุได้ 7 เดือน และคลานด้วยมือและเข่าเมื่อายุได้ 8 เดือน แล้วยันตัวให้ยืนขึ้นบนวัตถุแข็งแกร่ง (Sturdy) อาทิ โต๊ะ เมื่ออายุได้ 10 เดือน

ซาร่าห์ สามารถใช้นิ้วมือทั้ง 5 คว้า (Raking grasp) สิ่งของ แล้วใช้หัวแม่โป้งและนิ้วมืออื่นคว้ากรรไกร ตลอดจนใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้คว้าเครื่องคีบ (Pincer) เพื่อหยิบสิ่งของ โดยสามารถนำมือมาประสานกันในการหยิบวัตถุ 2 ชิ้นพร้อมกัน เมื่ออายุประมาณ 8 ขวบ

ในด้านการปรับตัว (Adaptive) ในชีวิตประจำวัน ซาร่าห์เริ่มกินอาหารเด็กเมื่อป้อนโดยผู้ใหญ่ โดยเธออ้าปากกว้างเมื่อแม่ของเธอเข้าใกล้เธอ ด้วยช้อนที่เต็มไปด้วยข้าวกรอบ (Cereal) นุ่ม [ชุ่มด้วยน้ำนม] เธอสามารถบอกแม่ว่า เธอไม่ต้องการอาหารอีกโดยการหันหัวออก ปิดริมฝีปากแน่น หรือหันหน้าหนี [ด้วยความเศร้า (Arching)]

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Infant - http://en.wikipedia.org/wiki/Infant [November 2, 2014]
  3. Toddler - http://en.wikipedia.org/wiki/Toddler [November 2, 2014]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน