หน้าหลัก » Blogs » ทารกและวัยเตาะแตะ - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 37 : เด็กเล็กในโลกของคอมพิวเตอร์

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เด็กเล็กในโลกของคอมพิวเตอร์

ทุกวันนี้ เด็กเล็กทั่วโลกเริ่มเรียนรู้ภาษาขั้นพื้นฐาน และทักษะการรับรู้ ด้วย App (Application = ซอฟต์แวร์ประยุกต์) สำหรับ iPad (คอมพิวเตอร์พกพา) และ iPhone (โทรศัพท์อัจฉริยะ) เด็กเล็กเหล่านี้ สะท้อนถึงชั่วอายุคนเทคโนโลยี (Technological generation) อย่างแท้จริง

วัยเตาะแตะจำนวนมาก มีทักษะการใช้ App ด้วยมือ (Manipulate) ได้คล่องแคล่วกว่าพ่อแม่และผู้ดูแลเสียอีก จากประสบการณ์การออกแบบของ ดาเร็น เมอร์ธา (Darren Murtha) ซึ่งได้พัฒนา App ที่มีคุณภาพสูง จนได้รับรางวัลมากมาย โดย App ดังกล่าวเป็นเครื่องมือ (Device) การเรียนรู้ที่ใช้กับ iPad และ iPhone สำหรับเด็กเล็ก ดังตัวอย่างต่อไปนี้

เกม “ฉันได้ยินเสียงแกะตัวเมีย” (I Hear Ewe) เมื่อเด็กเล็กแตะปุ่มภาพสัญลักษณ์ (Icon) บนหน้าจอที่เป็นสัตว์ หรือยานพาหนะ เกมจะประกาศว่าเป็นสัตว์ หรือยานพาหนะอะไร? แล้วเครื่อง iPad หรือ iPhone จะออกเสียงร้องของสัตว์ หรือยานพาหนะดังกล่าว เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแนะนำชื่อสัตว์และยานพาหนะ ให้เด็กเล็กได้รู้จัก

เกม “ตัวอักษรภาษาอังกฤษ” (Letter A to Z) เป็น “บัตรกระพริบ” (Flashcard) ของตัวการ์ตูนที่ได้รับการออกแบบ เพื่อช่วยให้เด็กเล็ก ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวอักษรในภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีที่เด็กเล็กมีส่วนร่วมอย่างสนุกสนาน แต่ละ “บัตรกระพริบ”ประกอบด้วยตัวอักขระ (Character) และสัตว์โลก (Creature) ที่ปรากฏขึ้นอย่างมีชีวิตชีวา ในฉาก (Scene) ต่างๆ กัน พร้อมด้วยเสียงประกอบ (Sound effect) เพื่ออธิบายตัวอักษรที่ละตัว

เกม “วาดบนแผ่นกระดาน” (Drawing pad) เป็นศิลปะที่ออกแบบโดยเฉพาะ (Exclusive) สำหรับเครื่อง iPad ความสวยงามของภาพและปฏิสัมพันธ์ (Interface) กับผู้วาดภาพ นับเป็น App ที่ผนวกความสนุกสนานของเด็กเล็กเข้ากับการสร้างศิลปะที่งดงาม โดยให้ผลลัพธ์ที่เป็นความบันเทิง ในการสอนเด็กเล็กให้รู้จักเลือกหลากหลายสีและเครื่องมือ (รวมทั้งสแตมป์)

เกม “สร้างรูปลักษณ์” (Shape Builder) เป็นปริศนา (Puzzle) ที่ให้การศึกษาและความบันเทิงแก่เด็กเล็ก โดยเคลื่อนย้าย รูปลักษณ์ไปวางบนเงาของปริศนา และเกม “เชื่อมจุด” (Connect the Dots) ซึ่งเป็นรูปภาพที่ซ่อนเร้น (Hidden) โดยเป็นสะพานเชื่อม เกมการเชื่อมจุดกับจุด (Dot to dot) แบบดั้งเดิม กับเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21

ในการเล่นเกมทั้ง 2 ดังกล่าว เด็กเล็กสามารถ แตะ (Tap) หรือ ลาก (Draw) เส้นเชื่อมเลขที่เรียงลำดับกัน (อาทิ 1, 2, 3) เพื่อให้เกิดเป็นโครงรูปลักษณ์ (Shape outline) และภาพ (Image) ที่สวยงาม พร้อมเสียงประกอบ ที่สนุกสนาน ส่วนชื่อของวัตถุนั้น พากษ์โดยนักบำบัด (Therapist) ที่เชี่ยวชาญเฉพาะ (Specialize) ในพัฒนาการเด็กเล็ก

อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลเด็กเล็กพึงสังวรณ์ (Caveat) ว่า (1) ไม่ใช่เด็กเล็กทุกคน จะโชคดีพอที่จะเกิดในครอบครัว ที่สามารถเอื้อ อำนวยให้เด็กเล็กเข้าถึงเทคโนโลยีและการใช้เครื่องมือดังกล่าว และ (2) ต้องให้แน่ใจถึงความสมดุล (Balance) ระหว่างการให้เด็กเล็กมีส่วนร่วมในการใช้ App กับปฏิกิริยา (Interact) สนองตอบต่อสิ่งกระตุ้น (Stimulus) จากสภาพแวดล้อม

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Darren Murtha Design - http://touchscreenpreschoolgames.com/darren-murtha-design [2015, January 19].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน