หน้าหลัก » Blogs » ทารกและวัยเตาะแตะ - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 4 : ภาพสะท้อนเด็กอายุ 15 เดือน

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ภาพสะท้อนเด็กอายุ 15 เดือน

ต่อไปนี้เป็นภาพสะท้อน (Portrait) โดยทั่วไป ของดาโกต้า (Dakota) เด็กชายอายุ 15 เดือน ชาวอเมริกันพื้นเมือง (Native) [เชื้อสายอินเดียแดง] อยู่กับพ่อ ใช้เวลาวันละ 8 ชั่วโมงในสถานเลี้ยงเด็ก (Child care) ค่อนข้างระวังคนแปลกหน้า ชอบที่จะอยู่ใกล้ชิดกับสมาชิกในครอบครัว

ในด้านสังคม-อารมณ์ (Social-emotional) ดาโกต้า มีความผูกพันอย่างแน่นแฟ้น (Securely attached) โดยสำรวจบริเวณที่ไกลจากผู้ดูแลหลัก (Primary care-giver) แต่มักหวนกลับที่เดิม เพื่อความสบายใจ (Comfort) และเรียกร้องความใสใจ (Attention) เขามักเล่นกับหนังสือต่างๆ แล้วนำเล่มหนึ่งกลับมาให้ผู้ดูแลของเขา

ดาโกต้าประสบความกังวลจะถูกพราก (Separation anxiety) กล่าวคือ เมื่อแม่เดินออกจากห้องไป และความกังวลเมื่อเผชิญกับคนแปลกหน้า (Stranger anxiety) ที่เดินเข้าในห้อง เขาเริ่มแสดงการพึ่งพาตนเอง (Autonomy) โดยการประท้วงความพยายามของครูที่จะสวมผ้ากันเปื้อนชนิดจากคอถึงหน้าอก (Bib) ให้เขา

เขาใช้ยุทธวิธีการควบคุมตนเอง (Self-regulation) ให้สงบลง ซึ่งแสดงออกโดยการยื่นมือไปยังพ่อหรือตุ๊กตากระต่ายน้อย (Bunny) เมื่อเขาเหนื่อยล้า

ในด้านการรับรู้-ภาษา (Cognitive-language) ดาโกต้า มักเลียนแบบผู้ใหญ่ และเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน (Peer) เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ โดยพยายามยืนขึ้นบนโซฟา (Couch) หลังจากที่พ่อเขานั่งลงแล้ว

เขาเล่นสมมุติ (Pretend) กับวัตถุ อาทิ ดื่มจากถ้วยของเล่น (Toy cup) เขาพูดได้ประมาณ 10 คำ และ/หรือ ใช้ภาษาใบ้ (Sign language) แต่ยังคงสื่อสารเป็นนัยด้วยร่างกาย และท่าทาง (Gesture)

ในด้านการเคลื่อนไหว (Motor) ในขณะที่เด็กอื่นหลายคนสามารถเดินได้แล้ว ดาโกต้าจะยังคงเดินเตาะแตะในห้อง และปรับการเดินบนพื้นผิว (Surface) ที่แตกต่างกัน โดยจะชะลอลงในการเดินบนโคลนตม

เขาจะสนุกสนานกับการคลาน และเดินขึ้นบันได โดยก้าวเท้าทีละขั้น (Step) อาจเดินขึ้นแล้วคลานลง หรือคลานถอยหลัง เป็นต้น เขาจะพลิกหน้ากระดาษหนังสือ เมื่อมีผู้ใหญ่อ่านให้ฟัง เขาชอบนั่งอยู่ในบริเวณอ่านหนังสือที่โรงเรียน แล้วพลิกหน้าหนังสือทีละหน้า ด้วยตนเอง

ในด้านการปรับตัว (Adaptive) ในชีวิตประจำวัน ดาโกต้าใช้ช้อน (ซึ่งบางครั้ง อาจดูงุ่มง่าม) ในการเพิ่มพลังจากข้อมือ (Wrist strength) ดำเนินการช้อน (Scoop) โยเกิร์ต ด้วยช้อนของเขาเอง และเลีย (Lick off) โยเกิร์ต [ที่เลอะอยู่รอบๆ]

เขาใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ในการจับเครื่องคีบ (Pincer) เพื่อหยิบวัตถุชิ้นเล็ก และถือถ้วยแก้วที่มีฝาผิดอยู่ เขาจะยกถ้วยขวดนม (Sippy cup) ด้วยมือทั้ง 2 ข้าง แล้วนำขึ้นมาจ่อปากพร้อมกิน-ดื่มจริง

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Infant - http://en.wikipedia.org/wiki/Infant [November 3, 2014]
  3. Toddler - http://en.wikipedia.org/wiki/Toddler [November 3, 2014]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน