หน้าหลัก » Blogs » ทารกและวัยเตาะแตะ - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 5 : ภาพสะท้อนเด็กอายุ 22 เดือน

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ภาพสะท้อนเด็กอายุ 22 เดือน

ต่อไปนี้เป็นภาพสะท้อน (Portrait) โดยทั่วไป ของเอแวนติ (Avanti) เด็กชายอายุ 22 เดือน ชาวอเมริกันเชื้อสายอัฟริกัน อยู่กับพ่อแม่ และอยู่ในโปรแกรมครอบครัวดูแลเด็ก (Family Child Care Program) มีเพื่อนสนิท ณ ศูนย์เลี้ยงเด็ก [กลางวัน]

ในด้านสังคม-อารมณ์ (Social-emotional) เอแวนติ ได้แสดงออกซึ่งความผูกพัน (Attachment) กับผู้ดูแลหลัก (Primary care-giver) และแสวงหาผู้ใหญ่ เพื่อความสนุกสนานและความมั่นคง (Security) นอกจากนี้ เขายังชอบนั่งบนตักผู้ดูแล เมื่อเธออ่านหนังสือให้เขาฟัง

การควบคุมตนเอง (Self-regulation) อาจเป็นสิ่งที่ท้ายในบางเวลา เขาจะร้องและไปนอนกลิ้งอยู่บนพื้น เมื่อเขารู้สึกโกรธและและหงุดหงิด (Frustration) แล้วเขาจะนำผ้าห่มมาถูกับใบหน้า เพื่อให้สงบลง หรือผล็อยหลับไป

เขาจะแสดงความห่วงใยเพื่อนฝูง เมื่อเพื่อนได้รับบาดเจ็บหรือรู้สึกหดหู่ (Distress) อันเป็นการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตามสังคม (Pro-social) ที่ดีงา

ม ในด้านการรับรู้-ภาษา (Cognitive-language) เอแวนติ มักจะทดลองยุทธวิธีต่อเนื่องเป็นลำดับ (Sequential) เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมาย อาทิ ความพยายามที่จะเอาของเล่นออกจากกล่อง [ครั้งแล้วครั้งเล่า]

ในการเล่นสมมุติ (Pretend) เขาจะพยายามเคลื่อนย้ายรถของเล่นไปตามพื้น แล้วเปล่งเสียงรถกำลังวิ่ง นอกจากนี้ เขาจะเลียนแบบ (Imitate) การเล่นซ้ำแม้เวลาจะผ่านพ้นไปนาน ตัวอย่างเช่น เขาจะเฝ้ามองเพื่อนจูบตุ๊กตา แล้วนำไปเลียนแบบ เมื่อกลับถึงบ้าน

ในด้านการเคลื่อนไหว (Motor) เอแวนติ จะวิ่งพร้อมกับการประสาน (Coordination) ที่เพิ่มขึ้น ดูเหมือนว่าเขาจะวิ่งด้วยความกระฉับกระเฉง ในทุกๆ แห่งที่เขาไป แต่ก็หกล้มบ้างเป็นบางครั้ง เอแวนติเดินขึ้นบันได โดยวางเท้าทั้ง 2 ข้างของเขาบนขั้นบันได โดยที่มีพ่อแม่อยู่ใกล้ตัว ในขณะที่เขาฝึกหัดการไต่ขึ้นลงบันได

การเพิ่มทักษะการเคลื่อนไหว ทำให้เอแวนติสามารถใช้มือเล่น (Manipulate) กับวัตถุ ในวิถีทางที่เพิ่มความซับซ้อน เขากดปุ่มที่เท้าของหมีของเล่น เพื่อฟังเสียงหมีร้องเพลง และกลับหัวหมีลง เพื่อฟังอีกเพลง

ในด้านการปรับตัว (Adaptive) ในชีวิตประจำวัน เอแวนติ เริ่มมีอิสรภาพเพิ่มขึ้น โดยต้องการที่จะทำหลายๆ อย่างตามลำพัง เอแวนติชอบรูดซิป (ปิดและเปิด) บนเสื้อสเว็ทเตอร์ของแม่ในขณะที่เธอสวมอยู่ เอแวนติใช้ช้อนป้อนตัวเองได้ แต่ยังคงทำหกในบางครั้ง เขาใช้ช้อนประมาณ 5 นาที แล้วเปลี่ยนไปกินอาหารด้วยมือแทน

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Infant - http://en.wikipedia.org/wiki/Infant [November 6, 2014]
  3. Toddler - http://en.wikipedia.org/wiki/Toddler [November 6, 2014]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน