หน้าหลัก » Blogs » ทารกและวัยเตาะแตะ - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 6 : ภาพสะท้อนเด็กอายุ 30 เดือน

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ภาพสะท้อนเด็กอายุ 30 เดือน

ต่อไปนี้เป็นภาพสะท้อน (Portrait) โดยทั่วไป ของเซโว (Savo) เด็กหญิงอายุ 30 เดือน ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย อยู่กับพ่อแม่และญาติ แบบครอบครัวขยาย (Extended family) มีความรักและผูกพัน (Affectionate) กับทุกๆ คน เธอชอบเล่นสมมุติ (Pretend) ในแวดวงของการแสดงละคร (Dramatic)

ในด้านสังคม-อารมณ์ (Social-emotional) การมีความรักและผูกพันกับผู้ดูแลหลัก (Primary care-giver) ช่วยให้เซโวรู้สึกมั่นคง (Secure) ตัวอย่างเช่น เธอมักจะวิ่งไปกอดผู้ดูแล [ด้วยความรู้สึกเป็นสุข] เธอสามารถควบคุมตัวเอง (Self-regulation) ในหลากหลายหนทาง อาทิ การรอคอยเพื่อรับอาหาร

เซโวเอามือทั้ง 2 ข้างไขว้ไว้ที่หลัง เมื่อเธอรู้สึกว่าไม่ควรแตะวัตถุ [บางอย่าง] เธอกับเพื่อนสนิทมักหิ้วถังน้ำด้วยกัน อันแสดงถึงความร่วมมือกันในระหว่างเด็ก เธอช่วยพยุงเพื่อนที่หกล้มให้ยืนขึ้น อันแสดงถึงพฤติกรรมตามสังคมที่ดี (Pro-social)

ในด้านการรับรู้-ภาษา (Cognitive-language) เซโวใช้ลำดับ (Sequence) ของการเล่นสมมุติ อาทิ ปลุกตุ๊กตาให้ตื่นนอน ป้อนอาหารตุ๊กตา ห่มผ้าให้ตุ๊กตา และร้องเพลง (แม้เพียง 2 - 3 คำ) ให้ตุ๊กตาฟัง

ดูเหมือนว่าเธอจะเรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆ หลายคำในแต่ละวัน เนื่องจากในช่วงอายุระหว่าง 18 ถึง 36 เดือน เป็นช่วงที่เด็กๆ มักเรียนรู้และใช้ศัพท์ใหม่ๆ หรือภาษาใบ้ (Sign language) เป็นจำนวนมาก จนเรียกกันว่า “การระเบิดของภาษา" (Language explosion)

ในด้านการเคลื่อนไหว (Motor) การทรงตัวของเซโว เริ่มดีขึ้น รวมทั้งการปีนป่าย กระโดดลงจากวัตถุเตี้ย (อาทิ ก้อนหิน) ไถลลง (Slide down) ในช่วงสั้น เตะลูกบอลได้ และโยนลูกบอลด้วยความง่ายดาย โดยเธอสามารถปีนไปยืนบนก้อนหินที่มีความสูงประมาณ 60 เซ็นติเมตร แล้วไถลกลิ้งลงสู่พื้นดิน

เซโว ชอบสร้างหอคอยด้วยไม้บล็อค (Block) เมื่อได้เพิ่มทักษะการเคลื่อนไหวเล็ก (Fine motor) [ของนิ้วมือและนิ้วเท้า] และทักษะการมองเห็น (Perception)

เธอสามารถรูดซิปเต็นท์นอนของเธอขึ้น-ลงได้ ในช่วงกลางดึก [เพื่อเข้าห้องน้ำ] อันแสดงถึงความสามารถที่เพิ่มขึ้นของการประสานกันของกล้ามเนื้อเล็ก (Coordination) จากการใช้สีเทียน (Crayon) เครื่องใช้ในครัว และรูดซิปที่เริ่มมีความน่าสนใจมาก

ในด้านการปรับตัว (Adaptive) เซโวเริ่มมีอิสรภาพที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการป้อนอาหารให้ตนเอง อันที่จริง เธอชอบกินอาหารด้วยช้อนและส้อม

เธอเลือกสีเสื้อ กางเกง หรือถุงเท้า ที่จะสวมใส่ เมื่อผู้ใหญ่เสนอทางเลือกให้ระหว่างสิ่งของ 2 อย่าง ตัวอย่างเช่น เธอเลือกเสื้อสีแดง มากกว่าเสื้อสีฟ้า เมื่อแม่เธอนำเสื้อ 2 ตัวออกมาถามว่า “เธอต้องการสวมใส่เสื้อสีอะไรในวันนี้?”

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Infant - http://en.wikipedia.org/wiki/Infant [November 9, 2014]
  3. Toddler - http://en.wikipedia.org/wiki/Toddler [November 9, 2014]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน