หน้าหลัก » Blogs » ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ ใกล้จะถึงวันหยุดยาวแล้วใช่ไหมคะ สุดสัปดาห์นี้มีวันหยุดติดต่อกันถึง 4 วัน คุณพ่อคุณแม่วางแผนจะพาลูกไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างคะ ถ้ายังไม่มีแผนไปไหน หรือตั้งใจจะอยู่บ้านเพราะไม่อยากเดินทางฝ่ารถติดไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ครูชมพูขอแนะนำสถานที่ที่จะได้ความสงบเย็น และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ลูกด้วยค่ะ สัปดาห์นี้ “พาลูกเรียนรู้โลกกว้าง” จะชวนคุณพ่อคุณแม่พาลูกไปวัดกันค่ะ เนื่องด้วยมีวันพระสำคัญถึง 2 วันติดกัน ดังนี้

  • วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งส่วนมากจะตรงกับเดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคม แต่ถ้าในปีนั้นมีเดือน 8 สองหน ก็จะเลื่อนไปเป็นวันเพ็ญเดือน 8 หลังแทนค่ะ ชาวไทยเราถือว่า วันอาสาฬหบูชามีความสำคัญเพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ ซึ่งการแสดงธรรมครั้งนี้ ทำให้พราหมณ์โกณฑัญญะเลื่อมใสจนเกิดดวงตาเห็นธรรม บรรลุเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน จึงขออุปสมบทในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา (พระพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้) ดังนั้น พระอัญญาโกณฑัญญะจึงเป็นพระสงฆ์องค์แรกในโลก และทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ จึงมีบางคนเรียกวันนี้ว่า "วันพระธรรม" หรือ วันพระธรรมจักร เพราะถือว่าเป็นวันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรก และ "วันพระสงฆ์" คือ วันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกอีกด้วยค่ะ ประเทศไทยเราจึงถือว่า วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาโดยมีพิธีปฏิบัติเทียบเท่ากับวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล แต่มีเพียงประเทศไทยเท่านั้นนะคะที่กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ ส่วนในประเทศอื่นๆ ที่นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทไม่ได้หยุดค่ะ ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่อย่ารีรอที่จะใช้โอกาสดีๆ อย่างนี้ พาลูกไปทำบุญตักบาตรในตอนเช้า ไปวัดรับศีล ถวายสังฆทาน ฟังเทศน์และเวียนเทียนในตอนเย็นนะคะ
  • วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา ซึ่งพระสงฆ์เถรวาทอธิษฐานว่า จะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นเวลา 3 เดือน ตามที่บัญญัติไว้ในพระธรรมวินัย เทศกาลเข้าพรรษาจะเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งเป็นวันออกพรรษาค่ะ สาเหตุที่พระพุทธเจ้าให้พระสงฆ์จำพรรษาอยู่ที่ใดที่หนึ่งตลอด 3 เดือน เพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักจากการจาริก เผยแพร่ศาสนาไปตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งนอกจากจะยากลำบากเพราะเป็นฤดูฝนแล้ว ยังเป็นการป้องกันความเสียหายจากการที่พระอาจเดินเหยียบย่ำพืชต่างๆ ที่ชาวบ้านปลูกไว้ในฤดูฝน อีกทั้งช่วงเวลาจำพรรษาตลอด 3 เดือนนั้น เป็นโอกาสที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษารวมกัน เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์อีกด้วยค่ะ

ดังนั้น เช้าวันเข้าพรรษาปีนี้ ลองพาลูกเข้าวัดทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา ถวายผ้าอาบน้ำฝน และเทียนพรรษา ซึ่งท่านใดจะถวายหลอดไฟก็ไม่ผิดค่ะ แต่กิจกรรมที่ครูชมพูอยากแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่พาลูกไปทำคือ ร่วมกันหล่อเทียนพรรษาค่ะ ที่วัดส่วนใหญ่จะมีน้ำเทียนให้ร่วมกันตักใส่ในพิมพ์เทียนค่ะ ลูกจะได้เรียนรู้ประเพณีที่เราทำร่วมกันในชุมชน นอกจากนี้ ในกรุงเทพมหานครจะมีพิธีที่บริเวณท้องสนามหลวง มีการเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีหล่อเทียนพรรษาโบราณ 10 ต้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 61 พรรษา และหากท่านใดอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี ก็อย่าลืมพาลูกไปชมการแห่เทียนพรรษาในงาน “สืบฮีตวิถีชาวอุบลฯ ยลพุทธศิลป์ถิ่นไทยดี” นะคะ

นอกจากนี้ วันเข้าพรรษายังถือเป็น "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" อีกด้วยนะคะ คุณพ่อท่านใดจะเลิกดื่มเหล้าได้ตั้งแต่เข้าพรรษาปีนี้ ก็จะนำมาซึ่งความชื่นใจแก่ทั้งคุณแม่ คุณลูก และยังได้สุขภาพที่แข็งแรงอีกด้วยค่ะ ครูชมพูขอเป็นกำลังใจให้นะคะ พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ

บรรณานุกรม

  1. เดลินิวส์. (2556). กรมการศาสนาชวนชาวพุทธหล่อเทียน-ทำดีอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา. วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556. http://www.dailynews.co.th/education/219582. [ค้นคว้าเมื่อ 17 กรกฎาคม 2556].
  2. มหัศจรรย์เที่ยวไทย. (2556). งานแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี 2556 สืบฮีตวิถีชาวอุบลฯ ยลพุทธศิลป์ถิ่นไทยดี. 25 พฤษภาคม 2556. http://www.amazingthaitour.com/ภาคอีสาน/งานแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี 2556 สืบฮีตวิถีชาวอุบลฯ ยลพุทธศิลป์ถิ่นไทยดี. [ค้นคว้าเมื่อ 17 กรกฎาคม 2556].
  3. วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2556). วันเข้าพรรษา. http://th.wikipedia.org/wiki/วันเข้าพรรษา. [ค้นคว้าเมื่อ 17 กรกฎาคม 2556].
  4. ________. (2556). วันอาสาฬหบูชา. http://th.wikipedia.org/wiki/วันอาสาฬหบูชา. [ค้นคว้าเมื่อ 17 กรกฎาคม 2556].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน