หน้าหลัก » Blogs » นมปนเปื้อน อันตรายใกล้ตัวลูกน้อย (ตอนที่ 2 และเป็นตอนจบ)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ข่าวสถานการณ์นมผงปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียจากบริษัท ฟอนเทอร์ร่า (Fonterra) ประเทศนิวซีแลนด์ ทำให้บริษัทดูเม็กซ์ ประเทศไทยซึ่งมีบริษัทฟอนเทอร์ร่า เป็นผู้ส่งวัตถุดิบผลิตภัณฑ์นมให้แก่ทางบริษัทฯ ออกประกาศเรียกคืนผลิตภัณฑ์เฉพาะรุ่น ดังนี้

 • ดูโปร สูตร 2 ผลิตขึ้นในระหว่างวันที่ 29.04.2013 ถึง 28.06.2013 / วันที่หมดอายุในระหว่างวันที่ 29.10.2014 ถึง 28.12.2014
 • ไฮคิว สูตร 1 ผลิตขึ้นในระหว่างวันที่ 09.05.2013 ถึง 15.07.2013 / วันที่หมดอายุในระหว่างวันที่ 09.11.2014 ถึง 15.01.2015
 • ไฮคิว สูตร 2 ผลิตขึ้นในระหว่างวันที่ 29.04.2013 ถึง 25.06.2013 / วันที่หมดอายุในระหว่างวันที่ 29.10.2014 ถึง 25.12.2014
 • ไฮคิว ซูเปอร์โกลด์ สูตร 1 ผลิตขึ้นในระหว่างวันที่ 11.05.2013 ถึง 14.06.2013 / วันที่หมดอายุในระหว่างวันที่11.11.2014 ถึง 14.12.2014
 • ไฮคิว ซูเปอร์โกลด์ สูตร 2 ผลิตขึ้นในระหว่างวันที่ 11.05.2013 ถึง 28.06.2013 / วันที่หมดอายุในระหว่างวันที่ 11.11.2014 ถึง 28.12.2014

หากผู้บริโภคมีนมผงดูเม็กซ์ที่มีรายละเอียดตามข้อมูลข้างต้น ควรหยุดบริโภคผลิตภัณฑ์ทันที และส่งคืนไปยังผู้จำหน่ายบริษัทดูเม็กซ์ ประกาศว่าจะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่อาจได้รับผลกระทบให้โดยปราศจากเงื่อนไข

สำหรับโรคโบทูลิซึม จากอาหาร(Food-borne botulism) ซึ่งเป็นโรคที่อาจเกิดได้จากการรับประทานนมปนเปื้อนในครั้งนี้ เป็นภาวะอาหารเป็นพิษชนิดหนึ่ง พบไม่บ่อยแต่อาจเกิดอันตรายต่อชีวิตได้ ภาวะโบทูลิซึมจากอาหารเกิดจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนด้วยสารพิษโบทูลิซึม (Botulism toxin) ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียคลอสทริเดียมโบทูลินัม(Clostridium botulinum) ปนเปื้อนในอาหารและสร้างสารพิษชนิดนี้ขึ้น สารพิษโบทูลิซึมเป็นสารพิษที่รุนแรงมาก การรับประทานสารพิษชนิดนี้เพียง 0.1 ไมโครกรัม (เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสิบล้าน ของน้ำหนักหนึ่งกรัม) ก็อาจทำให้เสียชีวิตได้

ลักษณะอาการของผู้ที่เป็นโรคโบทูลิซึมซึ่งอาจเกิดภายในเวลา 2 ถึง 36 ชั่วโมงหลังจากการบริโภคอาหารที่มีการปนเปื้อน โดยอาการเกิดจากการที่สารพิษออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของจุดเชื่อมระหว่างระบบประสาทและกล้ามเนื้อ (Neuromuscular junction) มีอาการเบื้องต้นดังต่อไปนี้

 1. ตาพร่ามัว (Blurred vision)
 2. หนังตาตก (Ptosis)
 3. คลื่นไส้ (Nausea)
 4. อาเจียน (Vomiting)
 5. ท้องเสีย และ/หรือ ท้องผูก (Diarrhea and/or constipation)
 6. ปวดมวนท้อง (Cramps)
 7. กล้ามเนื้อแขนและขาอ่อนแรง (Muscle weakness)
 8. ในกรณีรุนแรง กล้ามเนื้อในระบบหายใจอาจอ่อนแรงด้วยจนทำให้ผู้ป่วยหายใจลำบาก (Respiratory difficulty)

หากผู้ปกครอง สังเกตว่าบุตรหลานมีอาการผิดปกติดังกล่าว ต้องนำบุตรหลานไปพบแพทย์โดยด่วน

แหล่งข้อมูล:

 1. นมผงปนเปื้อนอีกแล้ว! รีบเช็คข้อมูล ก่อนอันตรายถึงลูกน้อย http://www.dailynews.co.th/article/440/224230 [2013, August 12]
 2. ผศ.นพ. สัมมน โฉมฉาย, ภาวะโบทูลิสมจากอาหาร, http://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=432 [2013, August 12]
 3. Botulism. http://en.wikipedia.org/wiki/Botulism [2013, August 12]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน