หน้าหลัก » Blogs » นักวิชาการอังกฤษชี้ควรเรียนจริงจังหลัง 5 ขวบ

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


นักวิชาการอังกฤษชี้ควรเรียนจริงจังหลัง 5 ขวบ

เมื่อไม่นานมานี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา 130 คนในประเทศอังกฤษ ได้ร่วมกันลงนามในจดหมายเพื่อคัดค้านนโยบายใหม่ๆด้านการศึกษาของรัฐบาลอังกฤษที่จะจัดให้มีการสอบวัดผลเด็กเล็กที่มีอายุ 5 ปี จากเดิมที่เริ่มมีการสอบวัดผลครั้งแรกเมื่อเด็กมีอายุ 7 ปี และการกำหนดคุณสมบัติของครูอนุบาลซึ่งไม่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างอิสระ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษากลุ่มนี้มีความเห็นว่าระบบการศึกษาที่รัฐบาลกำลังจะปรับใหม่ทำให้เด็กๆไม่มีโอกาสได้เล่นอย่างเต็มที่ และเน้นที่การศึกษาในโรงเรียนมากเกินไปสำหรับเด็กในวัยอนุบาล พวกเขาเตือนรัฐบาลว่านโยบายการวัดความรู้ในระดับเด็กเล็กนี้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนมากกว่าการเล่นอย่างอิสระซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาเด็กเล็ก

พวกเขากล่าวว่าอังกฤษควรจะนำรูปแบบการศึกษาของประเทศในแถบสแกนดิเนเวียมาเป็นตัวอย่างในการเลื่อนระยะเวลาการเรียนในระบบออกไปอีก 2 ปี เพราะเชื่อว่าการผลักดันให้เด็กเข้าเรียนในระบบที่มีการวัดผลอย่างเป็นทางการเร็วเกินไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อคนรุ่นหนึ่งซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนให้เรียนรู้ผ่านการเล่น และการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่เด็กมีอายุน้อยมาก จะทำให้เด็กเกิดความเครียดและความกลัวต่อการเรียนรู้ จดหมายฉบับนี้เรียกร้องให้มีการปฏิรูปการศึกษา โดยการให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ผ่านการเล่นสำหรับเด็กอายุ 3-7 ปี

Sir Al Aynsley-Green อดีตประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กของอังกฤษ และเป็นหนึ่งในผู้ลงนามในจดหมายดังกล่าว กล่าวว่า เด็กในประเทศที่มีการตั้งเกณฑ์เข้าเรียนช้ากว่าที่อื่นจะมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีกว่า และกล่าวเพิ่มเติมว่า “ถ้าดูประเทศที่ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์เป็นเลิศอย่างฟินแลนด์แล้วล่ะก็ จะเห็นว่าเด็กๆไม่ได้เริ่มเรียนอย่างจริงจังจนกระทั่งอายุ 7 ปี”

มีการศึกษาวิจัยหลายด้านที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเล่นที่มีต่อพัฒนาการของเด็กเล็ก และคุณค่าของการเรียนรู้ผ่านความสนุกในระยะยาวก่อนที่เด็กจะเริ่มเข้าโรงเรียนอย่างเป็นระบบ งานวิจัยด้านมานุษยวิทยาเกี่ยวกับการเล่นของเด็กๆ ในสังคมชนร่อนเร่ และงานศึกษาด้านจิตวิทยาพัฒนาเชิงวิวัฒนาการเกี่ยวกับการเล่นในหมู่ลูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆ ชี้ให้เห็นว่า การเล่นมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มที่มนุษย์เริ่มมีสังคมเป็นกลุ่ม การเล่นช่วยให้เกิดการเรียนรู้และการแก้ปัญหาที่ดี ส่วนการศึกษาด้านประสาทวิทยาแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการเล่นต่างทำให้จุดประสานประสาทเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณสมองส่วนหน้า

ทางด้านการศึกษา การวิจัยที่ศึกษากลุ่มเป็นระยะเวลานาน (Longitudinal research) แสดงให้เห็นว่าเด็กที่เข้าโรงเรียนอนุบาลที่ให้ความสำคัญกับการเล่นมีผลการเรียน แรงจูงใจในการเรียน และอยู่ดีมีสุขมากกว่าเพื่อนๆ ที่เรียนในโรงเรียนที่ไม่ได้เน้นเรื่องการเล่น มีงานศึกษาหนึ่งที่ได้รับทุนวิจัยจากกระทรวงศึกษาธิการของอังกฤษ ศึกษาเด็ก 3,000 คนทั่วอังกฤษ และผลการศึกษาพบว่า การเรียนในโรงเรียนอนุบาลคุณภาพที่เน้นการเล่นเป็นระยะเวลายาวนั้น มีผลดีต่อพัฒนาการของเด็กๆ โดยเฉพาะเด็กๆ ที่มาจากครอบครัวที่ไม่พร้อมนัก

นอกจากนั้นยังมีการศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มเด็กในประเทศนิวซีแลนด์ กลุ่มแรกเริ่มเรียนอ่านเขียนเมื่ออายุ 5 ปี อีกกลุ่มหนึ่งเริ่มเรียนอ่านเขียนเมื่ออายุ 7 ปี ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การเริ่มเรียนอ่านเขียนอย่างจริงจังตั้งแต่เล็กนั้น ไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาด้านการอ่านของเด็กเท่าใดนัก หากแต่อาจก่อให้เกิดผลเสียมากกว่า เมื่อเด็กทั้งสองกลุ่มอายุ 11 ปี ไม่ได้มีการพัฒนาด้านการอ่านที่ต่างกันเท่าใดนัก แต่เด็กที่เริ่มเรียนอ่านเขียนตั้งแต่อายุ 5 ปีนั้น มีทัศนคติต่อการอ่านต่ำกว่า และมีความเข้าใจด้านการอ่านต่ำกว่าเด็กที่เริ่มเรียนอ่านเขียนเมื่ออายุ 7 ปี

งานศึกษาวิจัยที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่านโยบายของรัฐบาลอังกฤษที่จะให้มีการวัดและประเมินผลเด็กเล็กๆ อย่างจริงจังนั้น เป็นเรื่องที่ควรนำมาพิจารณาใหม่อย่างละเอียดรอบคอบเสียก่อน เพราะมีผลกระทบต่อเด็กทั้งทางด้านการเรียนและจิตใจโดยตรง

แหล่งข้อมูล:

  1. School Starting Age: The evidence http://www.cam.ac.uk/research/discussion/school-starting-age-the-evidence [March 17, 2014]
  2. Starting School Later Than Age 5, Say Experts http://www.telegraph.co.uk/education/educationnews/10302249/Start-schooling-later-than-age-five-say-experts.html [March 17, 2014]
  3. 'Too much, too soon': Children should not start school until age six or seven, say education experts http://www.dailymail.co.uk/news/article-2418281/Children-start-school-age-seven-say-education-experts.html [March 17, 2014]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน