หน้าหลัก » Blogs » ปั้นดินคลายร้อน

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ อากาศร้อนๆ อย่างนี้ เราไปหากิจกรรมที่ช่วยคลายร้อนทำกันดีไหมคะ “พาลูกเรียนรู้โลกกว้าง” สัปดาห์นี้ ครูชมพูจะชวนคุณพ่อคุณแม่พาลูกไป “ปั้นดินคลายร้อน” กันค่ะ เพราะนอกจากงานปั้นจะเป็นศิลปะที่ทำให้เด็กๆ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการที่ล้ำเลิศ ช่วยฝึกสมาธิในการทำงาน ใจเย็น และมีความอ่อนโยนแล้ว ดินยังมีอุณหภูมิต่ำกว่าร่างกายของเรา ดังนั้น เวลาที่ปั้นจะรู้สึกเย็นสบายมืออีกด้วย เรียกได้ว่า ช่วยทั้งคลายร้อนกายและคลายร้อนใจเลยค่ะ

หากคุณพ่อคุณแม่นึกย้อนกลับไปในสมัยที่ยังเป็นเด็ก ของเล่นสุดสนุกของเราก็คือ การได้เล่นดินเล่นทรายใช่ไหมคะ บางท่านอาจโตมากับการปั้นดินน้ำมันสีๆ หรือแป้งโด แต่ถ้าได้ลองได้ปั้นดินแล้วจะทราบว่า การใช้มือสัมผัสดิน หรือกอบดินไว้ให้อยู่ในอุ้งมือ จะทำให้เราสามารถสัมผัสถึงธรรมชาติที่นุ่มนวล เรียบง่าย แถมยังเย็นสบายมือจริงๆ ค่ะ ส่วนประโยชน์ต่อพัฒนาการของลูกๆ มีดังนี้

 • ด้านร่างกาย เด็กวัย 3 ขวบขึ้นไป กล้ามเนื้อจะเริ่มแข็งแรงมากขึ้น จึงควรได้รับการกระตุ้นให้กล้ามเนื้อทุกส่วนทำงานได้คล่องแคล่วและสัมพันธ์กัน ในการปั้นดิน ลูกต้องใช้แรงทั้งการทุบ จับ บีบ กด คลึง และปั้น ทำให้มือของลูกวัยอนุบาลได้บริหาร ลูกจึงมีกล้ามเนื้อนิ้วมือที่แข็งแรง พร้อมสำหรับการจับดินสอเขียนหนังสือ ดังนั้น เมื่อครูที่โรงเรียนให้คัดลายมือ หรือจดงาน ลูกก็จะไม่ค่อยเมื่อยมือเท่ากับเด็กที่ไม่ได้ปั้น แถมลายมือยังสวยกว่าด้วยค่ะ เพราะกล้ามเนื้อมือได้รับการพัฒนาเต็มที่แล้ว จึงทำงานสัมพันธ์กันได้อย่างที่ต้องการ
 • ด้านอารมณ์ จิตใจ เนื่องจากดินเหนียวมีความเย็น ดังนั้น เมื่อลูกปั้นดินจะรู้สึกเย็นสบายมือ ทำให้อารมณ์ผ่อนคลาย ลูกจะมีอิสระในการคิดจินตนาการ และเพลิดเพลินไปกับการเปลี่ยนรูปร่างของดินเมื่อถูกปั้น ประสาททุกส่วนของลูกได้ทำงานตลอดเวลาและคล่องตัวขึ้น ลูกจะมีสมาธิจดจ่ออยู่กับงานที่ทำจนสำเร็จ ฝึกให้ลูกกมีความมุ่งมั่นในการทำงาน ใจเย็นขึ้น ฝึกความละเอียด ละเมียดละไม และระมัดระวัง เพราะหากไม่ระวังก็อาจทำให้งานที่ปั้นอยู่ ตกแตกเสียหายได้ อีกทั้งลูกยังจะได้ผลงานที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเขา ทำให้เกิดความภูมิใจ เชื่อมั่นในตนเองว่ามีความสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ เป็นการเพิ่มพูน Self-esteem ให้ลูกด้วยค่ะ
 • ด้านสังคม ระหว่างการเรียนปั้นดิน ลูกจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง และกล้าแสดงออกมากขึ้น เพราะเมื่อไม่เข้าใจหรือทำไม่ได้ ลูกจะซักถาม พูดคุย รับฟัง และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ลูกจะรู้จักชื่นชมผลงานทั้งของตนเองและผู้อื่น ทำให้ลูกรู้สึกว่าตนเองได้รับการยอมรับและมีใจอยากทำมากขึ้น ซึ่งเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันค่ะ เด็กบางคนมีสมาธิจดจ่อในงานได้น้อย แต่พอทำหลายครั้งจนเริ่มเรียนรู้ขั้นตอนแล้วก็จะสามารถทำด้วยตัวเองและทำได้นานขึ้น เข้าใจคำสั่ง มีจินตนาการสร้างสรรค์มากขึ้น เด็กบางคนก็มีน้ำใจ คอยช่วยเหลือหรือแนะนำเพื่อนได้ด้วยค่ะ
 • ด้านสติปัญญา “ดิน” มีความมหัศจรรย์ที่สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กๆ ให้อยู่กับมันได้นานๆ ในกระบวนการปั้นดิน ลูกจะได้เรียนรู้คุณสมบัติตามธรรมชาติของดินที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างไปได้เมื่อโดนกด บีบ ปั้น คลึง นอกจากนี้ลูกจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของดินว่า เมื่อดินถูกน้ำ มันจะนุ่ม ปั้นง่าย แต่เมื่อแห้ง ดินจะแข็ง และที่น่าตื่นเต้นมากที่สุด ก็คือ เมื่อนำดินไปเผา มันก็จะออกมาเป็นอีกสีหนึ่งด้วยค่ะ แม้ลูกจะยังไม่ได้เรียนฟิสิกส์และเคมี แต่ครูชมพูเชื่อมั่นว่า เมื่อลูกได้เรียนตอนโต ลูกจะเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของสสารได้ง่ายกว่าคนอื่นค่ะ ทั้งหมดนี้เป็นการเรียนรู้ของเด็กตามธรรมชาติ สมองของลูกจะได้รับการกระตุ้นที่ดีกว่าในห้องเรียนซึ่งไม่มีการปฏิบัติ เด็กๆ จึงได้รับฟังเพียงอย่างเดียว แต่การปั้นดินนี้ ลูกจะได้คิด วางแผน และลงมือทำด้วยตัวเอง จึงเป็นการส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ฝึกการแก้ปัญหาจากการทำงานที่มีกระบวนการ ระหว่างที่ปั้นดิน เซลล์สมองจะเชื่อมต่อกันเป็นวงจรในการจัดระบบความคิด ทำให้ลูกฉลาด รู้จักคิด มีความริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะสามารถต่อยอดความรู้ต่อไปได้ นอกจากนี้ การปั้นดินยังมีขั้นตอนที่สลับซับซ้อน ตั้งแต่การขึ้นรูปด้วยมือ การขึ้นรูปด้วยการกดพิมพ์ การตกแต่งออกแบบ จนถึงการนำไปเผา เด็กๆ จะต้องจัดการความคิดด้วยตัวเอง แม้ว่าระหว่างที่ทำจะมีครูช่วยแนะนำ แต่เด็กๆ ก็จะได้เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นขั้นตอน และวางแผนการทำด้วยตัวเอง จึงเกิดกระบวนการคิดคำนวณ ส่งผลไปถึงสมองในระบบความจำ อีกทั้งการปั้นดินซึ่งเป็นการสร้างงานสามมิติ ยังช่วยให้ลูกเรียนรู้และเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องมิติสัมพันธ์ด้วยค่ะ

ไปปั้นดินที่ไหนดี

ครูชมพูมีสถานที่สอนปั้นดินมาให้คุณพ่อคุณแม่เลือกพาลูกไปทำตามความสนใจและความสะดวก ดังนี้ค่ะ

 • คุ้มวิมานดิน ที่นี่สามารถไปปั้นดินร่วมกันได้ทั้งครอบครัวค่ะ เพราะเขาสอนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยมีค่าปั้นดินท่านละ 40 บาท รวมวัสดุ อุปกรณ์ และดินเหนียว ค่าผ่านประตูท่านละ 30 บาท (ใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไปได้ด้วยค่ะ) เขาเปิดสอนวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ ตั้งแต่ 9.00-18.00 น. ไปได้โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า ยกเว้นไปทำเป็นกลุ่มใหญ่เกิน 30 ท่านขึ้นไป เมื่อปั้นเสร็จ สามารถนำผลงานกลับบ้านได้เลยค่ะ คุ้มวิมานดินตั้งอยู่ใกล้วัดสมานรัตาราม ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา หมายเลขโทรศัพท์ 087-825-1338 และ 088-219-5422
 • สถาบันคิดส์แมทเทอร์ (Kidsmatter) ตั้งอยู่ในอาคาร B-5 โซน Fun Space ในโครงการ The Circle ราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กทม. ก่อตั้งโดยอาจารย์ปุณฑริกา เปรมาสวัสดิ์ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กวัย 3-12 ปี โดยมีหลักสูตรปั้นดินเผา เป็นการทำงานปั้นดินเหนียวพื้นบ้านแบบเทคนิคกลวง กิจกรรมเซรามิก การสร้างงานเครื่องเคลือบดินเผาขั้นพื้นฐาน และกิจกรรมศิลปะเด็กแนวสร้างสรรค์ สอนให้เด็กเรียนรู้งานศิลปะด้านต่างๆ แต่ละกิจกรรมจะมีให้เลือกเรียนตั้งแต่ 4 ครั้ง (2,600 บาท) ถึง 48 ครั้ง (26,520 บาท) เรียนครั้งละ 1 ชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมงครึ่ง ส่วนการจัดรูปแบบการสอนจะแตกต่างกันไปในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งมีประมาณ 20 รูปแบบ เช่น แก้วน้ำ ชาม เหยือกน้ำ ภาชนะรูปสัตว์ แจกัน กาน้ำชา โคมไฟ กล่องของขวัญ โดยกำหนดว่า แต่ละชิ้นงานต้องนำไปใช้งานได้จริง การสอนจะขึ้นอยู่กับอายุของเด็กค่ะ ถ้าเป็นเด็กเล็ก 3 ขวบ เขาจะให้ปั้นตุ๊กตุ่นตัวเล็กๆ โตขึ้นมาหน่อยก็จะให้ปั้นภาชนะต่างๆ ถ้า 5 ขวบขึ้นไปจะให้ทำตุ๊กตาตัวใหญ่ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 086-303-3909 และ 02-863-8777 ค่ะ
 • Poteri Clay Workshop ตั้งอยู่บนอาคารแร็กเก็ตคลับ สุขุมวิท 49/9 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. สอนปั้นดินเผาและเซรามิคสำหรับผู้สนใจทั่วไป ก่อตั้งโดยอาจารย์พิเชษฐ สิทธิอำนวย ซึ่งจบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาโทด้านการศึกษาปฐมวัย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีอาจารย์แก้วใจ วงษ์กันหา ซึ่งจบปริญญาตรีสาขาเครื่องเคลือบดินเผาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นครูใหญ่ แบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 หลักสูตร คือ Pottery Work เป็นหลักสูตรงานเครื่องปั้นดินเผาที่เน้นสร้างผลงานที่สามารถนำไปใช้งานได้ เช่น แก้ว จาน ชาม ถ้วย เหยือก ฯลฯ และ Ceramic Art เป็นหลักสูตรงานเครื่องปั้นดินเผาที่เน้นการสร้างผลงานในเชิงประติมากรรมที่ต้องการแสดงถึงความงาม (aesthetic)ในทางศิลปะ ทั้งสองหลักสูตรประกอบด้วยงานที่ใช้เทคนิคสำคัญ ได้แก่ การขึ้นรูปด้วยการใช้มือปั้น การขึ้นรูปจากการใช้ดินที่นวดเป็นเส้น การขึ้นรูปจากการใช้ดินที่เป็นแผ่น และการขึ้นรูปโดยการใช้แป้นหมุน ส่วนการเผาดิน มีทั้งการเผาดิบ (Biscuit) และเผาเคลือบ (Glazing) สนใจติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089 -774-2391 และ 02-762-7886
 • ณ บ้านช่างปั้น (@potter's house) อยู่ในซอยอนามัยงามเจริญ 31 ถ.พระราม 2 สมุทรสาคร เปิดสอนทุกวัน เว้นวันอาทิตย์ รอบเช้าเริ่ม 9.00 น. รอบบ่ายเริ่ม 12.00 น. รอบเย็น 16.00 น. สําหรับผู้ใหญ่เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง ค่าเรียน 400 บาท ส่วนเด็กเรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง ค่าเรียน 300บาท จ่ายทีละคอร์ส คอร์สละ10 ครั้ง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ครูแจ๋ 089-777-8443 ค่ะ
 • Nendo Studio อยู่ในซอยสวนพลู 6 ถนนสาทร กทม. หมายเลขโทรศัพท์ 02-287-2271 เปิดให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาพื้นฐานและศาสตร์ของศิลปะเครื่องปั้นดินเผา แม้แต่ผู้ที่ไม่มีความรู้ทางด้านศิลปะเลยก็สามารถเรียนได้ค่ะ โดยหลักสูตรสำหรับเด็กจะสอนพื้นฐานวิธีการสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาด้วยการขึ้นรูปด้วยมือ แบบวิธีบีบ แบบวิธีขด การใช้แม่พิมพ์ การสร้างสรรค์พื้นผิว การลงสีและการเคลือบชิ้นงาน เรียน 5 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ค่าเรียน 2,700 บาท รวมเครื่องมือและอุปกรณ์แล้วค่ะ
 • บ้านดินมดแดง ตั้งอยู่เลขที่ 98/2 หมู่ 5 ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัด ลพบุรี เลยโรงพักโคกตูมไปทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 5 กิโลเมตรค่ะ ที่นี่สอนปั้นดินเผาสำหรับเด็กอายุ 7 ขวบขึ้นไป โดยคิดค่าสอนคอร์สละ 3,000 บาท (12 ชั่วโมง) แต่ถ้าลูกอายุน้อยกว่า 7 ขวบ สามารถมาเรียนพร้อมกับคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ได้ค่ะ อาจารย์ตุ้ยคิดค่าสอนคู่ละ4,500 บาทต่อคอร์ส สอนทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. สามารถนัดเวลาตามแต่สะดวกได้ค่ะ สนใจติดต่ออาจารย์ตุ้ยได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-550-9697
 • เอก Art Shop ตั้งอยู่ที่ถนนระแกง ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ คิดค่าสอนชั่วโมงละ 100 บาท รวมอุปกรณ์ทุกอย่างเรียบร้อย ชาวเชียงใหม่สนใจติดต่ออาจารย์เอกราช สิงห์สกุล ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-035-1142 ค่ะ

ไปเรียนปั้นดินแล้ว อย่าลืมถ่ายรูปผลงานส่งมาอวดครูชมพูบ้างนะคะ พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ

บรรณานุกรม

 1. คุ้มวิมานดิน. (2547). ธรรมชาติ งานศิลป์และดินเผา จากดินเราเอง. http://www.koomwimarndin.com [สืบค้นเมื่อ 29 เมษายน 2556]
 2. ชฎาพร นาวัลย์. (2554). ปั้นดิน ปั้นเด็ก. คอลัมน์สุขภาพ Life Style: กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 22 กันยายน 2554.
 3. บ้านดินมดแดง. (2556) https://www.facebook.com/BanDinModdang [สืบค้นเมื่อ 29 เมษายน 2556]
 4. ปั้นดิน-แต้มไอเดีย “ศิลปะ” พัฒนาเด็ก. (2556). คอลัมน์สดจากเยาวชน: ข่าวสดรายวัน วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556.
 5. Diow. (2553). เอก-ปั้น-ดิน-เผา. http://www.cnxwalkingstreet.com/cnxwp/?p=227. [สืบค้นเมื่อ 29 เมษายน 2556]
 6. http://nendostudio.com/
 7. http://www.potericlay.com

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน