หน้าหลัก » Blogs » พจนานุกรม นิยมมาแต่โบราณ (ตอนที่ 3 และตอนจบ)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เนื่องจากมีการใช้พจนานุกรม (Dictionary) กันอย่างแพร่หลายในโรงเรียน และการยอมรับผู้เชี่ยวชาญภาษามากขึ้น การปฏิบัติต่อภาษาจึงมีผลกระทบต่อการใช้ในระดับหนึ่ง แม้พจนานุกรมส่วนใหญ่จะใช้วิธีการสาธยาย แต่ก็ค่อนข้างดำรงอนุรักษ์นิยมอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว การใช้ภาษาในทางปฏิบัติ จะกำหนดความหมายของคำในภาษา ในขณะที่ภาษามีการเปลี่ยนแปลงและเกิดใหม่ทุกๆ วัน

พจนานุกรมเก่าแก่ที่สุดเท่าที่ทราบกัน สามารถแกะรอยย้อนหลังกลับไปยังยุคสุเมเรียน (Sumerian) ประมาณ 2,300 ปีก่อนคริสต์กาล ซึ่งเป็นพจนานุกรมสองภาษา กล่าวคือสุมาเรียน-อัคคะเดียน (Akkadian) รวบรวมรายชื่อ (Wordlist) อยู่ในรูปศิลาจารึก (Tablet) ค้นพบในสถานที่ที่เป็นประเทศซีเรียปัจจุบัน

ในสหัสวรรษ (Millennium) ก่อนคริสต์กาล มีการประมวลคำศัพท์ (Glossary) ในยุคบาบิโลเนียน (Babylonian) ส่วนพจานานุกรมภาษาจีน กำเนิดขึ้นในราว ศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสต์กาล ซึ่งเป็นภาษาเดียว พนานุกรมภาษาสันสกฤต(Sanskrit) ก็กำเนิดขึ้นในราว คริสต์ศตวรรษที่ 4 ซึ่งมีถึง 10,000 คำ

พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น กำนิดขึ้นในราว ค.ศ. 682 โดยใช้อักขระ (Character) ของจีน พจนานุกรมภาษาไอริช (Irish) ซึ่งกำเนิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 9 เริ่มมีการระบุแหล่งที่มาและความหมาย (Etymology) ของ 1,400 คำ พจนานุกรมฉบับตีพิมพ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก กำเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 1320 ในประเทศอินเดีย ซึ่งใช้คำในภาษาฮินดีและเปอร์เซีย

พจนานุกรมภาษาอาหรับ (Arabic) ได้รับการรวบรวมระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 8 และ14 ในรูปแบบสัมผัสในบทกวี (Rhyme) ของพยางค์สุดท้าย ตามลำดับตัวอักษรของรากศัพท์ (Radicals) หรือตามลำดับตัวอักษรแรกเหมือนระบบภาษาอังกฤษในปัจจุบัน แต่ใช้เป็นพจนานุกรมเฉพาะ (Specialized) โดยใช้คำศัพท์จากคัมภีร์โกหร่าน (Qur'an) ในศาสนาอิสลาม

พจนานุกรมทั่วไป (General) ซึ่งรวบรวมคำและนิยาม (Definition) พร้อมตัวอย่างสนับสนุน ได้แก่ พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ของออกซ์ฟอร์ด (Oxford) พจนานุกรมสมัยใหม่ของยุโรป มักเป็นสองภาษา (Bilingual) และเริ่มเป็นพจนานุกรมหลายภาษา (Multilingual) ในปี ค.ศ. 1502

ในปี ค.ศ.1532 Robert Estienne ได้ตีพิมพ์พจนานุกรมคำพ้อง (Thesaurus) แล้วมีวิวัฒนาการมาเป็นพื้นฐานของพจนานุกรมภาษากรีก (Greek lexicography) ในที่สุด ส่วนพจนานุกรมภาษาโรมัน (Romance) ได้รับการตีพิมพ์ใน ค.ศ. 1611 ในเมืองMadrid และในปี ค.ศ. 1612 ก็มีการตีพิมพ์พจนานุกรมภาษาอิตาลี ซึ่งเป็นแบบอย่าง (Model) ของพจนานุกรมภาษาฝรั่งเศส สเปน และอังกฤษ ในเวลาต่อมา

พจนานุกรมที่รวมคำพูดอ้างอิง (Quotation) จากวรรณคดี ได้รับการตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1726 และเป็นพื้นฐานของพจนานุกรมในเวลาต่อมา ในปี ค.ศ. 1858 พี่น้องตระกูลกริม (Brothers Grimm) ตีพิมพ์พจนานุกรมภาษาเยอรมัน และในปี ค.ศ. 1863 มีการตีพิมพ์พจนานุกรมภาษารัสเซีย

พ่อแม่ควรปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้พจนานุกรมให้มากๆ เพื่อจะได้ใช้ศัพท์ให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะเด็กๆ ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรกนั้น เพียงเรียนรู้และเข้าใจศัพท์ระหว่าง 2,000 - 4,000 คำ ก็สามารถ ใช้พจนานุกรมทั้งเล่มได้

แหล่งข้อมูล:

  1. ครม. เห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ระเบียบการใช้ตัวสะกด - http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1367299791&grpid=&catid=19&subcatid=1903 [2013, May 9].
  2. Dictionary - http://en.wikipedia.org/wiki/Dictionary [2013, May 9].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน