หน้าหลัก » Blogs » พฤติกรรมต่อต้านสังคมคืออะไร? (ตอนที่ 1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


พฤติกรรมต่อต้านสังคมคืออะไร

โลกปัจจุบันเทคโนโลยีเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เป็นสังคมที่ทุกอย่างต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่พ่อแม่บางคนนำเทคโนโลยีเข้ามาเลี้ยงดูลูก ไม่ว่าจะเป็นการให้ลูกเล่นเกมคอมพิวเตอร์ หรือ การให้ลูกดูโทรทัศน์ เพื่อให้ลูกของตนอยู่นิ่งๆ และไม่รบกวนพ่อแม่ในเวลาทำงาน

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 มหาวิทยาลัยโอทาโก ของนิวซีแลนด์ได้ทำการวิจัยโทษของโทรทัศน์ที่มีต่อเด็ก โดยได้ผลสรุปว่า การเลี้ยงลูกโดยนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสามารถทำให้ลูกๆอยู่นิ่งไม่รบกวน แต่แท้จริงแล้วมีสิ่งที่ไม่ดีแฝงตัวอย่างเงียบๆ นั่นคือ พฤติกรรมต่อต้านสังคม (Antisocial Behavior) โดยพฤติกรรมนี้จะแฝงตัวอยู่ในเทคโนโลยีที่มีอยู่ทุกบ้าน นั่นคือ โทรทัศน์ เพราะว่าหากเด็กๆดูโทรทัศน์มากเกินไป จะมีพฤติกรรมต่อต้านสังคม เป็นคนก้าวร้าว นิสัยดุร้าย และเสี่ยงกับโรคจิตที่มีลักษณะในรูปของความก้าวร้าวและเป็นปฏิปักษ์กับสังคม

พ่อแม่บางคนอาจยังไม่เข้าใจว่า “พฤติกรรมต่อต้านสังคม” คืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร และมีวิธีรักษาอย่างไรบ้าง ซึ่งบทความนี้ ผู้เขียนจะอธิบายให้พ่อแม่ทุกคนได้เข้าใจกันนะคะ

ความหมายของ “พฤติกรรมต่อต้านสังคม” พฤติกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของความประพฤติผิดปกติ (Conduct Disorder) ซึ่งไม่ใช่พฤติกรรมที่ประท้วงหรือต่อต้านสังคม แต่หมายถึงเป็นพฤติกรรมที่มักจะแสดงความขัดแย้งกับบรรทัดฐานทางสังคม ไม่ชอบทำตามกฎเกณฑ์ พฤติกรรมนี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิง

ลักษณะของ “พฤติกรรมต่อต้านทางสังคม” ในช่วงแรกอาการจะซน อยู่ไม่นิ่ง พูดคุยเก่ง และเข้ากับคนอื่นได้ง่าย แต่พฤติกรรมที่แท้จริง คือ ความเห็นแก่ตัว นึกถึงแต่ตัวเอง เวลาโกรธไม่สามารถยับยั้งตัวเองได้ การไม่เป็นมิตร และการก้าวร้าว ซึ่งพฤติกรรมทั้งหมดนี้จะแสดงออกมาทางทั้งคำพูดและทางพฤติกรรม

ตัวอย่างของพฤติกรรมต่อต้านทางสังคม เช่น เด็กบางคนอาจจะละเมิดกฎเกณฑ์ ไม่ทำตามกฎระเบียบของโรงเรียน หรือ ฝ่าฝืน ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ หรือคุณครู หรือ เด็กบางคนอาจจะโกหกและขโมยของที่ตัวเองอยากได้หรือแกล้งคนอื่นเพื่อสร้างความสะใจให้แก่ตัวเอง

พ่อแม่บางคนอาจจะสงสัยว่าพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นจากสาเหตุใด ผู้เขียนจะกล่าวว่า พฤติกรรมต่อต้านสังคมเกิดขึ้นจาก 2 อย่าง คือ

1. สาเหตุจากฮอร์โมนในร่างกาย โดยเฉพาะ ฮอร์โมนซีโรโตนิน (Serotonin) ซึ่งเป็นฮอร์โมนในการแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก แต่ถ้าฮอร์โมนชนิดนี้ผิดปกติ นอกเหนือจากเกิดพฤติกรรมต่อต้านสังคม แล้วยังก็ทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า หรือสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

2. สาเหตุจากสิ่งแวดล้อม คือ การเลี้ยงดูของพ่อแม่ พ่อแม่บางคนเลี้ยงลูกอย่างเข้มงวดเกินไป หรือ บางคนไม่ดูแลลูกเลย หรือพ่อแม่มีพฤติกรรมก้าวร้าว จะส่งผลให้ลูกมีพฤติกรรมต่อต้านสังคม ก้าวร้าว ไม่ฟังใคร หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ

แหล่งข้อมูล:

  1. ทีวีดัดนิสัยให้เป็นคนต่อต้านสังคม -http://ascannotdo.wordpress.com/tag/antisocial-personality-disorder/[2014, February25]
  2. What is antisocial behavior? - http://www.wisegeek.org/what-is-antisocial-behavior.html[2014, February25]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน