หน้าหลัก » Blogs » พฤติกรรมต่อต้านสังคมคืออะไร? (ตอนที่ 2 และตอนจบ)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


พฤติกรรมต่อต้านสังคมคืออะไร

ต่อจากตอนที่แล้วที่ผู้เขียนอธิบายถึงสาเหตุสังคม มาถึงตอนนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงพฤติกรรมที่พ่อแม่สามารถสังเกตลูกว่าอยู่ในเกณฑ์หรือไม่ โดยถ้ามากกว่า 3 ข้อขึ้นไป พ่อแม่ควรดูแลลูกอย่างใกล้ชิด เพราะลูกอาจจะเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมต่อต้านสังคม

 1. แสดงพฤติกรรมที่อันตรายต่อตนเองและต่อคนอื่น
 2. การโกง และการโกหก
 3. ไม่ทำตามกฎ และมีความสุขกับการผิดกฎ
 4. ยืมเงินเพื่อนแล้วไม่คืน
 5. การขโมยของ
 6. การแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวและมักจะมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อน
 7. รังแกเพื่อนแรงๆ ให้เพื่อนเจ็บตัว โดยไม่รู้สึกว่าตัวเองผิด
 8. มีความมั่นใจตนเองเกินไป
 9. ชอบเล่นไฟ
 10. รังแกสัตว์

พฤติกรรมต่อต้านทางสังคม ไม่สามารถตรวจได้ทางเลือด ทางแล็บ หรือทดสอบทางพันธุกรรมได้ แต่แพทย์หรือนักจิตวิทยาจะใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรมของเด็กว่าปัญหาด้านสังคมหรือไม่

หลังจากนั้นพ่อแม่ท่านใดที่คิดว่าลูกตนเองมีพฤติกรรมที่แสดงว่าเป็น “พฤติกรรมต่อต้านสังคม” พ่อแม่ไม่ต้องตื่นตระหนกเกินไป เพราะปัญหานี้สามารถรักษาได้ โดยการบำบัด หากพ่อแม่เจอปัญหานี้ตั้งแต่เด็ก จะยิ่งทำให้ง่ายต่อการบำบัด โดยการบำบัดจะเริ่มจาก Cognitive Behavior Therapy

การบำบัดดังกล่าว เป็นการบำบัดที่เกี่ยวกับ ความคิด ความรู้สึก การแสดงออกและการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายที่มีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งเป็นการบำบัดที่จะเปลี่ยน เหตุผลทางจิตใจ การเรียนรู้เห็นอกเห็นใจ และการจัดการความไม่พอใจให้ไปในทางบวก

จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด สรุปได้ว่าพฤติกรรมต่อต้านสังคมไม่สามารถรักษาด้วยยา หรือทางเลือดได้ แต่วิธีที่จะทราบได้ว่าลูกมีพฤติกรรมต่อต้านทางสังคมหรือไม่ พ่อแม่ต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรมลูกว่ามีเกณฑ์เกิน 3 ข้อหรือไม่ หากเกิน 3 ข้อ พ่อแม่ควรที่จะพูดคุยกับลูก หรือหากเป็นหนัก ควรพาไปพบแพทย์

แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือ การเลี้ยงดูลูก พ่อแม่ควรใส่ใจ ไม่เข้มงวด พูดคุยกับลูกเป็นประจำ ไม่ให้ลูกอยู่กับเทคโนโลยีมากเกินไป และรับฟังปัญหาของลูกอยู่เสมอ ช่วยกันรับฟังและช่วยกันแก้ไข ไม่ทิ้งลูกให้เผชิญกับปัญหาเพียงลำพัง

แหล่งข้อมูล:

 1. ทีวีดัดนิสัยให้เป็นคนต่อต้านสังคม -http://ascannotdo.wordpress.com/tag/antisocial-personality-disorder/[2014, February 25]
 2. What is antisocial behavior? - http://www.wisegeek.org/what-is-antisocial-behavior.html[2014, February 25]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน