หน้าหลัก » Blogs » พฤติกรรมทางอารมณ์ (ตอนที่ 1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


นายสรวงศ์ เทียนทอง รมช.สาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า เด็กระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาประมาณ 2 ล้านคน มีปัญหาพฤติกรรมทางอารมณ์ที่ต้องได้รับการดูแล พฤติกรรมหลักมี 4 เรื่อง ได้แก่ การเล่นเกม การใช้สารเสพติด การใช้ความรุนแรงทะเลาะวิวาท และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เกิดการตั้งครรภ์ในวัยเรียน

นายสรวงศ์ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินโครงการร่วมกันมาเป็นเวลา 3 ปี ได้พัฒนาโครงการดูแลช่วยเหลือเรื่องต่าง ๆ เช่น ระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กทั้งระดับประถมและมัธยม สร้างเครือข่ายการดูแล พัฒนาระบบแนะแนว รวมถึงการศึกษารูปแบบนักจิตวิทยาโรงเรียน และหลังจากนี้จะมีการพัฒนานโยบาย 1 โรงพยาบาล 1 โรงเรียน โดยจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาคุณภาพ (Psychosocial Clinic) แก่เด็ก

นพ.อิทธิพล สูงแข็ง รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า “นักจิตวิทยาโรงเรียน” เป็นตัวเชื่อมต่อการดูแลระหว่างโรงเรียนกับโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปัญหาของเด็กในโรงเรียนที่พบมากที่สุด คือ การไม่อยู่ในกฎระเบียบ ปัญหาครอบครัวและความเครียด

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตได้แนะนำกิจกรรมที่ส่งเสริมการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต คือ กิจกรรมเสริมทักษะชีวิต และสร้างความภาคภูมิใจในคุณค่าตนเอง และกิจกรรมด้านการบำบัดเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม การเรียน และอารมณ์

อารมณ์เป็นส่วนประกอบของสถานการณ์หรือประสบการณ์ การแปลผลข้อมูล การรับรู้ และคำตอบหรือความรู้สึกที่มีความสัมพันธ์กับประสบการณ์ของแต่ละสถานการณ์ อารมณ์มีหลายระดับ มีลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางจิตใจ เป็นสะพานของความคิด ความรู้สึก และการกระทำ

อารมณ์จะเป็นตัวควบคุมความคิด พฤติกรรม และการกระทำ ที่มีผลต่อทางร่างกายเช่นเดียวกับมีผลต่อความรู้สึกและความคิด คนที่มีอารมณ์เพิกเฉย ละเลย กดดัน และเปราะบาง เป็นสิ่งที่บ่งบอกอาการป่วยทางกาย อารมณ์ไม่ใช่การปลดปล่อยแต่เป็นการเผาผลาญทางร่างกาย

ลักษณะของอารมณ์กดดัน เป็นพลังในการเก็บอารมณ์ ถ้าเด็กเก็บอารมณ์มาเป็นเวลานาน จะมีการตอบสนองที่ต่ำ อารมณ์ที่เก็บกดจะสามารถทำให้เหนื่อยและซึมเศร้า ลักษณะอารมณ์ที่เหน็ดเหนื่อยและอารมณ์เก็บกด มีดังนี้

 • เหนื่อย
 • ซึมเศร้า
 • แกล้งทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้น
 • ไม่ค่อยพูดเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเอง
 • มองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆ
 • ปวดเมื่อยตามตัว
 • รู้สึกโกรธเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วสองสามวัน
 • มีปัญหากับความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว เพื่อน และคนสนิท
 • ขาดความทะเยอทะยานและความกระตือรือร้น

แหล่งข้อมูล

 1. สธ.ระบุเด็ก 2 ล้านคนมีปัญหาพฤติกรรมทางอารมณ์ เล็งเพิ่มนักจิตวิทยาโรงเรียนดูแลสุขภาพจิตเด็ก - http://www.posttoday.com [2013, November 22].
 2. Emotions - How To Understand, Identify Release Your Emotions. What Are Emotions – Feelings?- http://www.mkprojects.com/fa_emotions.html [2013, November 22].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน