หน้าหลัก » Blogs » พฤติกรรมทางอารมณ์ (ตอนที่ 2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


พฤติกรรมทางอารมณ์ของเด็กจะแสดงออกมาทางด้านบวกหรือทางด้านลบ ขึ้นอยู่กับการปลูกฝังแสดงออกทางอารมณ์ให้ตั้งแต่เด็ก ซึ่งพ่อแม่ควรช่วยให้ลูกเข้าใจตัวเองแสดงอารมณ์ออกมา ดังนี้

 • พ่อแม่อธิบายอารมณ์ที่ลูกแสดงออกมา อาจจะบอกว่าอารมณ์ที่ลูกแสดงออกมาชื่อว่าอะไร และกระตุ้นให้บอกว่าตอนนี้มีความรู้สึกอย่างไร โดยการอธิบายและควรสอนให้ลูกรู้จักคำที่เข้าใจง่าย อาจจะอธิบายโดยใช้รูปภาพ หนังสือ หรือวิดีโอที่อธิบายความรู้สึก
 • ควรให้โอกาสลูกในการแสดงความรู้สึกของตัวเองและความรู้สึกของผู้อื่นเป็นประจำ เช่น พ่อแม่อาจจะถามลูกว่า การขี่จักรยานสนุกไหม พ่อแม่เห็นลูกยิ้มนะ ลูกมีความสุขใช่ไหมจ๊ะ หรือให้บอกอารมณ์ความรู้สึก เมื่อลูกเล่นเกม หรือ ขี่จักรยาน
 • สอนให้ลูกรู้จักความแตกต่างในการตอบสนองความรู้สึก ความขัดแย้ง และปัญหา ควรสอนความรู้สึกในทางด้านบวก

นอกจากการปลูกฝังทางอารมณ์ให้กับเด็กแล้ว พ่อแม่ ผู้ปกครองควรคำนึกถึงพฤติกรรมและควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด คือ พฤติกรรมการเล่นเกม ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ผู้ปกครองและครูต่างกังวลกัน ซึ่งมีนักวิจัยได้สร้างข้อสังเกต 8 สัญญาณที่เด็กมีพฤติกรรมติดเกม ดังนี้

 • เล่นเกมเกือบทุกวันหรือไม่
 • เล่นเป็นเวลานานหรือไม่ (เล่นเกมมากกว่า 3 - 4 ชั่วโมง)
 • เล่นเพื่อความตื่นเต้นหรือไม่
 • รู้สึกตื่นตระหนกถ้าไม่ได้เล่นเกม
 • ให้ความความสนใจสังคมและกิจกรรมการเล่นกีฬาหรือไม่
 • เล่นเกมแทนการทำการบ้านหรือไม่
 • พยายามทำสิ่งที่ไร้ประโยชน์ในเวลาที่จำกัดหรือไม่
 • ขาดความสนใจในกิจกรรมประจำวันหรือไม่

ถ้าเด็กๆ มีพฤติกรรมดังกล่าวไม่ว่าจะมากหรือน้อย ก็เป็นสัญญาณที่ว่าเด็กๆ เริ่มมีพฤติกรรมติดเกม ผู้ปกครองควรที่จะป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวจะเกิดขึ้นกับลูก

วิธีป้องกันเด็กไม่ให้ติดเกม ดังนี้

 • ควรกำหนดเวลาในการเล่น
 • ควรให้ลูกทำการบ้านให้เสร็จก่อนที่จะเล่นเกม
 • เมื่อลูกๆ ซื้อเกม ผู้ปกครองควรดูแลประเภทของเกมที่ลูกอย่างใกล้ชิด
 • ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกของคุณ
 • ถ้าเด็กเริ่มมีพฤติกรรมควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้ ผู้ปกครองควรให้หยุดเล่นเกม
 • เฝ้าดูทัศนคติและพฤติกรรมของเด็กเมื่อเด็กเล่นกับเพื่อนและญาติ
 • โน้มน้าวให้ลูกและเพื่อนของลูกเล่นที่บ้าน
 • ลังเกตเด็กผู้ชายเป็นหลักเพราะเสี่ยงต่อการมีปัญหาพฤติกรรมติดเกม

แหล่งข้อมูล:

 1. สธ.ระบุเด็ก 2 ล้านคนมีปัญหาพฤติกรรมทางอารมณ์ เล็งเพิ่มนักจิตวิทยาโรงเรียนดูแลสุขภาพจิตเด็ก - http://www.posttoday.com [2013, November 23].
 2. Emotions - How To Understand, Identify Release Your Emotions. What Are Emotions – Feelings? - http://www.mkprojects.com/fa_emotions.html [2013, November 23].
 3. 8 Signs Your Child is a Video Game Addict and Safeguards for Video Gameplay - http://www.focusonthefamily.com/parenting/protecting_your_family/parents-guide-to-video-games/safeguards-for-video-gameplay.aspx [2013, November 23].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน