หน้าหลัก » Blogs » มาตรฐานการศึกษา ต้องมาจากอนุบาล (ตอนที่ 2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


งานวิจัยในระดับนานาชาติได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเด็กในการศึกษาระดับปฐมวัยมาจากการแบ่งเวลาที่เหมาะสม การเรียนมากกว่าวันละ 2.5 ชั่วโมงต่อวัน ไม่ได้ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการเรียนทำให้เด็กใช้เวลากับครอบครัวน้อยลง และทำให้มีเวลาเรียนรู้ประสบการณ์ด้านอื่นๆ น้อยลงด้วย

ปกติแล้วการศึกษาระดับบริบาล (Infant education) หมายถึง ระดับการศึกษาสำหรับเด็กก่อนจะเข้าโรงเรียนหรือก่อนวัยเรียน สำหรับในบางประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหราชอาณาจักร การศึกษาระดับบริบาลในโรงเรียนจะถูกจัดขึ้นสำหรับเด็กวัย 4 - 7 ปี

ในโรงเรียนเหล่านี้จะแยกเด็กออกเป็นกลุ่มตามอายุ และสอนเด็กที่อายุน้อยที่สุดตามโครงสร้างการสอนที่ต่างจากเด็กอายุมากกว่า หลายคนเชื่อว่าการศึกษาในระดับก่อนวัยเข้าเรียนส่งผลอย่างเห็นได้ชัดต่อความสามารถของเด็กในการจัดการกับสิ่งต่างๆให้สำเร็จเมื่อโตขึ้น ผลการวิจัยหลายชิ้นก็สนับสนุนแนวคิดนี้ด้วย ดังจะยกตัวอย่าง ตามหัวข้อถัดไป

การสำรวจวิจัย ณ เมือง Ypsilanti รัฐ Michigan ในสหรัฐอเมริกา พบว่าเด็กวัย 3 - 4 ปีจากครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้รับการศึกษาก่อนวัยเรียนมีโอกาสกลายเป็นกลุ่มคนที่ฝ่าฝืนกฎหมายก่อนอายุ27 มากกว่าเด็กที่ได้รับการศึกษาก่อนวัยเรียนถึง 5 เท่า

การศึกษาก่อนหน้ายังพบว่า กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยที่เข้าเรียนในโปรแกรมการศึกษาก่อนวัยเรียนนั้น เมื่อทำงานแล้วได้รับรายได้เฉลี่ยๆ พอๆ กับคนทั่วไป แต่ก่อนอายุ 40 ปี ก็จะมีรายได้มากกว่าปีละ 5,500 ดอลลาร์ (ประมาณ 165,000 บาท) มากกว่าคนที่ไม่ได้รับการศึกษาก่อนวัยเรียน

ผลการศึกษายังบอกอีกว่า กลุ่มคนรายได้ต่ำที่เข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาระดับปฐมวัยในตอนเด็ก มีแนวโน้มที่จะเรียนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีบ้านเป็นของตนเอง และมีการครองคู่สมรสที่ยาวนานด้วย ในขณะที่การศึกษาจากอีกโครงการหนึ่ง ก็พบเช่นกันว่าเด็กที่มาจากครอบครัวรายได้ต่ำที่ได้รับการศึกษาก่อนวัยเรียน มีแนวโน้มน้อยกว่าที่จะซ้ำชั้น และมีแนวโน้มต่ำที่จะเข้าไปพัวพันกับปัญหาด้านการทำผิดกฎหมายในอนาคต

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัย ที่ตั้งคำถามว่า “เหตุใดการเลี้ยงดูในวัยทารก สามารถทำนายระดับสติปัญญาของเด็กเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ได้ด้วย?” โดยผลการศึกษาพบว่า การพูดกับเด็กวัย 8 ถึง 24 เดือนบ่อยๆ จะช่วยพัฒนาระดับสติปัญญาของเด็กอย่างเห็นได้ชัดในอนาคต

ผลการศึกษา ในปี พ.ศ. 2520 เรื่อง “พัฒนาการของเด็ก” กล่าวว่าการเรียนรู้ทักษะการรู้จำภาพและประสาทสัมผัสทางการมองเห็นในวัย 7 - 12 เดือน นั้นสำคัญต่อระดับสติปัญญา (Intelligent quotient : IQ) ของเด็กในอนาคตด้วยเช่นกัน

รายงานผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Louisiana ในเรื่องพัฒนาการของเด็กในช่วงเวลาหลายปีต่อเนื่อง พบว่าทารกที่ได้ดูวีดิทัศน์ การสอนคำต่างๆ จะสามารถจดจำคำได้มากกว่า100 คำก่อนอายุ 12 เดือน และมากกว่า 500 คำ ก่อนอายุ 15 เดือนด้วย

แหล่งข้อมูล:

  1. Early childhood education - http://en.wikipedia.org/wiki/Early_childhood_education [2013, June 17].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน