หน้าหลัก » Blogs » ร้านหนังสือลอยน้ำใหญ่ที่สุดในโลก (ตอนที่ 2 และตอนจบ)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


OM Ships International (OMSI) คือองค์การที่อยู่เบื้องหลัง MV Logos Hope และคณะสงฆ์เรือ (Ships Ministry) ซึ่งเริ่มต้นในคริสต์ทศวรรษ 1970 (พ.ศ. 2513) โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวของชาวคริสต์ทั่วโลก (Global Christian) เพื่อการแพร่กระจายคำสอน [ของพระเจ้า] (Outreach movement)

จุดมุ่งหมายขององค์กรนี้ คือนำความรู้ ความช่วยเหลือ และความหวังไปสู่ผู้คนทั่วโลก โดยเป็นแหล่งสำคัญในการกระจายหนังสือ ส่งเสริมให้มีความเข้าใจข้ามวัฒนธรรม ฝึกปรือเยาวชนสำหรับชีวิตและบริการที่มีประสิทธิผล ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และแบ่งปันสาสน์ความหวังในพระเจ้าทุกครั้งที่มีโอกาส

MV Logos Hope มีหนังสืออยู่ในสต๊อคจำนวนครึ่งล้านแล่ม ประกอบด้วยหลากหลายประเภท อาทิ วิทยาศาตร์ การกีฬา งานอดิเรก การปรุงอหาร ศิลปะ เศรษฐศาสตร์ และการแพทย์ รวมทั้งหนังสือเกี่ยวกับศรัทธาต่อพระเจ้า และชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ให้บริการในนามของพระเจ้า

หนังสือดังกล่าว ได้รับการคัดเลือกตามความสนใจของสมาชิกในครอบครัว โดยคำนึงถึงความต้องการของชุมชนท้องถิ่นทางด้านการศึกษา สังคม และจริยธรรม มีหนังสือจำนวนมากที่อุทิศให้กับเด็กๆ และภาษาท้องถิ่น นอกเหนือจากหนังสือส่วนใหญ่ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ

หนังสือที่วางขาย มีราคาต่ำกว่าราคาปกมาก ในขณะที่บางท่าเรือ มีการบริจาคหนังสือเป็นปริมาณมาก นอกจากนี้ แขกผู้เยี่ยมชมในประเทศ [ที่ OMSI เห็นสมควร] จะได้รับการแจกฟรี โดยเฉพาะเอกสารอธิบายความจำเป็นที่ต้องมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้อง (Right relationship) กับพระเจ้า

MV Logos Hope มีตารางเดินทางแวะท่าเรือต่างๆ ตลอดปี โดยที่แต่ละครั้ง จะแวะท่าเรือเป็นเวลา 2 ถึงหลายสัปดาห์ ตั้งแต่เปิดตัวให้บริการมาต้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 เรือลำนี้ ได้เดินทางไปย่านน้ำต่างๆ ตั้งแต่ยุโรปตอนเหนือ ทะเลแคริบเบียน อัฟริกาตะวันตก และทะเลเมดิเตอเรเนียน คาบสมุทรอาระเบียน และเมื่อไม่นานมานี้เอเชียใต้ แขกผู้เยี่ยมชมวันละหลายร้อยถึงหลายพันคน ถัวเฉลี่ยปีละกว่า 1 ล้านคน เรือลำนี้ได้แวะเยี่ยมท่าเรือ 450 แห่ง ตามประเทศและอาณาเขตต่างๆ รวม ใน 150 แห่ง โดยมีแขกผู้เยี่ยมชมเรือแล้วกว่า 42 ล้านคน

บุคลกรบนเรือรวมทั้งนักวิชาชีพ อาทิ เจ้าหน้าที่ดาดฟ้า วิศวกร กลาสี ช่างไม้ ช่างประปา ช่างบัดกรี ช่างไฟ และช่างสร้างเครื่องมือ (Tool-maker) หรือ แพทย์ พยาบาล นักบัญชี ผู้สื่อข่าว ช่างภาพ นักคอมพิวเตอร์ และพ่อครัว ที่มาอยู่ร่วมกันด้วยความเต็มใจทีให้บริการตามความจำเป็น และมีส่วนร่วมในโปรแกรมการฝึกอบรมบนเรือ

การขึ้นบกตามท่าเรือต่างๆ ก็เป็นโอกาสของประสบการณ์ในชีวิตในการเรียนรู้วัฒนธรรมอื่นๆ และแบ่งปันวัฒนธรรมของตนเองภายในชุมชนท้องถิ่น จุดเด่น (Highlight) ของโปรแกรม ในท่าเรือหลายๆ แห่ง อยู่ที่ “คืนนานาชาติ” (International Night) ซึ่งมักจะจัดบนชายฝั่ง ณ สถานที่เรียกความสนใจให้คนท้องถิ่นนับหลายร้อยหรือรายพันคนมาร่วมงานด้วย งานนี้จะมุ่งเน้นความเป็นนานาชาติของชุมชนเรือ โดยลูกเรือจะแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ท้องถิ่น รวมทั้งร้องรำทำเพลง เพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันผู้คนในท้องถิ่น

แหล่งข้อมูล

  1. GBA Ship - http://www.gbaships.org/ [2013, March 4].
  2. OM Ship International - http://www.omships.org/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=278 [2013, March 4].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน