หน้าหลัก » Blogs » ลูกหายไปได้ภายใน 90 วินาที (ตอนที่ 2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ลูกหายไปได้ภายใน90วินาที

การทดลองของรายการ Daybreak จากอังกฤษ ทำให้เรามองเห็นเป็นรูปธรรมว่า เด็กๆ โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 11 ปีนั้น สามารถถูกคนแปลกหน้าชักจูงและล่อลวงได้สำเร็จภายในระยะเวลาเพียง 1 นาทีครึ่งเท่านั้น ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของบุตรหลาน และความสบายใจของผู้ปกครองเอง ผู้ปกครองไม่ควรละสายตาจากบุตรหลานแม้เพียงเสี้ยววินาที

ในตอนนี้ ผู้เขียนจะกล่าวถึงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการลักพาตัวเด็ก เพื่อที่ผู้ปกครองจะได้ทราบเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการระวังไม่ให้บุตรหลานถูกลักพาตัวไป

1. ประเภทของผู้ก่อเหตุลักพาตัว

FBI ของสหรัฐอเมริกา ได้แยกประเภทของผู้ก่อเหตุลักพาตัวไว้ 4 ประเภทด้วยกัน คือ

1.1 เป็นโรคจิต มีรสนิยมชอบร่วมเพศกับเด็ก (Paedophile) ผู้ก่อเหตุลักพาตัวเด็กส่วนใหญ่เข้าข่ายนี้ และผู้ที่เป็น Paedophile นี้มักเข้ากับเด็กได้ดีกว่าผู้ใหญ่ เพราะเข้าใจว่าเด็กชอบหรือไม่ชอบอะไร จึงทำให้เด็กหลงเชื่อและคล้อยตามได้ง่าย

1.2 เป็นมิจฉาชีพ ผู้ค้ากำไรจากเด็ก (Profiteer) มักนำเด็กไปขายต่อในตลาดมืด

1.3 เป็นฆาตกรต่อเนื่อง (Serial killer) อาจถูกครอบงำโดยลัทธิ หรือความเชื่อต่างๆ

1.4 เป็นโรคจิตที่ต้องการมีบุตร (Childless psychotic) มักลักพาตัวเด็กเพื่อนำไปเลี้ยงเป็นลูกของตนเอง

หรือนำไปแทนลูกที่สูญเสียไป

ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับผู้ก่อเหตุลักพาตัวเด็ก คือ ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่รู้จักกับเด็กอยู่แล้ว ในกรณีที่มีการฆาตกรรมร่วมด้วย ส่วนใหญ่ผู้ลักพาตัวที่เป็นฆาตกรจะมีประวัติความรุนแรง ในสหรัฐอเมริกา 60% ของฆาตกรที่ลักพาตัวเด็กเคยถูกจับกุมในคดีที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงมาก่อน ฆาตกรลักพาตัวเด็กมีอายุเฉลี่ย 27 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ครึ่งหนึ่งอาศัยอยู่ลำพังหรืออยู่กับบิดามารดา ครึ่งหนึ่งไร้อาชีพ และส่วนใหญ่เปลี่ยนที่อยู่บ่อย

2. สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการถูกลักพาตัว

สภาพแวดล้อมที่ทำให้เด็กตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะถูกลักพาตัว มีดังนี้

2.1 เดินไป-กลับจากโรงเรียนโดยลำพัง

2.2 รอรถโรงเรียนคนเดียว

2.3 เล่นในสนามเด็กเล่นในช่วงค่ำ หรือเล่นโดยลำพัง หรือถูกละสายตาจากผู้ปกครอง

2.4 เดินเล่นสำรวจบริเวณพื้นที่ห่างไกลและลับตาคน

2.5 เดินในที่เปลี่ยว ไฟสลัว หรือในพื้นที่สาธารณะที่มีลักษณะปิด เช่น ห้องซักรีดของหอพัก

2.6 ขี่จักรยานตามลำพัง หรือในยามวิกาล

2.7 ยืนรอบริเวณลานจอดรถ

2.8 เดินโดยลำพังในที่ที่มีคนพลุกพล่าน เช่น ห้างสรรพสินค้า

2.9 ใส่เสื้อที่มีชื่อของเด็กติดอยู่ ทำให้ผู้ก่อเหตุสามารถแสร้งทำเป็นรู้จักได้

สังเกตได้ว่า การปล่อยเด็กไว้ตามลำพัง ไม่ว่าจะเป็นในที่ที่มีคนพลุกพล่าน หรือในที่เปลี่ยวก็ตาม ล้วนแต่เป็นการก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการลักพาตัวเด็กทั้งสิ้น ผู้ปกครองจึงควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ไม่ให้คลาดสายตา

แหล่งข้อมูล:

  1. The Abduction of Children by Strangers in Canada: Nature and Scope - http://www.rcmp-grc.gc.ca/pubs/omc-ned/abd-rapt-eng.htm [March 1, 2014].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน