หน้าหลัก » Blogs » วันช้างไทย มิให้สูญพันธุ์ (ตอนที่ 1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เมื่อกลางเดือนนี้นายสุริยา แสงพงค์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดกิจกรรม “วันช้างไทย” ตามที่รัฐบาลกำหนด ณ ส่วนแสดงช้างเอเชีย สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยได้มอบเค้กผลไม้ มีทั้ง อ้อย กล้วย แตงโม ข้าวโพด ฯลฯ หลากหลายชนิด ให้โขลงช้าง

มีผู้เข้าร่วมเป็นสักพยานจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งผู้บริหาร พนักงาน นักเรียน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ต่างพร้อมที่จะให้ความร่วมมือร่วมแรงกันในการที่จะดูแลรักษาช้างไทย มิให้สูญพันธุ์ไป เพราะนับวันจำนวนช้างก็ร่อยหรอลง

ช้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammal) ขนาดใหญ่ โดยปรกติแบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ช้างอัฟริกา กับช้างเอเชีย (ซึ่งรวมช้างไทยด้วย) และยังมีหลักฐานความแตกต่างในช้างอัฟริการะหว่างเผ่าพันธุ์ (Species) ของช้างพุ่มไม้ (Bush elephant) และช้างป่า (Forest elephant)

เผ่าพันธุ์ช้างที่ยังมีชีวิตอยู่กระจัดกระจายอยู่ทั่วทวีปอัฟริกา แถบทะเลทรายซาฮารา (sub-Saharan Africa) และทั่วเอเชีย แถบใต้และตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนช้างที่ได้สูญพันธุ์ไปแล้ว (Extinct) ได้แก่ ช้างโบราณขนาดมหึมา แมมมัธ (Mammoth) และ มาสโตดอน (Mastodon)

ในบรรดาสัตว์บก (Terrestrial animal) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ช้างอัฟริกาตัวสูงถึง 4 เมตร (13 ฟุต) และมีน้ำหนัก 7,000 กิโลกรัม (15,000 ปอนด์) ช้างมีลักษณะพิเศษที่เด่นชัด คืองวง (Proboscis/trunk) ซึ่งมีประโยน์หลายอย่าง โดยเฉพาะสำหรับไขว่คว้าสิ่งของ

ฟันหน้า (Incisor) ของช้างค่อยๆ งอกในลักษณะแหลมยาว (Tusks) ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับขนย้ายวัตถุและขุดดิน รวมทั้งเป็นอาวุธในการต่อสู้ [อาทิ ยุทธหัตถีระหว่างไทยกับพม่า] ช้างมีใบหูใหญ่กระพือ (Flaps) ที่ช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย ช้างอัฟริกามีใบหูใหญ่กว่า และหลังเว้าโค้งเข้า (Concave back) ในขณะที่ช้างเอเชียมีใบหูที่เล็กกว่า และหลังนูนโค้งออก (Convex) หรือหลังแนวระนาบ (Level)

ช้างเป็นสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหาร (Herbivorous) และอยู่ตามที่ต่างๆ อาทิ ที่ราบกว้าง (Savannah) ป่า ทะเลทราย และชายเลน (Marsh) ช้างชอบอยู่ใกล้น้ำ และเป็นเผ่าพันธุ์หลักสำคัญ (Keystone) เนื่องจากผลกระทบของช้างต่อสภาพแวดล้อม และเคลื่อนย้ายเป็นโขลงไปตามสภาพแวดล้อม

สัตว์อื่นๆ มีแนวโน้มที่จะห่างไกลจากสัตว์ล่าเหยื่อ (Predator) อาทิ สิงโต เสือ และสุนัขป่า ซึ่งมักจะพุ่งเป้าไปที่ช้างอายุน้อย [ลูกช้าง] ในขณะที่ช้างตัวเมียมีแนวโน้มที่จะอยู่เป็นกลุ่มครอบครัวช้าง ซึ่งมักประกอบด้วยช้างตัวแม่และกลุ่มตัวลูกช้าง หรือรวมกลุ่มกับช้างตัวแม่และกลุ่มตัวลูกช้างอื่นๆ

ตามปรกติ ช้างหลายๆ ครอบครัว จะมาชุมนุมกัน (Socialize) ซึ่งมักมีจ่าโขลงเป็นช้างตัวเมียที่มีอายุมากที่สุดทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัว (Matriarch) ช้างเป็นสัตว์สังคมแบบแยกตัว-รวมตัว (Fission-fusion society) อาทิ จะรวมตัวกัน (Fusion) นอนในที่เดียวกันในตอนกลางคืน และแยกตัวกัน (Fission) เป็นกลุ่มเล็กๆ ออกไปหาอาหารกิน (Forage) ในตอนกลางวัน

แหล่งข้อมูล

  1. สวนสัตว์เขาเขียว “จัดวันช้างไทย” มอบเค้กผลไม้ให้เป็นของขวัญ -
  2. http://www.naewna.com/local/44785 [2013, March 19]
  3. Elephant - http://en.wikipedia.org/wiki/Elephant. [2013, March 19].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน