หน้าหลัก » Blogs » วันนี้ ลูกคุณดื่มนมหรือยัง (ตอนที่ 2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ในฐานะที่เป็นผลผลิตทางการเกษตร นมได้รับการผลิตมาจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แล้วนำมาใช้เป็นอาหารให้กับมนุษย์อีกทีองค์การอนามัยโลก แนะนำว่าเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง 6 เดือน ควรได้รับนมแม่ด้วยเช่นกัน และยังควรดื่มนมแม่นอกจากอาหารอื่นไปอีก 2 ปีหรือมากกว่านั้นด้วย ในบางวัฒนธรรมมีการให้นมเด็กไปจนถึงอายุ 3 - 5 ปี หรืออาจนานกว่านั้นก็ได้

ในหลายวัฒนธรรมทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกตะวันตก หลังจากพ้นวัยทารกแล้ว คนก็ยังดื่มนมอยู่ และในหลายครั้งคนดื่มนมของสัตว์ชนิดอื่นนอกจากวัวด้วย (เช่น แพะ แกะ) นับเป็นเวลากว่าพันปีมาแล้ว ที่นมวัวได้ผ่านกรรมวิธีทำให้เป็นอาหารประจำวันชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นครีม เนย โยเกิร์ต และไอศกรีม

มนุษย์เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตไม่กี่ชนิดที่ยังคงดื่มนมหลังจากพ้นวัยทารกไปแล้ว แม้ผู้ใหญ่หลายคนจะเกิดอาการแพ้น้ำตาลแลคโตส (Lactose intolerance) หรือ มีอาการท้องเสียที่เกิดจากการดื่มนม โดยน้ำตาลแลคโตสนั้นพบแค่ในนม และพืชบางชนิดเท่านั้น เอนไซมน์ที่ย่อยแลคโตส ชื่อว่า แลคเตส (Lactase)

แลคเตสในลำใส้เล็กจะหลั่งออกมาปริมาณมากที่สุดหลังจากที่เด็กเพิ่งคลอด จากนั้นปริมาณแลคเตสจะเริ่มลดลง การขาดแลคเตส ทำให้ไม่มีเอนไซนม์ช่วยย่อยแลคโตส ให้กลายเป็นน้ำตาล (Glucose) จนเมื่อดื่มนมบางคนเกิดอาการแพ้อย่างหนักแม้จะดื่มเพียงเล็กน้อย บางคนดื่มได้บ้างในปริมาณที่พอเหมาะ

หลายๆ คนก็สามารถดื่มนม รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากนมได้ในปริมาณมาก โดยไม่เกิดอาการแพ้ใดๆ ทั้งนี้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ดื่มนมโดยร่างกายไม่ได้ผลิตแลตเตสออกมาอย่างเพียงพอ ต่างก็มีโอกาสเป็นโรคหรือเกิดอาการผิดปกติต่างๆ ได้เหมือนกันหมด ไม่ว่าจะเป็นโรคท้องเสีย แก๊สในลำไส้เล็ก ตะคริว แน่นท้อง ท้องเฟ้อ

สาเหตุก็คือแลคโตสที่ไม่ได้รับการย่อยจะเดินทางผ่านกระเพาะอาหาร ลำไส้ และทำหน้าที่เป็นสารอาหารให้กับจุลชีพในร่างกาย จุลชีพเหล่านี้จะขับถ่ายแก๊สออกมา จนผู้ที่รับประทานนมเกิดแก๊สในท้องไปด้วย เว้นเสียแต่ว่าคุณดื่มนมเป็นประจำ หรือ ดื่มบ่อยๆ ดังนั้นการดื่มนมป็นประจำก็สำคัญมากเช่นกันแม้เด็กจะโตแล้วก็ตาม

จากการศึกษาในปี พ.ศ. 2549 พบว่าสำหรับผู้หญิงที่อยากมีลูก หากดื่มนมที่มีไขมันทุกวันจะช่วยให้มีโอกาสตั้งครรภ์มากขึ้น ในขณะที่ถ้าได้รับไขมันจากนมไม่เพียงพอ โอกาสตั้งครรภ์ก็จะน้อยลงด้วย

การศึกษาจากหลายแหล่ง พบว่ากรดไขมันโครงสร้างพิเศษ (Conjugated linoleic acid) ที่โดยมากพบในนมนั้น ช่วยทำให้ผู้ดื่มมีสุขภาพดี ช่วยป้องกันภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัว ป้องกันมะเร็งหลายชนิด ร่วมทั้งช่วยป้องกันโรคความดันโลหิตสูง และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วย

การศึกษาในเร็วๆ นี้ยังพบอีกว่าการดื่มนมยังช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ และช่วยทำให้กล้ามเนื้อกลับมาแข็งแรงดังเดิมได้ไวขึ้นหลังใช้งานหนัก

แหล่งข้อมูล:

  1. Milk - http://en.wikipedia.org/wiki/Milk [2013, July 7].
  2. Lactose intolerance - http://en.wikipedia.org/wiki/Lactose_intolerance [2013, July 7].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน