หน้าหลัก » Blogs » วัยก่อนเข้าเรียน - ดูแลอย่างไร ไปสู่สุดยอด ตอนที่ 43 : เตรียมความพร้อมเข้าโรงเรียน (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เตรียมความพร้อมเข้าโรงเรียน

โปรแกรมวัยก่อนเข้าเรียน (Pre-school) สำหรับเด็กที่มีอายุระหว่าง 3 ถึง 5 ขวบ เพื่อให้แน่ใจว่า เด็กมีพฤติกรรมและทักษะความพร้อมที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ก่อนเข้าโรงเรียนอนุบาล ในปัจจุบัน มีเด็กจำนวนมาก เข้าสู่สถานดูแลเด็ก (Child care) เมื่ออายุ 2 – 3 ขวบ อันที่จริง 80% ของเด็กอายุ 4 ขวบ มักอยู่ในสถานดูแลเด็กเล็กดังกล่าว

การเข้าถึงสถานดูแลเด็กเล็กอย่างกว้างขวาง เป็นแนวความคิดของ “โรงเรียนทั่วถึง” (Universal school) ซึ่งระบุว่า เด็กทุก คนและครอบครัวควรเข้าถึงสถานดูแลเด็กเล็ก ในลักษณะเดียวกับการเข้าถึงโรงเรียนอนุบาลอย่างถ้วนหน้า ในปี พ.ศ. 2554 สหรัฐอเมริกาได้ใช้จ่ายมากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 150 พันล้านบาท) ในการศึกษาของเด็กเล็ก

ทั่วประเทศ มีครูดูแลเด็กก่อนวัยเข้าเรียนทั่วประเทศอยู่กว่า 456,000 คน โดยสอนหลากหลายประเภทของโปรแกรมก่อนวัยเข้าโรงเรียน ต่อไปนี้เป็นภาพถ่ายโดยสังเขป (Mini-Portrait) ของผู้ที่ได้รับการยกย่องว่า เป็น “ครูแห่งปี (Teacher of the Year) ที่น่าสนใจไม่น้อย

  • เมอร์ซี่ เวลล์ (Mercy Wells) – เด็กวัยก่อนเข้าเรียนของเธอ รักสัตว์โลก (Creature) ทั้งใหญ่และเล็ก การผนวกความรักสัตว์ให้เข้ากับบทเรียนเรื่องความเมตตา (Kindness) และการให้เกียรติ (Respect) เป็นความพยายามหล่อหลอมการรับรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียน
  • เว็นดี้ บัตเลอร์-บอยเซ่น (Wendy Butler-Boyesen) – วิทยาศาสตร์หมายถึงความสำเร็จของเด็กของเธอที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (Child Development Center) ที่เมือง Eugene รัฐโอเรกอน เธอสร้างความตื่นเต้นให้เด็กโดยการสำรวจหัวเรื่อง (Theme) ในแต่ละเดือน ตั้งแต่การเดินวิบาก (Hiking) ผ่านดินชายเลน (Wet-land) ท้องถิ่น ไปจนถึงการศึกษาระบบสุริยะ (Solar system)
  • เจอราลิน ดังเคิ่ลแมน (Geralyn Duckelman) เป็นครูในเมือง Houma รัฐหลุยเซียน่า ที่ศูนย์เด็กวัยก่อนเข้าเรียน ไตเติ้ลวัน (Title I) สร้างความโดยการให้พ่อแม่มีส่วนร่วมในการสอนลูกของเขาเอง ตัวอย่างเช่น การแสวงหาพ่อแม่อาสาสมัคร (Volunteer) ที่พูดภาษาสเปนได้ ช่วยแปลบทเรียนภาษาอังกฤษของเธอ ให้เป็นภาษาสเปน เพื่อสอนในชั้นเรียน [ควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ]
  • คาร์ล่า ไลล์ส – ครูที่คอยเงี่ยหูฟัง สังเกต และให้เด็กมีส่วนร่วมในการสนทนา ตัวอย่างเช่น เมื่อเด็กแสดงความสนใจในการสร้างบ้าน เธอพาเด็กทั้งชั้นไปสถานที่ก่อสร้าง เพื่อสำรวจการปรับปรุง (Renovation) บ้านในชุมชน แล้วเด็กช่วยกันรวบรวมรูปภาพที่ถ่ายใส่ในสมุดภาพ พร้อมบรรยาย (Caption) ประกอบจากการไปศึกษานอกสถานที่ (Excursion) และยังสนุกสนานกับการแสดงวิธีขับรถขุดเจาะ (Backhoe)
  • แคมริน วินเต้อร์ส (Camryn Winters) – เชื่อในศักยภาพของเด็กทุกๆ คน ซึ่งสมควรได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ วิธีสอนที่เธอชอบมากคือ การเรียนรู้บนพื้นฐานของคำถาม ซึ่งเด็กเรียนรู้ผ่านปฏิสัมพันธ์หลากหลายกับผู้คนและสิ่งของ เธอกล่าวว่า “ฉันเชื่อมั่นในขีดความสามารถ ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) และความสนใจ ของเขา ฉันภูมิใจมากที่ได้พบปะเด็กแต่ละคนในสภาพที่เป็นอยู่ แล้วช่วยเขาเจริญเติบโตทางอารมณ์ สังคม และพัฒนาการ ฉันหวังที่จะฟูมฟักการพึ่งพาตนเอง (Independence) “สมรรถนะ” (Competence) และความเชื่อมั่น ภายในเด็กแต่ละคน โดยยอมให้เขา “ฝันใหญ่” (Big dream) ที่จะเป็นอะไรก็ได้ที่เขาต้องการจะเป็น”

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). ป Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Preschool - http://en.wikipedia.org/wiki/Preschool [2015, February 2].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน