หน้าหลัก » Blogs » วัยก่อนเข้าเรียน - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 45 : การลงทุนในเด็กวัยก่อนเข้าเรียน

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การลงทุนในเด็กวัยก่อนเข้าเรียน

ในสหรัฐอเมริกา มีการทำวิจัยมากมายที่พบว่า การลงทุนในเด็กเล็กมีความสำคัญมาก และไม่แพงอย่างที่บางคนเข้าใจ ดังการวิเคราะห์ต้นทุน (Cost) กับผลประโยชน์ (Benefit) ดังต่อไปนี้

โครงการเปอร์รี่ (Perry) ก่อนวัยเข้าเรียน

 • การลงทุนทุกๆ 1 ดอลลาร์ในโปแกรมนี้ จะได้รับผลตอบแทน 16 ดอลลาร์
 • 65% ของกลุ่มเด็กเล็กที่เข้าโปรแกรมนี้ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลายตามกำหนดเมื่อเติบโตขึ้น เปรียบเทียบกับ 45% ของกลุ่มเด็กเล็กที่ไม่เข้าโปรแกรม
 • กลุ่มเด็กเล็กที่ไม่เข้าโปรแกรมนี้ ถูกจับกุมด้วยคดีอาชญากรรมเมื่อเติบโตขึ้น เป็นอัตราส่วน 2 เท่าของเด็กเล็กที่เข้าโปรแกรม

โปรแกรมศูนย์เด็ก-พ่อแม่ที่ชิคาโก้ (Chicago) รัฐอิลลินอยส์

 • การลงทุนทุกๆ 1 ดอลลาร์ในโปแกรมนี้ จะได้รับผลตอบแทน 7 ดอลลาร์
 • กลุ่มเด็กเล็กที่เข้าโปรแกรมนี้ มีอัตราส่วนการถูกละเมิด (Maltreatment) ลดลง 51%
 • กลุ่มเด็กเล็กที่เข้าโปรแกรมนี้ มีอัตราส่วนที่จำเป็นต้องรองรับด้วยการศึกษาพิเศษ (Special education placement) ลดลง 41%
 • โปรแกรมเด็กก่อนวัยเรียน แอบบ็อต (Abbot) รัฐนิวเจอร์ซี่

  • เพิ่มคะแนนการรับรู้ (Receptive) คำศัพท์อีก 4 เดือน ซึ่งเป็นการพบที่สำคัญ เพราะมาตรวัด (Measure) นี้ ใช้พยากรณ์ความสามารถในการรับรู้ (Cognitive) โดยทั่วไป ได้แม่นยำดี
  • เพิ่มคะแนนมาตรวัดของทักษะคณิตศาสตร์เบื้องต้นอีก 24% ในช่วง 1 ปีการศึกษา
  • เพิ่มคะแนนการรับรู้ในเรื่องการอ่านสิ่งตีพิมพ์ (Print) อีก 61% ในช่วง 1 ปีการศึกษา กล่าวคือ เด็กเล็กที่เข้าโปรแกรมรู้ตัวอักษร รู้เสียงที่เกี่ยวข้องกับตัวอักษร และคุ้นเคยกับคำและแนวความคิดของหนังสือ ก่อนเข้าโรงเรียนอนุบาล ได้มากกว่าเด็กเล็กที่มิได้เข้าโปรแกรมนี้

  โปรแกรมเด็กก่อนวัยเรียน ยูนิเวอร์แซล (Universal) ที่ลอส แอนเจลิส (Los Angeles) รัฐแคลิฟอร์เนีย

  • เด็กเล็กทำคะแนนเกือบเต็มในทักษะสังคมและอารมณ์ ในการเตรียมความพร้อมเข้าโรงเรียนอนุบาล เพิ่มขึ้นจาก 22% เป็น 72% ภายในเวลาเพียง 6 เดือน
  • ผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ซึ่งตามปรกติจะทำคะแนนต่ำกว่าผู้ที่เป็นเจ้าของภาษา สามารถปิดช่องว่าง (Gap) ในนานาทักษะ อาทิ ความคล่องแคล่ว (Proficiency) ของการสาธิตการใช้สีเทียน (Crayon) การล้างมือ การควบคุมอารมณ์หุนหันพลันแล่น (Impulse) การแสดงออกซึ่งความต้องการ การนับ 1 ถึง 10 และการรับรู้ตัวอักษร (Letter) ของระบบอักขระ (Alphabet) ตลอดจนรูปร่าง และสี ทั้งหมดนี้ในวลาเพียง 6 เดือน เท่านั้น
  • พบว่าผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ทำคะแนนสูงกว่าผู้ที่เป็นเจ้าของภาษาในทักษะทั่วไป (General skills) อาทิ การเขียนชื่อต้น การรับรู้คำตามเสียง (Rhyming) และการใช้หนังสือ

  แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). ป Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Preschool - http://en.wikipedia.org/wiki/Preschool [2015, February 8].

  สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน