หน้าหลัก » Blogs » วัยก่อนเข้าเรียน - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 47 : โปรแกรมวัยก่อนเข้าเรียน (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โปรแกรมวัยก่อนเข้าเรียน

ตั้งแต่ทศวรรษก่อนๆ ในวัยก่อนเข้าเรียน เด็กอเมริกันคุ้นเคยกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อความบันเทิง ท่ามกลางประสบการณ์ที่เลวร้าย (Trauma) ของการหย่าร้างของพ่อแม่ ผลกระทบทางจิตวิทยาจากการเสพยาของสมาชิกในครอบครัว ตลอดจนการไร้ที่อยู่ (Homeless) จากครอบครัวที่ยากจนค่นแค้น

แต่ก็มีเด็กในวัยก่อนเข้าเรียนจากครอบครัวร่ำรวยจำนวนมากที่มีประสบการณ์ที่ฟุ้งเฟ้อ (Glitz) และหรูหรา (Glamour) อาทิ จากการจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิด อย่างไรก็ตาม โดยส่วนรวม (Collectively) และโดยส่วนตัว (Individually) ภูมิหลังของประสบการณ์วัยก่อนเข้าเรียนในปัจจุบัน แตกต่างโดยสิ้นเชิงจากชั่วอายุคน (Generation) ก่อน ปัจจัยเหล่านี้ ทำให้ผู้ดูแลจำเป็นต้อง . . .

  • สังเกตและประเมินเด็กเล็ก เพื่อให้เข้าใจอย่างจริงจังในสิ่งที่เขารู้และสามารถทำได้
  • พบปะและร่วมมือกับพ่อแม่ในการค้นหาประสบการณ์ ความสามารถ และความต้องการที่โดดเด่น (Unique) ของเด็กเล็ก
  • พัฒนาโปรแกรมเพื่อสนองตอบความต้องการของเด็กเล็กในวันนี้ เมื่อเด็กเล็กมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ดูแลเด็กเล็กต้องสามารถเปลี่ยนโปรแกรมตาม เพื่อสนองตอบความต้องการของเด็กเล็ก ภายในบริบทของประสบการณ์ของเด็กเล็ก

ความแตกต่างที่สังเกตได้ (Noticeable) ระหว่างทารก (Infant) และวัยเตาะแตะ (Toddler) กับวัยก่อนเข้าเรียน (Pre-schooler) ก็คือวัยก่อนเข้าเรียน จะเริ่มสูญเสียไขมันของทารก แล้วลำตัวก็ผอมสูงขึ้น กระบวนการที่หุ่น “เพรียวบาง” (Slimming down) นี้ เกิดขึ้นพร้อมกับการประสานความเคลื่อนไหว (Motor coordination) ที่มากขึ้น

ผลลัพธ์ก็คือ วัยก่อนเข้าเรียนสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวอย่างมั่นใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในขั้นตอน (Stage) ของการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ทั้งเด็กหญิงและเด็กชายจะโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกหลายสิบเซ็นติเมตรทุกปีตลอดช่วงวัยก่อนเข้าเรียน

ในวัยก่อนเข้าเรียน เด็กจะเริ่มเรียนรู้การใช้ (และทดสอบ) ร่างกายของตนเอง กล่าวคือเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้ถึงสิ่งที่เขาทำได้และวิธีที่เขาทำได้ดี การเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง (Locomotion) มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทักษะและการเคลื่อนไหว

กิจกรรมดังกล่าวรวมทั้งการเคลื่อนย้ายร่างกายผ่านสถานที่ (Space) ตั้งแต่การเดิน การวิ่ง การก้าวกระโดด (Jump) การกลิ้งตัว การปีนป่าย และการกระโดดข้าม (Leap) วัยก่อนเข้าเรียนอาศัยกิจกรรมเหล่านี้ในการค้นหา (Investigate) และสำรวจ (Explore) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขาเอง สถานที่ และวัตถุ

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). ป Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Preschool - http://en.wikipedia.org/wiki/Preschool [2015, February 12].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน